Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 18
Okno druhov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Druhy zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať druhy zariadení, ktoré sú využívané pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie druhov zariadení môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
Okno výrobcov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis - Výrobcovia zariadení . V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať výrobcov zariadení, ktorí sú využívaní pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení. Filtre Vyhľadávanie výrobcov môžete vykonávať dvom spôsobmi: Začnete písať názov... Viac...
V okne Opravy je možné editovať jednotlivé servisné objednávky. Toto okno zobrazíte kliknutím na Servis v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Servisné objednávky , alebo priamo kliknutím na tlačidlo s písmenom S na nástrojovej lište. Toto okno je rozdelené na tri hlavné časti. V hornej... Viac...
Tento článok je určený najmä servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré musia podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov viesť evidenciu plomb. Avšak aj iné servisné organizácie, ktoré evidujú plomby alebo využívajú modul Servis v tomto článku nájdu veľa potrebných... Viac...
Zoznam modelov zariadení zobrazíte kliknutím na menu Servis - Modely zariadení . Tento zoznam slúži na evidenciu všetkých modelov zariadení s ich popisom a naviazanými dokumentmi. Vždy keď prídete do kontaktu s novým zariadením (napríklad nakúpite na sklad nový model notebooku) je vhodné zaevidovať tento... Viac...
Evidenciu zariadení zobrazíte kliknutím na menu Servis - Zariadenia alebo kliknutím na ikonku Z v navigačnom panely aplikácie. Evidencia zariadení slúži na evidenciu všetkých zariadení, ktoré boli opravované, o ktoré sa Vaša organizácia stará (robí pravidelnú údržbu alebo iný servis), ktoré Vaša organizácia... Viac...
Tento článok je určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov musia odovzdávať zúčtovanie odberu a použitie prevzatých plomb. V tomto články si povieme ako prijímať plomby a ako vydávať plomby. Ďalšie informácie... Viac...
V tomto článku sa budeme venovať evidencii plomb. Článok je primárne určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), avšak rovnakým spôsobom ako servisné organizácie ERP môžu plomby evidovať aj iné organizácie. Iné organizácie (teda nie tie servisné) si môžu vo väčšej miere... Viac...
V tomto článku si povieme, aký je správny postup pre evidenciu poškodených a zničených plomb tak, aby aplikácie správne vytlačila zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb, ktoré musí servisná organizácia elektronických registračných pokladníc (ERP) odovzdať daňovému úradu podľa zákona číslo 289/2008... Viac...
Tento článok je určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov musia odovzdávať zúčtovanie odberu a použitie prevzatých plomb. V tomto článku si ukážeme, ako toto zúčtovanie v aplikácii vytlačíme. Podrobnejšie... Viac...
Zoznam servisných dokladov (napríklad opravy alebo reklamácie) otvoríte cez ikonku S na navigačnom panely alebo kliknutí na menu Servis - Servisné objednávky . Servisné doklady slúžia na evidenciu opráv, reklamácií, rôznych servisných zásahov (uvedenie do prevádzky, pravidelná údržba, výmena batérie... Viac...
Tento článok je určený najmä servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré musia podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov viesť evidenciu plomb. Avšak aj iné servisné organizácie, ktoré evidujú plomby alebo využívajú modul Servis v tomto článku nájdu veľa potrebných... Viac...
Modul Servis slúži na evidenciu servisných dokladov. Tento článok sa venuje nastaveniam modulu Servis . Podrobný návod na evidenciu servisných dokladov nájdete v článku Servis - predstavenie a prvá oprava . Druhy servisných dokladov Pre evidenciu servisných dokladov je po inštalácii vytvorený jeden druh... Viac...
Tento článok opisuje vytvorenie nového servisného dokladu a jeho úpravu. Ak ste sa pred týmto článkom ešte nestretli so zoznamom servisných dokladov, odporúčame Vám prečítať si najprv článok Servis - predstavenie . Nový servisný doklad Okno pre vytvorenie nového servisného dokladu vyzerá odlišne, ako... Viac...
V aplikácii sa stretnete s viacerými modulmi (Odbyt, Servis, Financie, Sklad) a každý z týchto modulov eviduje niekoľko typov dokladov. Zoznam modulov a ich typov dokladov vyzerá nasledovne: Modul Odbyt má typy dokladov Dod. interná objednávka, Dod. objednávka, Dod. ponuka, Dod. zákazka, Dod. zápožička,... Viac...
Tento článok je určený servisným organizáciám elektronických registračných pokladníc (ERP), ktoré musia podľa zákona 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov viesť evidenciu plomb. Ak ste práve začali používať modul Servis ERP a pred používaním tohto modulu ste už aktívne s plombami pracovali (nakúpili... Viac...
V tomto článku sa dozviete, ako vyúčtovať záručnú opravu, respektíve opravu, ktorú zákazník neplatí. Ak hľadáte všeobecné informácie o evidovaní opráv, prečítajte si článok Servis - nová oprava a jej úprava . Vyúčtovanie položiek opravy Aby ste rozumeli postupom, ktoré budeme nižšie opisovať, musíte... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vyexportovať zoznam použitých plômb pre účely tvorby výkazu pre Daňové riaditeľstvo. Potrebné nastavenia Návod na vytvorenie výkazu plômb vychádza z predpokladu, že boli vykonané všetky potrebné nastavenia súvisiace s evidenciou plômb, rovnako aj,... Viac...