Podnikateľský plán

7 tipov, ako ho zvládnuť úspešne

Hneď na úvod vám prezradím jedno tajomstvo, prečo je podnikateľský plán pre mnohých začínajúcich podnikateľov nočnou morou a jeho vypracovanie buď vzdávajú alebo ho spravia len veľmi povrchne. Chcete vedieť, prečo tomu tak je? Podnikatelia si myslia, že podnikateľský plán je len niečo ako zoznam úloh a kalkulácia prvotných investícií a pravidelných mesačných výdajov. V skutočnosti je vypracovanie podnikateľského plánu o niečom úplne inom. Ďaleko dôležitejšom, ako je vyššie spomínaná definícia. Ako teda pozerať na podnikateľský plán, aby ste ho vypracovali jednak s radosťou a zároveň s uvedomením si, že má najzásadnejší vplyv na úspech otvorenia vašej kaviarne, reštaurácie alebo obchodu?

Otvorenie kaviarne, reštaurácie alebo obchodu "na papieri"

Až 90% podnikateľov ukončí svoje podnikanie do pár rokov s neúspechom. Na jednej strane je táto celosvetová štatistika žalostná, na druhej strane má obrovskú výhodu - je pravdivá, je to holý fakt, s ktorým môžeme počítať. Určite by vás nepotešilo, keby ste pár mesiacov po otvorení kaviarne zistili, že vaše mesačné náklady sú vyššie ako ste predpokladali a taktiež by vás nepotešilo, keby mesačná návštevnosť vašej novotvorenej kaviarne alebo reštaurácie bola nižšia, ako ste predpokladali. Asi vám je už teraz jasné, ako vzniká vyššie spomínaná štatistika (ne)úspešnosti začínajúcich podnikateľov, na začiatku nemali jasný plán postavený na objektívnych faktoch.

Mám pre vás dobrú správu. Neúspechu a strate finančných prostriedkov sa vyhnete úplne jednoduchou fintou. Začnite podnikateľský plán vnímať ako simuláciu, ako otvorenie kaviarne alebo reštaurácie iba "na papieri", fiktívne. Ak vyhodnotíte, že po pár mesiacoch prevádzky by ste skončili s obrovskou stratou a bez stratégie ako to napraviť, o nič ste neprišli. Veď to bolo len "na papieri". Verte mi, ak ste k vypracovaniu podnikateľského plánu pristupovali zodpovedne a bez falošných emócií, tak simulované obchodné výsledky sa potom budú veľmi približovať tým skutočným, po otvorení vašej kaviarne alebo reštaurácie. Ak by ste mali podľa vypracovaného podnikateľského plánu skončiť so stratou, nezúfajte, ešte nie je nič stratené. V mnohých prípadoch stačí vyladiť určité detaily, nájsť v pláne slabiny a zamyslieť sa, ako ich odstrániť.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam ako výrobcu softvéru pre gastronómiu sme pre vás pripravili zopár tipov, na čo si dávať pozor a ako vypracovať fungujúci podnikateľský plán.

Fungujúci podnikateľský plán v siedmich bodoch
zásady, ktoré vás dovedú k úspechu

Štruktúre a obsahu podnikateľského plánu sa venuje mnoho stránok na internete. Mnohé sa však zameriavajú na technický obsah dokumentu. Náš prístup k vypracovaniu podnikateľské plánu je trochu odlišný. Prestavíme vám zásady, ktoré keď dodržíte, získate fungujúci podnikateľský plán. Výhodou týchto princípov je to, že sú aplikovateľné na akýkoľvek druh podnikania. Poďme si teda v siedmych bodoch zostaviť fungujúci podnikateľský plán.

1. Na úvod si zapíšte všetko, čo vás napadne

V prvom kroku je extrémne dôležité nechať pracovať vašu fantáziu, vašu kreativitu a vaše životné skúsenosti. Zapisujte si všetko, čo vás napadne v súvislosti s rozbehom vášho podnikania. Napríklad: výber podnikateľských priestorov, návšteva príslušných úradov, vybavenie podnikateľského účtu, nákup nábytku, hľadanie personálu, kalkulácia prvotných investícií, kalkulácia mesačných nákladov, ako budete získavať zákazníkov, atď.

