Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 33
V okne Pokladňa je možné sledovať tržby jednotlivých pokladní a vykonávať ďalšie úkony spojené s pokladňami. Toto okno zobrazíte kliknutím na úkon Pokladňa v okne Predaj . V hornej časti Filter je možné definovať s ktorou pokladňou a v akom dátume, prípadne dátumovom rozsahu, chcete pracovať. V strednej... Viac...
Predaj je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Popis predaja a ukončenie platbou v hotovosti nájdete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj . Platba platobnou kartou Platbu platobnou kartou uskutočníte stlačením a držaním klávesy CTRL a následným stlačením klávesy F6 . Popis tejto klávesovej... Viac...
V tomto článku vám predstavíme postup pre vykonanie Refundu - vrátenia tovaru, inak povedané aj storno bločku v aplikácii iKelp Predajca. Refund je v aplikácii možné vykonať dvomi spôsobmi. Je možné refundovať celý doklad, alebo len jednu prípadne len niektoré položky z dokladu, pričom v druhom prípade... Viac...
Okno Predaj sa využíva na rôzne typy predaju. Ide hlavne o On-line predaj, vytváranie dodacích listov a faktúr. Pri všetkých typoch sa predávaný tovar okamžite odpíše zo skladu. Toto okno zobrazíte kliknutím na Predaj v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Predaj , alebo kliknutím na tlačidlo... Viac...
Platba platobnou kartou, šekom, hotovosťou a ich kombináciami Predaj je možné ukončiť viacerými spôsobmi. Popis predaja a ukončenie platbou v hotovosti nájdete v návode Predaj - predstavenie a prvý ON-line predaj . Ostatné spôsoby ukončenia predaja sú veľmi podobné ukončeniu predaja v hotovosti. Po stlačení... Viac...
V okne Predaj je možné vykonať refund bločku a tým vrátenie peňazí zákazníkovi. Existujú dva spôsoby: Manuálny spôsob - bez väzby na pôvodný doklad. Podľa pôvodného (papierového) bločku vložte do predaja položky, ktoré si prajete refundovať, ale so záporným množstvom. Pozor! Je nutné aby ste zadali záporné... Viac...
Spravidla prebieha bežný obchodný deň nasledovne: Ranný vklad hotovosti Účtovanie pokladničných dokladov (predaj) Vklady a výbery počas dňa Denná uzávierka Všetky tieto operácie (okrem predávania) sa vykonávajú v okne Pokladňa . Okno Pokladňa otvoríte kliknutím na tlačidlo Pokladňa v okne Predaj . Ranný... Viac...
Duplicitný export vykoná opätovné odoslanie položiek zvoleného dokladu do fiskálnej tlačiarne (registačnej pokladnice). Vyúčtovanie pokladničného dokladu po ukončení predaja tlačidlom F5 (rozprávame o okne Predaj ) prebieha v niekoľkých krokoch. Aby sme pochopili, kedy je potrebné vykonať duplicitný... Viac...
Tento návod je určený tým, ktorí predávajú na jednom zariadení z viacerých počítačov. V takom prípade je na počítači, kde je zariadenie pripojené nainštalovaný iKelp POS Manažér Server a táto tento návod opisuje prácu s týmto programom. Ak je iKelp POS Manažér Server spustený, jej ikonu (modrú ikonku... Viac...
On-line predaj je predaj na fiskálnej tlačiarni (prípadne na registračnej pokladnici) cez počítač. V počítači pripravíte doklad (cez okno Predaj ) a počítač následne doklad odošle na fiskálnu tlačiareň, ktorá doklad vytlačí. Najprv si napíšeme kroky, podľa ktorých nastavíte on-line predaj. Následne si... Viac...
V tomto článku opíšeme používanie snímača čiarového kódu v oknách: Skladové karty - použitie snímača na vyhľadanie tovaru Skladová karta - použitie snímača na nastavenie čiarového kódu tovaru Predaj - použitie snímača na pridanie položky do účtenky. Ak snímač čiarového kódu (a s tým spojený aj mód predaja)... Viac...
On-line predaj je predaj na fiskálnej tlačiarni (prípadne na registračnej pokladnici) cez počítač. V počítači pripravíte doklad (cez okno Predaj alebo cez POS Pokladňu ) a počítač následne doklad odošle na fiskálnu tlačiareň, ktorá doklad vytlačí. Najprv si napíšeme kroky, podľa ktorých nastavíte on-line... Viac...
V tomto návode si opíšeme ako nastaviť zaokrúhľovanie pre on-line predaj v aplikácií iKelp Predajca. Nastavenie zaokrúhľovania je veľmi dôležité, inak by hodnoty mohli byť napríklad orezané a výsledná hodnota by nemusela sedieť. Zaokrúhlenie pre on-line musíte spraviť ručne. V iKelp POS Manažéri nie... Viac...
