Klub odměna členů

V tomto návodu Vám představíme možnosti a nastavení systému pro odměňování členů klubu. Jedná se o klub věrných zákazníků, do kterého se zákazníci mohou po registraci sami přidat a využívat tak výhody, které jim pomocí systému nadefinujete. Klub slouží ke sbírání bodů. Tyto body je následně možné vyměnit za kupón nebo slevu apod.

Vytvoření nového pravidla Klub odměna členů

 1. Nová pravidla pro Klub odměna členů je možné založit kliknutím na možnost Kampaně v Menu aplikace.
 2. Zobrazí se seznam již vytvořených platných kampaní. Klikněte na tlačítko Nová.
 3. Vyberte ze seznamu zobrazené nabídky možnost Klub odměna členů.
 4. Po výběru konkrétního typu kampaně se zobrazí okno pro nadefinování nových slev / akcí, jejich platnosti a kterých konkrétních karet se budou týkat.

Kampaň - Klub odmena členů

Po vytvoření nové kampaně Klub odměna členů se zobrazí formulář pro další nastavení. Povinný údaj pro vytvoření je název a pořadí, které určuje pořadí aplikování slev. Stejně je možné definovat platnost akce, ať už na konkrétní období nebo na konkrétní den, případně hodinu.

  • Kampaň je brána jako soubor pravidel pro definování dané akce, její platnost, ceny apod. Pořadí je bráno jako priorita. Pokud by např. na stejný čas byla nastavena dvě pravidla pro odměňování v klubu, aplikuje se to pravidlo, které má nižší pořadové číslo. Nižší číslo=vyšší priorita

Formulář pro definování pravidel kampane - Klub odměna členům
Nastavení kampaně - Klub odměna členů
 • Klub odměna členům ...  - název nově vytvářených akcí. Při vytváření nových se do názvu automaticky zadá aktuální datum. Při následné editaci se zobrazí název, který byl zadán v poli Název.

  • Název - název kampaně, pod kterým budou následně nastavovány pravidla pro klub.
  • Aktivní - definuje, jestli je kampaň aktivní.
  • Pořadí - definuje pořadí aplikování slev. Pokud je na stejný čas nadefinováno více slev, aplikují se akce z kampaně s nižším číslem. (Pořadí je možné chápat jako prioritu, kde č. 1 znamená nejvyšší prioritu a 100 nejnižší.) Pokud by tedy ve stejném čase byla nadefinovaná stejná karta v různých kampaních, aplikuje se akce z té kampaně, která má nižší pořadí.
  • Min. hodnota dokladu - minimální hodnota dokladu, pro kterou je akce platná. Při nastavování hodnoty např. 125 Kč se až po dosažení této hodnoty aplikují klubová pravidla.
  • Platnost - definuje, odkdy dokdy je akce platná. V případě, že datum není nastaven, platnost je neomezená.
  • P. v dnech - platnost akce ve dnech. V aplikaci je možné nadefinovat, který den, resp. dny a ve kterém čase bude možné akci využít.
  • Úprava - úprava výsledné sumy, zaokrouhlení.
  • Expirace - expirace kreditu.
 • Položky - po zadání názvu položky se tato položka vyhledá v seznamu a po kliknutí na danou položku se zobrazí formulář pro nadefinování akce. Pokud chcete editovat již vytvořenou akci a upravit výšku odvodu, formulář pro úpravu otevřete kliknutím na tlačítko Víc.

Formulář definování přesunu na účet pro konkrétní položku

Formulář definování přesunu na účet pro konkrétní položku

   • Přesun na účet - procentuální hodnota přesunu na bodový účet zákazníka po zakoupení konkrétního zboží. Přesun na bodový účet si můžete nastavit libovolně podle potřeby. Později si vysvětlíme, jakým způsobem nastavíte využití těchto bodů. Je tedy možné si systém nadefinovat tak, že pokud zákazník udělá např. tržbu za 2500 Kč, na bodový účet se mu připočítá 100 bodů (při nastavení 100% přesunu). Klidně to však může být 10 % a připíše se mu 10 bodů, nebo i 500 % a připíše se mu 500 bodů. Tyto body se nepoužívají jako přímé platidlo, ale záleží na nastavení, kolik bodů bude možné za co vyměnit. (Např. bude moci zákazník vyměnit 100 bodů za 250 Kč poukázku. Stejně tak to může být 1000 bodů za stejnou poukázku.) Všechna pravidla bodového účtu závisí na tom, jak je nastavíte. Zůstatek bodů si může zákazník sledovat ve svém profilu na webu. Stejně může sledovat, kolika bodů potřebuje dosáhnout pro to, aby si je mohl vyměnit za slevu apod. Pokud bodový účet dosáhne, může je následně uplatnit při Online objednávce.
 • Kategorie - kromě položek je možné definovat přesun na bodový účet i na celé kategorie.

Formulář definování přesunu na účet pro kategorii
Formulář definování přesunu na účet pro kategorii
  • Po kliknutí na tlačítko Přidat se zobrazí seznam kategorií.
  • Kliknutím na kategorii ji vyberete.
  • Zobrazí se formulář pro zadání procentuálního přesunu na položky z dané kategorie.
   • Pokud chcete editovat již vytvořenou akci a upravit výšku odvodu, formulář pro úpravu otevřete kliknutím na tlačítko Víc.
 • Kontakty - v tomto případě není možné editovat kontakty. Přesun na účet platí pro všechny kontakty zařazené do klubu

Všechna provedená nastavení a změny je potřeba potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.

Na automatické přidávání zákazníků do klubu slouží systém Verní zákazníci. Věrní zákazníci. Více o dalších nastaveních se dovíte v návodu Věrní zákazníci - systém slev

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard