Podnikajte efektívne. Import dokladov vám ušetrí čas aj peniaze

Jedným z hlavných predpokladov úspešnej gastroprevádzky je správna a zároveň efektívna evidencia skladových zásob. Vďaka nej sa nielenže zamedzí zbytočnému plytvaniu potravinami, ale ešte sa aj predíde prípadným stratám alebo krádežiam tovaru. V súvislosti s tým môže byť veľmi užitočný automatický import dodávateľských dokladov do pokladničného systému. Okrem toho, že vám ušetrí čas a peniaze, ešte aj prispeje k väčšej efektívnosti a ziskovosti podniku.

Podnikajte efektívne – krok č. 1

Skôr ako sa dostaneme k vyššie zmieňovanému importu dokladov, je dôležité porozumieť určitým súvislostiam. V prvom rade musíme spomenúť pokladničný systém, ktorý je takpovediac základom modernej gastroprevádzky.

Používajte pokladničný systém na uľahčenie práce

Pod slovným spojením pokladničný systém rozumieme softvérovú aplikáciu, ktorá slúži na uľahčenie a zefektívnenie predajného procesu v rámci gastronomických prevádzok. Laicky povedané, vďaka nemu môžete efektívne zadávať a spracovávať objednávky, sledovať skladové zásoby, spravovať stoly či robiť ďalšie úkony súvisiace s prevádzkou reštaurácie alebo iného gastrozariadenia. V tomto prípade sa však pristavíme konkrétne pri sledovaní skladových zásob.

Podnikajte efektívne – krok č. 2

Keď dáte v rámci vášho podniku zelenú pokladničnému systému, urobíte veľmi dôležitý krok k efektívnemu podnikaniu. Naskytne sa vám totiž takmer bezodná studnica funkcionalít, ktoré môžete používať, ako napríklad evidovanie skladových zásob.

Stavte na evidenciu skladových zásob

Zamýšľate sa nad tým, čo také prospešné môže priniesť evidencia skladových zásob vášmu podniku? Verte či nie, výhod je hneď niekoľko.

  1. Kontrola zásob. Evidencia skladových zásob vám umožní sledovať, čo sa nachádza na sklade. Vďaka tomu je možné ľahko kontrolovať, koľko tovaru ešte zostáva a kedy je potrebné objednať ďalší.
  2. Zníženie rizika strát tovaru. Nesprávna evidencia skladu môže vyústiť až do strát alebo krádeží tovaru. S pokladničným systémom, ktorý umožňuje sledovanie skladu, vám nič podobné nehrozí. Presne uvidíte, kto a kedy tovar vystavil, resp. kedy boli konkrétne položky predané a koľko zásob ešte zostáva.
  3. Efektívnejšie plánovanie nákupov. Zásluhou pokladničného systému s možnosťou evidovania skladu dokážete sledovať predaj jednotlivých produktov a vypočítať ich priemernú spotrebu za určité obdobie. A to je základný predpoklad lepšieho plánovania nákupov tovaru a minimalizovania zbytočných zásob.
  4. Zvýšenie ziskovosti. Keďže efektívna správa skladových zásob prispieva k lepšiemu plánovaniu a riadeniu nákladov, v konečnom dôsledku môže viesť aj k zvýšeniu ziskovosti gastronomickej prevádzky.


Zdroj: iKelp

Podnikajte efektívne – krok č. 3

A plynule sa dostávame k tomu, čo sme načrtli v samom úvode tohto článku – k importu dodávateľských dokladov do pokladničného systému. Prekvapí vás, aké benefity dokáže priniesť vášmu podniku.

Využívajte import dokladov na šetrenie času aj peňazí

Čo si vlastne predstaviť pod slovným spojením import dokladov? V zásade ide o ľahké a rýchle spracovanie informácií o prijatom tovare. Jednoducho povedané, ak dodávateľ vydáva dodacie listy v elektronickej forme, tieto doklady dokážete priamo importovať do pokladničného systému. Tým sa zrýchli celý proces evidencie skladových zásob.

Príklad: Ak prijmete novú dodávku tovaru, pokladničný systém môže automaticky načítať dodávateľský doklad a aktualizovať stav zásob. Získate tým hneď viacero výhod.

  1. Rýchlosť a efektivita. Importovanie dodávateľských dokladov do pokladničného systému vám umožní rýchle a efektívne spracovanie informácií o prijatom tovare.
  2. Zníženie rizika chýb. Ak sú informácie o prijatom tovare zadávané manuálne, môže dôjsť k chybám a nezrovnalostiam. V konečnom dôsledku to dokáže negatívne ovplyvniť riadenie skladových zásob.
  3. Zníženie administratívneho zaťaženia. Importovanie dodávateľských dokladov do pokladničného systému znižuje administratívne zaťaženie pre zamestnancov. Váš personál sa tak bude môcť viac venovať kvalitnému servisu vo vzťahu k zákazníkom.
  4. Zlepšenie správy zásob. Import dokladov prispieva aj k zlepšovaniu celkovej správy skladových zásob. Minimalizujú sa zbytočné zásoby tovaru, čo zároveň pozitívne vplýva na ziskovosť prevádzky.


Ukážka z výpisu príjmov v iKelp POS Mobile

Import dokladov aj vo vašom podniku

Vidíte to? Používanie automatického importu dodávateľských dokladov dokáže zefektívniť chod gastroprevádzky a zároveň jej priniesť úsporu času aj peňazí. A s pokladničným systémom iKelp POS Mobile ho môžete využívať aj vo vašom podniku. Jediné, čo potrebujete, je dohodnúť sa s vašimi dodávateľmi na zasielaní elektronických dodacích dokladov. O všetko ostatné sa už postará váš pokladničný systém – načíta súbor, vytvorí nové záznamy o tovare a bude evidovať každú jednu zmenu stavu.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard