Skladová karta - záložka Obrázky

V tomto článku sa nachádza popis záložky Obrázky skladovej karty. Nakoľko sa jedná o záložku s rôznymi funkciami, rozhodli sme sa jej venovať nezávislý článok. Nastavenie obrázkov na skladovej karte zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, následným výberom možnosti Karty a kliknutím na tlačidlo Viac na príslušnej skladovej karte.

Záložka Obrázky na skladovej karte

Záložka obrázky na skladovej karte

Pridanie a úprava obrázkov na skladových kartách

Odporúčaná veľkosť minimálne 320px - Odporúčaná veľkosť obrázka, aby sa zobrazoval v požadovanej kvalite. Veľkosť je udávaná v pixeloch.

+Nový - pridanie obrázku skladovej karte

Ak už obrázok na kartu bol pridaný, zobrazia sa ďalšie možnosti pre prácu s obrázkami.

Upraviť

Po kliknutí na tlačidlo upraviť sa zobrazí ponuka pre editáciu obrázka na karte.

Po kliknutí na tlačidlo upraviť sa zobrazí ponuka pre editáciu obrázka na karte.

  • Hlavný - nastavenie hlavného obrázka pre tovar. Ak je na karte pridaných viacero obrázkov, týmto je možné definovať, ktorý bude ako hlavný.
  • Hl. POS - hlavný obrázok pre POS. Nastavením je možné definovať, ktorý sa bude ako hlavný zobrazovať v náhľade na tlačidle v zozname kariet a kategórií pre obsluhu.
  • Vymazať - vymazať aktuálny obrázok.
  • Náhľad - zobrazenie náhľadu v časti Náhľad pre zákazníka.
  • Názov - názov priloženého obrázka. 
  • Zmeniť - názov je možné upraviť, kliknutím na tlačidlo Zmeniť, potvrdíte vykonané zmeny.

Náhľad pre zákazníka

  • Náhľad na stole - obrázok, ktorý sa zobrazí v zozname položiek objednávky pri danom produkte.
  • Náhľad detailu na stole - na stole má zákazník možnosť si pozrieť aj detail, kliknutím na príslušnú ikonu v zozname položiek na stole.
  • Náhľad variantného zobrazenia - ak má aplikácia nastavené varianty, je možné nastaviť aj obrázok, ktorý sa bude zobrazovať medzi variantami. Viac o variantách tovarov sa dozviete v návode Vytvorenie ponuky nápojov z viacerých príchutí v iKelp POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard