Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 18
Pre podrobnejšie špecifikovanie podmienok výberu údajov pri vykonávaní rozborov je vhodné použiť okno Filter . To zobrazíte kliknutím na tlačidlo Filter v časti Filter v okne Rozbory - základne . Toto okno je podrobne predstavené v návode Rozbory - základné - predstavenie . V okne Filter sa môžete zapínať... Viac...
Rôzne druhy štatistík pohybov skladových kariet je možné vykonávať pomocou rozborov. Jednoduchšie štatistiky je možné vytvárať v okne Rozbory - základné . To zobrazíte kliknutím na Rozbory v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Základné . Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti.... Viac...
Pomocou rozborou v aplikácii iKelp Predajca je možné filtrovanie predaného tovaru podľa dodávateľov. Aby sme však vedeli túto štatistiku mohli evidovať presne je potrebné nakupovať tovar vždy od toho istého dodávateľa. V opačnom prípade nie je možné vedenie presnej evidencie, resp. je potrebné mať odlíšené... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné vyfiltrovanie predajov konkrétnych tovarov za určité obdobie. Popis situácie Používali ste na predaj registračnú pokladnicu na ktorej ste si tlačili predaje na základe PLU uzávierky a teraz potrebujete tento údaj vytlačiť z aplikácie iKelp POS Pokladňa? Priamo... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup ako vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca mesačný výkaz alkoholu. Skôr ako sa pustíte do tvorby výkazu, odporúčame Vám vykonať v aplikácii príslušné nastavenia, ktoré Vám pomôžu alkohol správne evidovať. Všetky potrebné sú popísané v návode Nastavenia potrebné pre evidenciu... Viac...
V tomto návode je popísaný postup ako vytvoriť podrobný výkaz alkoholu. Tento je potrebný pri dokladovaní ak je požadovaný kontrolnými orgánmi, ktoré na základe tejto evidencie kontrolujú skutočnosti. Odporúčame tento výkaz kontrolovať vždy pred odovzdaním mesačného výkazu, či sa na nejaký doklad v rámci... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné v aplikáciach iKelp vykonať intervalovú uzávierku. Jednotlivé spôsoby vykonania intervalovej uzávierky sa môžu mierne líšiť od použitej aplikácie, preto si jednotlivé kroky na vykonanie uzávierok prejdeme podrobnejšie. Vykonanie uzávierky v aplikácii iKelp... Viac...
V tejto videolekcii vysvetľujeme ako si v aplikácii iKelp Predajca v časti skladového hospodárstva zobrazíte štatistiku-rozbor predaných PLU položiek. Rozbor je možné vytlačiť, prípadne vyexportovať do excelu. Pokial vás zaujíma aj výška zisku a priemernej marže s ktorou predávate, kliknite dolu na tlačidlo... Viac...
V tomto videonávode vám vysvetľujeme ako spraviť štatistiku predaných PLU položiek podľa jednotlivých užívateľov / čašníkov aplikácie iKelp Predajca / iKelp POS Pokladňa. Rozbor je opať možné vytlačiť na tlačiarni, alebo vyexportovať do excelu. c4znpqc0dnk Viac...
V tejto videolekcii máme vysvetlené ako získame štatistiku predaných PLU položiek hodinovo, ciže predaj PLU položiek podľa jednotlivých hodín počas dňa. Samozrejmosťou je možosť tlače a exportu do excelu. bffhxffpepe Viac...
V tomto článku si v krátkosti predstavíme, čo INTRASTAT je, akým spôsobom evidencia funguje a čo je v aplikácii potrebné pre správny výkaz nastaviť. INTRASTAT v skratke INTRASTAT je systémom štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, aké údaje na skladových kartách a dokladoch je potrebné mať vyplnené, aby bolo možné korektne z aplikácie iKelp Predajca vyexportovať podklady pre INTRASTAT. Čo INTRASTAT je, a ako vykonať všetky potrebné nastavenia je popísané v článku Vytvorenie hlásenia INTRASTAT -... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme vytvorenie samotného hlásenia Intrastat a jeho export pre ďalšie spracovanie v aplikácii Intrastat-CS ktorá je priamo na odosielanie výkazov určená. Článok zároveň vychádza z predpokladu, že boli správne vykonané všetky potrebné nastavenia a vyplnené údaje na skladových... Viac...
V tomto návode Vám bližšie predstavíme skladové karty typu Obal, ich predaj, evidenciu ako aj pojem obalové konto, jeho význam a použitie v aplikácii iKelp Predajca. Skladová karta typu O (Obal) Tento typ skladovej karty - Obal (oranžová farba v zozname skladových kariet), je rovnaký ako karta T, no... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad vytlačíme zoznam príjemok od konktétnych dodávateľov, za nami zvolené časové obdobie. ow0bbnmucbh Viac...
Videonávod popisujúci rozšírené rozbory zobrazujúce kumulovaný zoznam predaných položiek za zvolené obdobie. Výčislenie marže a zisku z týchto predaných položiek v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. y4fxiaqpyzt Viac...
V rozšírených rozboroch zobrazená kumulatívna štatistika sumy nákupov od jednotlivých dodávateľov. Zároveň kumulatívna štatistika nakupovaných položiek podľa jednotlivých dodávateľov. j0wvenua1dn Viac...
V tomto návode vám v krátkosti predstavíme spôsob, aký je použitý pre výpočet Stavu zásob jednotlivých tlačových výstupov v aplikácii iKelp Predajca. Akým spôsobom je možné zistiť stav zásob? Pre výpočet stavu zásob v aplikácii sú dva spôsoby. Obidva je možné použiť v zozname skladových kariet, kliknutím... Viac...