Použite prednostne TCP/IP komunikáciu. Cez súbory je komunikácia výrazne pomalšia a jej podpora končí 12/2013. Cez súbori nemusí byť podporovaná úplná funkcionalita aplikácie podľa správania v návodoch. Predaj cez súbory sa používa len zriedka a odporúča sa používať klasickú sieťovú TCP/IP komunikáciu.... Viac...
V aplikácii iKelp Predajca je možné realizovať predaj aj tzv. akciových balení. Čo to v praxi znamená? Na zvýšenie predaja by ste radi predávali jeden druh tovaru a to spôsobom, že ak si zákazník zakúpi väčšie množstvo jedného druhu tovaru dostane výhodnejšiu cenu. Popis situácie Vašim zákazníkom chcete... Viac...
Potrebujete viesť na Vašej prevádzke presnú evidenciu toho, čo bolo vydané zo skladu kvoli prehľadu stavu jednotlivých tovarov, ale pri predaji tovar nepotrebujete striktne rozlišovať? V tomto návode Vám predstavíme spôsob ako je možné nakupovať tovar tak, aby ste mali v evidencii jednotlivé položky,... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme konkrétny scenár pripojenia dvoch fiskálnych zariadení v jednej databáze aplikície iKelp Predajca alebo iKelp POS Pokladňa. Popis scenára V tomto návode Vám predstavíme, ako nakonfigurovať dve On-line pokladne. Ako príklad si zoberieme predajňu, v ktorej sú dve predajné... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme rôzne situácie a ich riešenie, ktoré môžu vzniknúť pri On-line predaji v aplikácii iKelp POS Pokladňa. Čo robiť v prípade, že na fiskálnej tlačiarni sa nevytlačil doklad a v aplikácii figuruje ako odložený? Na POS Pokladni ste vyúčtovali doklad, tento sa ale na fiskálnej... Viac...
Na POS Pokladni ste vyúčtovali doklad, tento sa ale na fiskálnej tlačiarni nevytlačil alebo sa vytlačila len časť. Dôvodov, prečo táto situácia mohla nastať je viacero. Pri vyúčtovávaní došla na tlačiarni páska, došlo k otvoreniu krytu tlačiarne, odpojenie fiskálnej tlačiarne od počítača alebo vypadnutie... Viac...
Na POS Pokladni ste naúčtovali doklad ktorý sa vytlačil aj na fiskálnej tlačiarni, v systéme ale doklad stále figuruje ako odložený. Dôvodov, prečo táto situácia mohla nastať je viacero. Pri vyúčtovávaní došla na tlačiarni páska, došlo k otvoreniu krytu tlačiarne, odpojenie fiskálnej tlačiarne od počítača... Viac...
Potrebujete aby sa na dokladoch okrem názvu skladovej karty tlačil aj jej kód? V tomto krátkom návode Vám predstavíme ako je možné toto nastavenie aktivovať. Pozor, tlač kódov je závislá od fiskálneho zariadenia, pretože nie všetky zariadenia umožňujú na dokladoch tento údaj tlačiť. Zapnutie tlače kódov... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné predávať tovar ktorý má veľmi nízku predajnú cenu bez toho, aby ste museli obsluhe povoliť predaj pod minimálnu maržu. Aplikácia Vám položku z dôvodu nízkej predajnej ceny nedovolí predať? Ako túto situáciu riešiť bez toho, aby ste museli obsluhe povoliť predaj... Viac...
Aplikácia iKelp Predajca umožňuje kombinovanie kladných a záporných položiek na doklade. Je však závislé od pripojeného zariadenia či to podporuje. Väčšina fiskálnych tlačiarní kombinovanie umožňujú, ale pri registračných pokladniciach je potrebné počítať s obmedzením vyplývajúcim z ich použitia. Na... Viac...
Fiskálne tlačiarne EFox posielajú do aplikácie iKelp Predajca hlásenia o potrebe vykonania servisnej prehliadky. Fiskálna tlačiareň vyžaduje potvrdenie na vykonanie servisnej prehliadky v prípade, že bol splnený interval na vykonanie servisnej prehliadky, výmenu záložnej batérie, zaplnenie fiskálnej... Viac...
V tejto videolekcii máme vysvetlené ako vykonať ranný vklad do pokladne v nedotykovom predaji v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. onqcicgxian Viac...
V tejto videolekcii sa naučíme jeden zo spôsobov ako v nedotykovej pokladni účtovať tovar podľa zadania PLU kódu skladovej karty. Blokovanie cez PLU je ideálne na veľmi rýchly predaj, pokial poznáte naspamäť vaše PLU kódy kariet. n5cyndgldts Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené účtovanie a predaj pomocou snímača čiarového kódu v nedotykovom predaji v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. imc502kmuuf Viac...
Tento videonávod nám ukáže nastavenie módu pre rýchly predaj cez snímač čiarového kódu v nedotykovej pokladni v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. kv3x0i3rkhm Viac...
Videonávod popisujúci vykonanie priebežnej a následne dennej uzávierky v nedotykovom predaji v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. 5iqxg2ag52e Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v rozhraní nedotykovej pokladne možme predávať pomocou PLU kódov v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. xptqvz1dvvd Viac...