K vytvorenému zoznamu sa môžete kedykoľvek vrátiť a doplniť ho, ak vás niečo napadne. Pomerne často sa vám stane, že v momente zapísania jedného bodu vás napadne ďalší (napríklad: nákup nábytku - aj barového pultu - aj pokladničného systému, atď). V tomto prvom bode vám odporúčam použiť myšlienkové mapy (angl. MindMaps). Tie sú ideálne, aby ste si zapísali jednotlivé body tak, ako vás napadnú. Zároveň si môžete jednotlivé hlavné body rozpísať na menšie časti/úlohy.

2. Pravdepodobne nie ste prví, čo riešia daný problém
hľadajte na internete

Tento bod je veľmi dôležitý a určite ho spomenieme vo viacerých krokoch, ktoré nás dovedú k vypracovaniu fungujúceho podnikateľského plánu. Hľadajte na internete všetky témy, ktoré máte zapísané v prvom bode. Napríklad potrebujete zabezpečiť nábytok pre vašu kaviareň, hľadajte "nábytok pre kaviareň". Alebo napríklad hľadáte dodávateľa kvalitnej kávy, opäť hľadajte na internete.

Toto je nesmierne dôležitý bod a teraz vám vysvetlím prečo. Určite poznáte porekadlo "viac hláv viac vie". Je takmer isté, že v prvom bode vás nenapadne všetko, čo by ste mali do podnikateľského plánu zahrnúť. Vďaka webovým stránkam, ktoré sa zaoberajú jednotlivými témami vášho podnikateľského plánu, získate skvelú inšpiráciu. A nie len toho, čo by ste mali "ešte riešiť", ale v mnohých prípadoch aj praktické rady "ako to riešiť", prípadne akých chýb sa vyvarovať.

Opäť sa vráťte k zoznamu z prvého bodu a doplňte si ho o cenné tipy, ktoré ste získali prieskumom. Pýtať sa môžete samozrejme aj svojich známych, alebo odborníkov na podnikateľskú činnosť, ktorú sa snažíte naštartovať.

3. Úlohy zo zoznamu
koľko vás budú stáť času a peňazí?

Takže už máme spísaný zoznam všetkého, čo budeme potrebovať a čo musíme spraviť (jednorazovo a opakovane) na zrealizovanie vášho podnikateľského plánu. Teraz je dôležité pripraviť si kalkuláciu vašich prvotných nákladov a predpokladaných mesačných nákladov. Ak sú nejaké výdaje platené raz ročne, prepočítajte si ich do mesačných nákladov. V najhoršom prípade si vystačíte s perom, papierom a kalkulačkou, avšak odporúčam vám použiť napríklad Excel. Podnikateľský plán je totiž živý dokument, počas jeho prípravy ho budete niekoľkokrát modifikovať a zdokonaľovať. Preto je vhodné si ho vypracovať na počítači. Tip: Existujú webové platformy a aplikácie, ktoré sú úplne zadarmo. Napríklad Google Docs, alebo Open Office, prípadne ďalšie. Na tieto účely vám absolútne postačia.

Vyvarujte sa jednej z najčastejších chýb začínajúcich podnikateľov. Každý sa snaží na začiatku svoj podnikateľský nápad vidieť príliš ružovo. Pri kalkulácii nákladov počíta s optimálnými, najnižšími nákladmi. Radím vám, počítajte s priemernými cenami a na záver si do prvotných investícií aj mesačných nákladov pridajte položku "Neočakávané výdaje" a ako hodnotu použite napríklad 20% zo všetkých predpokladaných nákladov. Vďaka tomuto prístupu sa stanú neočakávané výdaje očakávanými, pretože ste s nimi v podnikateľskom pláne a kalkulácii nákladov počítali.

