Kompletný cenník a doplnkové služby pre iKelp POS Mobile - Slovensko

Aplikáciu môžete začať používať ihneď a zadarmo. Za príplatok získate ďalšie doplnkové funkcie a služby. Účtované vám bude vždy len to čo skutočne využívate. Vyskúšanie aplikácie je samozrejme zadarmo. Platené funkcie a služby sú strhávané z vášho kreditu, ktorý si dobíjate formou zvýhodnených balíčkov.

Cenník aplikácie

Funkcia / Služba / Parameter prevádzky Poplatok za mesiac
1 čašník na zmene (platí jedna z týchto možností)

2 Kredit

2 čašníci na zmene (platí jedna z týchto možností)

4 Kredity

3 čašníci na zmene (platí jedna z týchto možností)

7 Kreditov

4 čašníci na zmene (platí jedna z týchto možností)

11 Kreditov

Inteligetný stôl

1 Kredit

Tlač bonovacej objednávky v kuchyni či bare (pre 1 zariadenie)

1 Kredit

Tlač účteniek na fiskálnom zariadení (pre 1 zariadenie)

1 Kredit

Skladová evidencia

4 Kredity

Donáška a rozvoz jedál (do 500 objednávok)

4 Kredity

Donáška a rozvoz jedál (do 1000 objednávok)

7 Kreditov

Donáška a rozvoz jedál (do 2000 objednávok)

12 Kreditov

Donáška a rozvoz jedál (nad 2000 objednávok)

Individuálna ponuka

*Donáška - Napojenie na externé systémy (do 350 objednávok)

49 € bez DPH

*Donáška - Napojenie na externé systémy (neobmedzený počet objednávok)

69 € bez DPH

Poslíček (pre 1 zariadenie)

1 Kredit

Bufetový systém (výdajový displej a správa objednávok)

2 Kredity

Vernostné systémy (do 1000 kontaktov)

4 Kredity

Vernostné systémy (+1000 kontaktov)

2 Kredity

*Jednorazový inštalačný poplatok pre Napojenie na externé systémy je 0 € v prípade ročnej viazanosti, inak je 149 € bez DPH.

Doplnkové služby

Služba Poplatok
Školenie alebo konzultácie 0,5h

5 Kreditov

Cestovné, čas strávený v aute 0,5h*

5 Kreditov

Technická alebo servisná podpora 0,5h*

5 Kreditov

Prevod databázy a kreditu na iný subjekt

8 Kreditov

Rozšírená podpora

10 Kreditov/mes.

*Účtuje sa každá začatá polhodina.

Kreditné balíčky

Kredity Cena bez DPH   

10

55 €

5,50 € = 1 Kredit

 

21

110 €

5,24 € = 1 Kredit

 

53

275 €

5,19 € = 1 Kredit

 

107

550 €

5,14 € = 1 Kredit

 

220

1100 €

5,00 € = 1 Kredit

 

Čerpanie kreditov je časovo neobmedzené.

Besteron VISA, MasterCard