Plánovanie zmien zamestnancov je pre vašu prevádzku nevyhnutné. Ako na to?

Plánovanie zmien zamestnancov je pre správne fungovanie gastro prevádzky veľmi dôležité. Je nevyhnutné vytvoriť zmenový rozpis, ktorý bude viesť k zvyšovaniu produktivity práce, k hladkému chodu podniku a, samozrejme, k spokojnosti zamestnancov aj zákazníkov.

Nielen v gastre, ale aj v mnohých iných pracovných odvetviach sa často stáva, že šikovní ľudia pracujú neefektívne. To má negatívny dopad na celkové fungovanie podniku – vzniká chaos na pracovisku, hostia sú nespokojní, klesajú tržby a v neposlednom rade sa zamestnanci necítia vo svojej práci dobre. Dôkladné naplánovanie pracovných zmien vám možno pridá pár šedín, ale v konečnom dôsledku budete riadiť podnik, v ktorom ide všetko ako po masle.

Ako s plánovaním začať?

Áno, aj plánovanie je potrebné naplánovať. Čo to znamená? V prvom rade si musíte určiť, na aké časové obdobie budete zmenové rozpisy vytvárať. Napríklad v malých podnikoch či kaviarňach dokážete naplánovať zmeny aj na mesiac dopredu. Vo veľkých reštauráciách by bolo mesačné plánovanie zložité, niekde dokonca nemožné. Plánovanie na kratší časový úsek (na týždeň, 2 týždne) je pružnejšie a mnohým zamestnancom aj viac vyhovuje.

Ak plánujete zmeny na kratšie obdobie, viete do rozpisu zahrnúť aj chystané oslavy či večierky vo vašom podniku. V takýchto dňoch je dôležité pracovný tím posilniť. Pri zmenovom rozpise by ste však mali zvažovať aj iné skutočnosti, ktoré dokážu znížiť alebo zvýšiť návštevnosť vášho podniku – počasie, festivaly, trhy a pod.

Poznajte svojich zamestnancov

Vo väčších podnikoch pracujú zamestnanci na rôzne druhy úväzkov – na plný aj skrátený. Naplno sa zvyknú využívať aj brigádnici – či už na letnú sezónu, alebo celoročne. Práve takýto nesúlad môže spôsobovať problémy, a preto je dôležité pracovné zmeny dôkladne plánovať. To, či vaši zamestnanci majú pracovný čas rozvrhnutý rovnomerne alebo nerovnomerne, či je fixný alebo pružný, je len vaším rozhodnutím.

Každopádne by ste mali svojich ľudí poznať a hľadieť na to pri plánovaní zmien. Nie každý zvláda stresové situácie. Novoprijatý zamestnanec nereaguje tak promptne, ako jeho zabehnutý kolega. Niekto sa za barom cíti ako ryba vo vode, no medzi stolmi ako slon v porceláne. Každý zamestnanec má svoje silné a slabé stránky, o ktorých by ste mali vedieť. Preto sa nebojte k zmenovému plánovaniu prizvať aj svojich ľudí, plánujte ich zmeny spolu s nimi, veď všetko je o dohode.

 

Excelovská tabuľka alebo šikovný software?

Rozhodnutie je len na vás. Niekomu sa lepšie plánuje v obyčajnej excelovskej tabuľke, ďalší však uprednostňujú modernejšie riešenia. Medzi moderné a obľúbené riešenia patria aj dochádzkové terminály, ktoré sa vyznačujú prehľadnosťou a nadštandardnými funkciami pre komfort všetkých používateľov. V nich je vytvorenie dochádzky pre zamestnancov jednoduché, efektívne a rýchle.

Pár rád na záver:

  • Ak plánujete zmeny pre svojich ľudí, nenechávajte si to na poslednú chvíľu. Dátumy plánovaných akcií oznamujte v dostatočnom predstihu, aby si vaši zamestnanci nenaplánovali iný program.
  • Je fajn, ak máte počas silných dní alebo plánovaných akcií jedného človeka v zálohe. Najlepšie takého, ktorý dokáže vypomôcť aj v kuchyni, aj pri obsluhe. Šikovný a ústretový brigádnik, ktorý je ochotný zaskočiť za kolegov, je na nezaplatenie.
  • Komunikujte so svojimi ľuďmi, pýtajte sa, nesľubujte im hory-doly, ak to nebudete vedieť splniť. Problémy sa snažte riešiť v predstihu a k spokojnosti obidvoch strán.
  • Naučte sa kombinovať pracovné zmeny tak, aby ste mali dostatočne pokryté najsilnejšie dni a hodiny počas dňa. Každý majiteľ reštaurácie vie, kedy má najviac zákazníkov. Riaďte sa aj podľa toho.
  • Tvorte zmenový rozpis férovo, neuprednostňujte, nefavorizujte. Ukrivdený zamestnanec totiž nie je žiadna výhra.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard