Věrní zákazníci - Obraty zákazníků

V tomto scénáři získávají zákazníci výhody ve formě slev na zboží / služby na základě dosaženého obratu.

 1. Klikněte na možnost Kampaně v menu aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko Věrní zákazníci.
 3. Základní nastavení - záložka Obraty zákazníků:
  • Vyhodnocovat obraty - jestli má/nemá systém automaticky vyhodnocovat obraty.
  • Započítat do obratu - typ dokladů pro započtení vyhodnocení obratů.
  • Obrat za období - za jaké období má systém obraty sledovat. Pozor, vyhodnocování se bere (kalendárně) od aktuálního měsíce. (Pokud je tedy vyhodnocování např. 2 měsíce zpět a je 2 den v měsíci, obraty se budou vyhodnocovat za měsíc a dva dny. Pokud je tedy nastavení za období 2 měsíce, jedná se o aktuální měsíc + předchozí kalendářní měsíc.)
  • Platnost ve skupině - jak dlouho zůstane zákazník ve skupině bez toho, aby zvyšoval obrat.
  • Zahrnout i uživatele - jestli systém sleduje také obraty na uživatelích v aplikaci (číšníky, manažery, majitele).
 4. Nastavte požadovaný obrat Obrat v období pro jednotlivé skupiny.
 5. Nastavte slevy v části Kampaně na položky, resp. celé kategorie pro jednotlivé skupiny Gold, Silver a Bronze (Můžete použít také již vytvořené ceníky pro uplatňování slev. Vyberte ceník ze seznamu a Klikněte na Přidat. V seznamu se může nacházet i více ceníků, pokud mají různě definované slevy na vybrané kategorie apod.).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.
 7. Systém vyhodnocování následně spustíte kliknutím na Spustit.

Gratulujeme, po provedení základních nastavení máte aktivní systém slev pro zákazníky. Všechna ostatní nastavení a možnosti pro definování systému věrných zákazníků jsou popsány níže.

Základní nastavení

Formulář základních nastavení systému věrných zákazníků

Formulář základních nastavení systému věrných zákazníků

  • Vyhodnocovat obraty - systém sám začne automaticky sledovat obraty zákazníků a podle nadefinovaných pravidel je bude zařazovat do skupin s definovanými slevami.
  • Započítat do obratu - jaký typ dokladů se bere pro započítání obratu zákazníka.
  • Obrat za období - období, za které systém sleduje obrat a aplikuje pravidla pro vyhodnocení zařazení do skupiny věrných zákazníků.
  • Platnost ve skupině - doba, po kterou zůstane zákazník po dosažení určitého obratu ve skupině. V průběhu tohoto období nemůže klesnout do nižší skupiny, pouze se dostat do vyšší. Po uplynutí doby, pokud nebude dosahovat obrat pro zařazení do skupiny, ho systém automaticky zařadí do nižší skupiny.
  • Zahrnout také uživatele - jestli systém sleduje také obraty na uživatelích v aplikaci (číšníky, manažery, majitele).

Nastavení skupin

Formulář základních nastavení skupin věrných zákazníků

Formulář základních nastavení skupin věrných zákazníků

  • Barva - barva záložky, popisu skupiny v části Kontakty.
  • Povolit skupinu - každé skupině je možné samostatně definovat, jestli bude systém rozhodovat o přiřazování kontaktům nebo si to bude spravovat uživatel.
  • Obrat v období - jaký obrat je v daném období potřeba dosáhnout pro zařazení kontaktu do příslušné skupiny.
  • Od počtu dokl. - minimální počet nákupů pro dosažení obratu. Nastavení je vhodné např. v případě, že se u Vás registruje zákazník, který si uspořádá oslavu a dosáhne tak už u prvního dokladu požadovaného obratu. Systém by ho automaticky zařadil do příslušné skupiny. Proto je možné obrat zařazení podmínit nejen sumou, ale i počtem dokladů.
  • Kampaně
   • Přidání / vytvoření ceníku - pokud máte v aplikaci ceník definovaný, je možné ho jednoduše přiřadit vybrané skupině a automatika už zařídí jeho přiřazení ke správné skupině uživatelů podle definovaných pravidel.
  • Kliknutím na tlačítko Slevy Gold / Silver / Bronze - definujete nastavení slev pro vybrané zboží nebo celé kategorie. Stejně, jak je možné se podívat na seznam kontaktů, které mají aktuálně přiřazenou danou skupinu.

Ověření zákazníci

Formulář nastavení automatického vyhodnocování Ověřených zákazníků

Aktivovani vyhodnocovani overenych zakazniku

Systém vyhodnocování ověřených zákazníků je možné aktivovat pouze pokud je aktivní sledování obratů zákazníků.

 • Povolit skupinu - povolit automatické zařazení do skupiny.
 • Barva - touto barvou se bude zobrazovat daná skupina zákazníků.
 • Obrat v období - zařadit do skupiny až od vybraného obratu v období a
 • Od počtu dokl. - minimální počet nákupů, které musí kontakt splnit.
Systém automatického ověřování zákazníků má hlavní využití v případě online objednávek, kde u ověřeného zákazníka obsluha nemusí kontrolovat věrohodnost adresy, případně telefonního čísla. Může tak hned po přijetí objednávku potvrdit bez nutnosti jejího dodatečného ověřování. To, že kontakt patří mezi ověřené zákazníky se zobrazí hned při kontrole objednávky. Při dodatečné následné úpravě dokladu se již informace o věrném zákazníkovi nezobrazuje. Je však možné si tyto informace zobrazit při zobrazení kontaktu. Stejně se informace zobrazuje také při vyhledávání kontaktu v seznamu nebo v seznamu kontaktů v záložce Ověřený.
Pokud je zapnutý systém automatického ověřování zákazníka, je možné ho dále kombinovat s nastavením automatického schvalování online objednávek na základě pravidel Věrných resp. Ověřených zákazníků. Bližší popis jednotlivých možností naleznete v menu aplikace v části Rozvoz - Nastavení.
Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard