Prečo je iKelp POS Mobile webová aplikácia a aké to má výhody?

Aktuálne trendy v zahraničí a dnes už aj na Slovensku v oblasti pokladničných systémov majú jasný trend. Stále viac a viac je skloňovaný výraz web-based POS. Ani poprední výrobcovia účtenkových tlačiarní ako napríklad EPSON si nechcú nechať ujsť vlak a v ponuke majú zariadenia, ktoré špeciálne podporujú web-based aplikácie (viď pos.epson.com).

Aké sú poslania aplikácie iKelp POS Mobile?

  • poskytnutie užívateľsky prívetivého rozhrania
  • možnosť použitia na všetkých typoch zariadení: mobil, tablet, NB, PC POS, dotyková obrazovka
  • slobodná voľba operačného systému: iOS, Android, Windows Phone, Windows
  • poskytnutie online funkcií pre užívateľov aj zákazníkov
  • priniesť gastronomickým prevádzkam to, čo im klasický pokladničný systém nedokáže poskytnúť

Riešenia musia byť jednoduché a intuitívne. To platí aj pri obsluhe aj pri hosťoch. Toto je dnes možné dosiahnuť jedine webovou aplikáciou. iKelp POS Mobile je webová aplikácia, ktorá tvorí osobnejší prístup a vzájomnú interakciu medzi zákazníkom a obsluhou. Vytvára tak sociálny vzťah, ktorý klasické PC POS systémy technologicky nedokážu. A už vôbec nie ich poskytnúť širokej verejnosti. Technologické výhody, ktoré prinášajú webové aplikácie oproti tým "klasickým" inštalovaným na zariadenie sú najmä:

Bezprostrednosť - webové aplikácie sú okamžite dostupné

Mobilné webové aplikácie sú okamžite dostupné pre užívateľov cez webový prehliadač naprieč širokým spektrom zariadení a operačných systémov. Na druhej strane, lokálne inštalované aplikácie vyžadujú stiahnutie a inštaláciu predtým, než môžu aplikáciu začať využívať, alebo len vyskúšať.

Kompatibilita - webové aplikácie sú kompatibilné so širokým spektrom zariadení

Užívatelia môžu používať jednu a tú istú webovú aplikáciu na rôznych typoch zariadení. Naviac, mobilné webové aplikácie môžu byť jednoducho prepojené s inými mobilnými technológiami ako napríklad SMS, QR kódy alebo NFC. Klasické, lokálne inštalované aplikácie musia byť vyvíjané pre každý operačný systém nezávisle a integrácia niektorých mobilných technológií je komplikovaná. To by zbytočne predražovalo riešenie a užívatelia by museli siahnuť hlbšie do vrecka.

Aktuálnosť - webové aplikácie sú vždy a okamžite aktuálne

Mobilné webové aplikácie môžu byť ďaleko viac dynamickejšie ako klasické, lokálne inštalované, z pohľadu flexibility a aktualizácie obsahu. Aktualizáciu webovej aplikácie zabezpečuje bezplatne a automaticky jej prevádzkovateľ. Užívatelia tak nemusia strácať čas aktualizáciami, riešením lokálnych technických problémov a to naviac nezávisle na každom type zariadenia alebo operačnom systéme. Naše riešenie vám aj takto šetrí čas a peniaze.

Ľahká šíriteľnosť - webovú aplikáciu netreba inštalovať

Potrebujete zabezpečiť prácu s reštauračným systémom na viacerých pracoviskách? Na tabletoch? Na mobiloch obsluhujúcich čašníkoch? Nemusíte nič inštalovať. Personál sa môže sám registrovať na webe a vy už len nastavíte prístupové práva. S webovou aplikáciou je to takéto jednoduché.

Zabudnite na stratu údajov - webová aplikácia je v zabezpečenom dátovom centre

Stratíte mobil? Pokazí sa vám počítač? S webovou aplikáciou vás tieto veci nemusia trápiť. Údaje sú uložené v dátovom centre. Zlodej tak síce môže získať mobil, ale nebudú v ňom žiadne údaje. Vaše údaje sú chránené nie len pred neoprávneným prístupom ale aj proti strate a poškodeniu. Pri lokálne inštalovanej aplikácii by ste sa museli starať naviac o zabezpečenie údajov a ich pravidelné zálohovanie. Webová aplikácia vám takto šetrí ďalší čas a finančné prostriedky.

Zabudnite na prácnu reinštaláciu - webová aplikácia sa neinštaluje

Poznáte to. Každé zariadenie sa môže pokaziť. Ak ste to už zažili, spomeňte si na pracnú a otravnú reinštaláciu jednotlivých programov. S webovou aplikáciou to máte jednoduché, zoberiete nové zariadenie, zadáte webovú adresu a môžete pracovať. Flexibilita a dostupnosť webovej aplikácie je aj v tomto prípade veľkou výhodou.

Webová aplikácia vyzerá ako bežná aplikácia

Pri webovej aplikácii sa nemusíte učiť nič naviac. Je síce vyvíjaná technológiou webstránky, ale užívateľ nespozoruje prakticky žiadny rozdiel oproti klasickej aplikácii. Pritom sa nemusí obávať žiadnych nevýhod, ktoré by musel akceptovať v prípade lokálne inštalovanej aplikácie.

Webové aplikácie sú vo všeobecnosti jednoduchšie a lacnejšie

Vývoj a prevádzka mobilných webových aplikácií sú vo všeobecnosti lacnejšie ako vývoj a údržba klasických aplikácií pre rôzne platformy. Zákazníci tak získavajú cenovo výhodnejšie riešenie a toto jedným z hlavných dôvodov, prečo sa stávajú web-based POS dnešným trendom. Web-based POS aplikácie nie sú žiadny módny technologický výstrelok, za ich masívnym rozširovaním stoja rýdzo praktické dôvody.

Podpora a dlhodobá udržateľnosť

Ako už bolo spomínané, webové aplikácie sú jednoduchšie a lacnejšie na vývoj ale i údržbu v porovnaní s klasickými aplikáciami s údržbou pre rôzne platformy (iOS, Androind, Windows, Windows Phone). Z tohto dôvodu sa môže vývoj viac sústrediť na ich neustále vylepšovanie a kvalitnú podporu. Takto je zabezpečená dlhodobá udržateľnosť webových aplikácií v prevádzke. Veď web je tu už desiatky rokov.

A kedy sú vhodné klasické, lokálne inštalované mobilné aplikácie?

Klasické, lokálne inštalované mobilné aplikácie sú vhodné napríklad v situáciách, kde je potrebné zobrazovať zložitú grafiku alebo využívať výpočtový výkon zariadenia. Typickým príkladom sú počítačové hry.

Záver

iKelp POS Mobile je mobilná webová aplikácia. A vďaka tomuto správnemu rozhodnutiu vám prinášame riešenie, ktoré má veľké množstvo výhod - vašich konkurenčných výhod.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard