6 krokov, ktoré vám uľahčia rozhodnutie, ako si správne vybrať a zaplatiť vašich zamestnancov

Zrejme všetci majitelia a prevádzkari reštaurácií, pohostinstiev, kaviarní a ostatných gastro prevádzok si uvedomujú, že na ich úspechu či neúspechu sa značnou mierou podieľajú práve zamestnanci. Len ťažko sa budú zákazníci vracať tam, kde neboli spokojní s obsluhou alebo jedlom, ktoré im v kuchyni pripravili.

Nájsť však dnes čašníka/čašníčku či kuchára/kuchárku je veľký problém. Nájsť navyše takého človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť, a ktorému môžete plne dôverovať, je takmer nadľudskou úlohou – avšak nie nemožné. Pomôcť k tomu vám môže aj týchto 6 krokov.

Popis práce

Ako prvé by ste mali zadefinovať popis prác a úloh pre jednotlivé pozície. Jasne povedať, čo bude mať na starosti čašník, čo barman, čo brigádnik v obsluhe, čo kuchár, čo pomocný kuchár atď. Pri rozdeľovaní úloh sa poriadne zamyslite a práce rozvrhnite tak, aby ste mali vykrytú celú prevádzku. Aby sa nestalo, že zistíte, že nemá kto umyť podlahy či záchody. Že umytý príbor nemá kto prebrať. Že nemá kto pripraviť košíky na pečivo a podobne. Jednoducho, musíte zadeliť úlohy tak, aby prevádzka fungovala ako hodinky aj bez vašej prítomnosti. Dôležité je to aj z toho dôvodu, aby ste pri nábore nových zamestnancov vedeli uchádzačom povedať, čo sa bude od nich vyžadovať. Ak im vopred nepoviete, že raz za polrok je sanitárny deň, kedy budú upratovať kompletne všetko, tak vám to môžu vyhodiť na oči, že pri nástupe o tom nebola ani zmienka.

Stanovenie ceny práce

Po jasnom a presnom zadelení úloh k jednotlivým pozíciám je na rade ďalší krok – realizácia „prieskumu“. Ten by vám mal viac napovedať o tom, ako sa pohybujú platy čašníkov, kuchárov či brigádnikov vo vašom regióne. Pre vás je to nesmierne potrebná informácia, bez ktorej by ste sa zaobišli len veľmi ťažko. Ak by ste nevedeli, koľko platí konkurencia a ponúkaný plat stanovili len tak „z brucha“, mohli by ste si hľadanie toho správneho zamestnanca poriadne skomplikovať. Ak by ste ponúkali výrazne nižší plat, tak by sa nehlásil pravdepodobne vôbec nikto, alebo niekto taký, kto by nespĺňal predpoklady na danú pozíciu. Na druhej strane, ak by ste plat „prepálili“, zrejme by ste nemali núdzu o uchádzačov.

Určenie platovej stratégie

Ak už budete poznať, aké platy ponúka konkurencia vo vašom regióne, môžete prejsť k určeniu vhodnej platovej stratégie. Čo to znamená? Potrebujete mať jasno v tom, či ponúknete konečný plat alebo len nejakú fixnú časť platu + odmeny. A čo tringelty? Budú sa deliť medzi všetkých, alebo to bude plne v kompetencii vrchného čašníka? To všetko bude uchádzačov isto zaujímať.

Zverejnenie ponuky práce

Keď už viete, ako si ceníte nových zamestnancov a čo budete od nich vyžadovať, môžete začať s ich hľadaním. Najskôr je lepšie hľadať po „kamarátskej línii“, a teda dať vedieť známym, že hľadáte posily a či nemajú záujem, alebo nevedia o niekom. Vo väčšine prípadov sa vypláca siahnuť po ľuďoch z blízkeho prostredia, lebo sa ľahšie vytvorí rodinnejšia atmosféra v celom podniku. Ak sa však nik z tohto okruhu nenájde, treba pristúpiť k zverejneniu inzerátu v novinách, na sociálnych sieťach a pracovných webstránkach.

Pohovor

Po zverejnení inzerátu s vhodne ponúkaným platom je predpoklad, že sa prihlásia nejakí nádejní uchádzači. Je tak namieste pristúpiť k pohovoru. Na ňom by ste mali okrem kladenia klasických otázok položiť aj otázky ohľadom osobného života uchádzača. Zároveň mu predostrite vaše vízie a očakávania spojené s jeho prípadným prijatím do vášho podniku.

TIP: Ak sa nemôžete s uchádzačmi stretnúť osobne, navrhnite im online hovor (cez Skype alebo iný komunikačný kanál). Ušetríte si navzájom čas aj náklady na cestovanie. Takto môžete uskutočniť aj všetky pohovory v jeden deň – a najlepšieho uchádzača pozvete už na osobný pohovor.

Výber najlepšieho kandidáta

Ukončením pohovorov prichádza čas k ich vyhodnoteniu, teda k výberu najlepšieho kandidáta. Pri rozhodovaní by ste mali zohľadňovať, samozrejme, profesionálnu stránku kandidáta, no nielen tú. Významnú úlohu by mali pri výbere zohrávať aj jeho osobnostné predpoklady a dojem, ktorý vo vás zanechal. Zrejme skôr uprednostníte človeka, ktorý bol milý, ochotný a možno nie 100 %-tný profesionál, ako chladného arogantného odborníka bez kúska empatie.

Nezabudnite, že len spokojný zamestnanec je dobrý zamestnanec.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard