Softvér
 

Obtiažnosti návodov

Každý návod je zaradený do kategórie obtiažnosti, ktorý kladie požiadavky na úroveň znalostí užívateľa.

100 úplný začiatočník Užívateľ doposiaľ nepracoval s počítačom, alebo veľmi zriedkavo.
200 začiatočník Užívateľ ovláda základné úkony s počítačom a zoznamuje sa s aplikáciou.
300 mierne pokročilý Užívateľ ovláda základné pracovné postupy s aplikáciou.
400 pokročilý Užívateľ ovláda podstatnú časť postupov práce s aplikáciou.
500 expert Užívateľ ovláda aplikáciu v plnom rozsahu so všetkými nastaveniami.

 

Bez ohľadu na Vašu úroveň znalostí aplikácie vždy čítajte oznamy vypisované aplikáciou!