Jednoduchá příručka řízení personálu

Práce s personálem, jeho řízení, motivace a rozvoj nepatří mezi jednoduchá povolání. Čím je počet zaměstnanců vyšší, tím je to těžší, ale ne nezvládnutelné. Důležité je určit si tu správnou cestu komunikace, cíle, jichž chceme dosáhnout a osvojit si ověřené techniky řízení zaměstnanců vedoucí ke zlepšení produktivity. My vám přinášíme 5 takových metod. Je jen na vás, které se stanou součástí vašeho pracovního postupu při vedení personálu.

1. Poznejte své zaměstnance

Jsme lidé, tudíž se od sebe všichni odlišujeme svým chováním a reakcemi během různých situací, výkony v práci, svými pozitivními a negativními stránkami. U řízení personálu je velmi důležité znát tyto rozdíly, zaměřit se na rozvoj pozitivních stránek svých zaměstnanců, aby ty negativní přirozeně přešly do pozadí. Měli byste ovládat přednosti a slabiny svých lidí a ke každému zaujmout individuální přístup. Všichni tak pocítí zájem z vaší strany a budou se cítit výjimečně, jelikož jejich očekávání budou postupně naplněna. Díky tomu zaměříte svou energii na správná místa, což zvýší efektivitu vaší práce s každým z týmu.

2. Důležitost motivace při řízení personálu

Motivačních faktorů v pracovním prostředí je několik, jedním z nejdůležitějších je ovšem uznání a pochvala za dobře vykonanou práci. Klidně aktivně hledejte, za co byste lidi mohli pochválit – a nejlépe na veřejnosti. Není potřeba se bát, že vyjádřením díků si vás zaměstnanci budou jako svého nadřízeného méně vážit. Právě naopak. Pocítí upřímnost a lidskost z vaší strany a rovněž vlastní důležitost v rámci úspěšného fungování firmy, což je do budoucna motivuje být ještě lepšími.

SPOKOJENÝ PERSONÁL = SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK: Portál startitup.sk si posvítil na 10 nejhůře hodnocených slovenských restaurací. Hosté v největší míře kritizovali právě obsluhu.
(Zdroj: startitup.sk/10-najhorsie-hodnotenych-slovenskych-restauracii-podla-tripadvisor-ludia-najviac-kritizuju-nasu-obsluhu)

K určité motivací lidí patří i kariérní postup. Je důležité udržet si personál ve firmě, a proto mu umožnit rozvoj jeho schopností a vědomostí. Investovat do pracovníků a podporovat je, rozšiřovat jejich znalosti prostřednictvím různých konferencí, školení a účasti na workshopech. Dát jim více prostoru k vlastní kreativitě a co nejvíce je angažovat do různých projektů. Budou cítit váš zájem a nebudou věnovat pozornost hledání pozice v jiné firmě, protože si budou jisti, že za svou snahu budou odměněni profesionálním růstem.

 Prirucka-rizeni-personalu-online-cisnik

3. Zefektivnění a zjednodušení práce zaměstnancům

V dnešní technické době máme každým dnem více a více aplikací nápomocných při výkonu naší práce, usnadnění života a šetření našeho vzácného času. Pomocí těchto aplikací dokážete sobě a také svému týmu zjednodušit práci, zefektivnit pracovní výkony a ušetřený čas soustředit na další činnosti.

Příkladem je iKelp POS Mobile, což je webová aplikace určená pro restaurace, kavárny a bary. Obsahuje také funkci tzv. mobilního číšníka, který je v současnosti již velice rozšířený. Objednávku si tak rychle umíte zaznamenat přímo u stolu do mobilu či tabletu, následně se automaticky vyšle do kuchyně, příp. za bar. Práce s tímto systémem je naprosto jednoduchá, i nováček se zorientuje velmi rychle. Rovněž začínající podnikatelé, a samozřejmě i ti pokročilejší si díky tomu umí rychle a bez komplikací zkontrolovat jejich prodeje a zisky.

Technologie jde velmi rychle dopředu a již dnes existují aplikace, které jsou skutečně na vysoké úrovni. Čas je opravdu nezbytnou součástí každé práce, máme ale způsob, jak jej ušetřit – stačí to jen vyzkoušet a aplikovat v praxi.

4. Týmový duch

Práce v kolektivu není jednoduchá a udržení stabilního a výkonného týmu je samozřejmě velmi náročné. Dnes je týmová spolupráce součástí téměř každé firmy. Je důležité, aby každý znal svou roli a přebíral odpovědnost za své činy. Každý tým má stanovené cíle, určité vize, kterých chce dosáhnout. Jeho členové musí mezi sebou umět komunikovat, kooperovat a umět se na sebe spolehnout, protože představují jednotlivé články, které vytvářejí celek. Při selhání jednoho článku je obtížné dosáhnout určeného cíle. A právě nejefektivnější komunikaci a kooperaci vám zajistí vhodný restaurační systém.

V každém týmu je podstatné poskytnout prostor všem k vyjádření svého názoru na určitou problematiku a k prezentaci řešení nějakého problému. Podporovat a povzbuzovat své lidi ke kreativitě, k návrhům na vylepšení chodu firmy/provozu, vyslechnout si je a věnovat jim určitou pozornost.

 Prirucka-rizeni-personalu-teambuilding

Nezbytně charakteristickým rysem v týmu je férovost a spravedlivé zacházení. V každém kolektivu by měla být udržována morálka, protože přílišné nadržování jednomu zaměstnanci může vést ke ztrátě důvěry personálu vůči svému nadřízenému.

5. Benefity a finanční ohodnocení

Benefity a finanční ohodnocení patří spíše k udržujícím prvkům zaměstnanců. Již během pracovního pohovoru se uchazeči informují ohledně benefitů ve firmě, které ovlivňují jejich rozhodnutí, jejich názor na firmu a zájem v ní pracovat.

K určitému druhu benefitu patří i tzv. teambuilding, jehož prostřednictvím můžete posílit týmového ducha ve firmě a rovněž zvýšit pocit důležitosti a péče z vaší strany vůči zaměstnancům.

Co se týče finančního ohodnocení, je možné, že částka se po určité době bude zvyšovat, velmi málo pracovníků to ale namotivuje k vyššímu pracovnímu výkonu. Nicméně jde o prvek, kterým do svého týmu dokážete přitáhnout ty správné lidi.

DOBRÁ RADA NA ZÁVĚR: Nikdy nešetřete upřímnou chválou, protože každý si zaslouží spravedlivé uznání za dobře vykonanou práci. Budujte si stabilní kolektiv, naplno využijte jeho schopností a neustále ho rozvíjejte. Dejte členům svého personálu prostor, společně se pokuste zefektivnit práci a posunout se blíže k vytouženým cílům.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard