Pokladňa a Sklad
 

Intervalová uzávierka v aplikáciach iKelp

V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné v aplikáciach iKelp vykonať intervalovú uzávierku. Jednotlivé spôsoby vykonania intervalovej uzávierky sa môžu mierne líšiť od použitej aplikácie, preto si jednotlivé kroky na vykonanie uzávierok prejdeme podrobnejšie.

Vykonanie uzávierky v aplikácii iKelp Predajca

V tejto časti Vám popíšeme postup na vykonanie intervalovej uzávierky v klasickej (nedotykovej) pokladni aplikácie iKelp Predajca.

 1. Otvorte formulár predaja kliknutím na príslušnú ikonu na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokladňa -> On-line.
 3. Zobrazí sa formulár s rozšírenou ponukou možností pre prácu s fiskálnym zariadením.
 4. Vyberte z ponuky možnosť Uzáv. interv. (Kliknutím ľavým tlačidlom myši vykonáte súhrnnú uzávierku, kliknutím pravým tlačidlom vykonáte podrobnú intervalovú uzávierku.)
 5. Nastavte dátum, rozsah alebo číslo uzávierky. (Rozsah uzávierky je možné zadať v tvare dd.mm-dd.mm prípadne dd/mm-dd/mm resp. dd.mm.yyyy-dd.mm.yyyy prípadne dd/mm/yyyy-dd/mm/yyyy.)
 6. Kliknutím na tlačidlo OK potvrdíte vytlačenie uzávierky na zariadení.

Vykonanie uzávierky v aplikácii iKelp POS Pokladňa

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Pokladňa.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony -> Úkony.
 3. Vyberte z ponuky možnosť Interval. uzávierka. (Kliknutím na tlačidlo SHIFT nastavíte vykonanie podrobnej uzávierky. Po kliknutí na dané tlačidlo sa Vám v pravej časti zobrazí formát, v akom je potrebné zadať dátumový rozsah pre vykonanie uzávierky.)
 4. Zadajte podľa požadovaného formátu dátumový rozsah na vykonanie intervalovej uzávierky.
 5. Kliknite na tlačidlo Zobraziť uzávierku.
 6. Pre tlač na zariadení kliknite na tlačidlo Tlačiť na zariadenie.

Vykonanie uzávierky v aplikácii iKelp POS Mobile

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile.
 2. Kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony v menu aplikácie.
 3. Vyberte z ponuky možnosť Úkony a kliknite na tlačidlo Interval. uzávierka
 4. Zadajte podľa požadovaného formátu dátumový rozsah na vykonanie intervalovej uzávierky.
 5. Vykonanie uzávierky potvrdíte kliknutím na tlačidlo Tlačiť.

Vykonanie uzávierky pomcou aplikácie iKelp POS Manažér Server

Vykonanie intervalovej uzávierky pomocou aplikácie iKelp POS Manažér odporúčame vykonať v prípade používania aplikácie iKelp POS Mobile. Vykonanie uzávierky je možné spraviť na počítači, kde je fyzicky pripojené fiskálne zariadenie.

 1. Zobrazte si aplikácie bežiace na pozadí kliknutím na tlačidlo "Zobraziť skryté ikony" (angl. Show hidden icons) na nástrojovej lište systému Windows.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu aplikácie iKelp POS Manažér.
 3. Z ponuky vyberte konkrétne fiskálne zariadenie, následne sa Vám zobrazí ponuka s možnosťami daného zariadenia.
 4. Vyberte možnosť "Intervalová uzávierka".
 5. Nastavte dátumový rozsah pre vykonanie uzávierky.
 6. Vykonanie uzávierky potvrdíte kliknutím na tlačidlo Tlačiť.

Write by Author / Vytvorené by