Ak rozbeh vášho podnikania budete financovať úverom, v mesačných nákladoch nezabudnite započítať jeho splátku. A nezabudnite preniesť splácanie prvotných nákladov do mesačných nákladov. Uvediem príklad: Dajme tomu, že na začiatku si stanovíte prvotnú investíciu 100 tísic EUR. Zadefinujte si časový horizont, kedy chcete mať túto investíciu späť. Dajme tomu, že za 5 rokov, t.j. 60 mesiacov. Prvých 60 mesiacov teda musíme počítať ešte s mesačným nákladom 1667 EUR navyše. Ak by ste na toto nemysleli, môže sa vám ľahko stať, že váš podnikateľský plán počíta s mesačným ziskom 1000 EUR, ale v skutočnosti ste ešte stále v mínuse 667 EUR. Môžete si povedať "ale veď to sa mi postupne vráti". OK, časom áno, ale zakomponujte to do vášho podnikateľského plánu (aby sa nestalo, že na to budete potrebovať 30 rokov, pritom "v pluse" ste chceli byť už za 5 rokov). Ak by sme mali byť striktní, do tohto výpočtu by sme mali započítať aj vplyv miery inflácie (napríklad pri inflácii 3% by ste po 5-tich rokoch mali na každú investovanú tisícku zarobiť približne 1092 EUR).

K jednotlivým úlohám si pripíšte aj čas potrebný na ich realizáciu, najmä k tým, čo trvajú rádovo v dňoch alebo týždňoch. Výrazne vám to pomôže pri plánovaní času. Otvorenie kaviarne, reštaurácie alebo spustenie akéhokoľvek podnikania si na začiatku vyžaduje obrovské množstvo času. Musíte teda počítať aj s touto zložkou.

4. Predbežná kalkulácia očakávaných tržieb

Samozrejme, každý z nás podniká za účelom zisku. A ten sa počíta ako "výnosy mínus náklady". V tomto kroku prípravy podnikateľského plánu je potrebné odhadnúť očakávané tržby v horizonte najbližších rokov od spustenia vášho podnikania. Neexistuje univerzálna metodika, ako odhadnúť vaše tržby, avšak existujú určité pravidlá, ktorými by ste sa mali riadiť:

 • Ak je vaše podnikanie sezónneho charakteru, odhadnite tržby na jednotlivé mesiace v roku
 • Počítajte s tzv. "nábehovou krivkou", obvykle nejaký čas trvá, než sa dostanete na stabilizované čísla (niekedy to trvá aj roky)
 • Je extrémne dôležité, aby ste vaše odhady postavili na skutočných faktoch, prieskumoch a reálnych skúsenostiach. Najhoršie, čo môžete spraviť, je počítať s číslami, v ktoré "len dúfate".
 • Využívajte internet, dnes ľahko získate rôzne nápomocné štatistiky: počet obyvateľov v regióne/meste, počet turistov, veková štruktúra, rozloženie záujmových skupín, psychológia správania, atď. Možností je priam nekonečne veľa.
 • Napíšem to ešte raz: pri odhade tržieb pracujte so skutočnými faktami a štatistikami, nestrieľajte čísla "z brucha"
 • Na záver celý odhad znížte o -20%. Opäť pripomeniem, že mnohí podnikatelia sa snažia vidieť svoje budúce podnikanie príliš ružovo. Je potrebné sa chrániť pred sebou samým.

Uvediem pár tipov z praxe, ktoré vám pomôžu pri určení odhadovaných tržieb:

 • Pozrite si hospodárske výsledky podobných spoločností. Vďaka internetu je to možné do pár sekúnd (finančné štatistiky, obchodný register, špecializované portály).
 • Hľadajte prieskumy, ktoré sa týkajú vašej cieľovej skupiny zákazníkov. Pomôže vám to odhadnúť psychológiu ich správania a nákupné zvyklosti. Veľmi jednoduchý príklad: prieskum hovorí, že rodičia deťom vo veku 5 až 15 rokov kupujú topánky dva krát do roka. Iný prieskum hovorí, že vo vašom menšom meste je 3000 detí v tomto veku. To je 6000 predaných párov topánok ročne. Treba však počítať s iným prieskumom, ktorý hovorí, že 60% ľudí chodí do veľkých nákupných centier vo veľkomestách a len 40% nakupuje veci od miestnych obchodníkov. Zrazu je odhad iba 2400 predaných párov ročne. Potom treba započítať, že sa o tržbu delíte s dvoma konkurentami a vyjde vám číslo 800. Toto je len fiktívny príklad, ako treba vnímať prieskumy a zakomponovávať ich do svojich odhadov.
 • Za žiadnych okolností si nerobte vlastný prieskum medzi známymi! Uvediem príklad: Spýtajte sa svojich známych, či by chceli jazdiť na luxusnej limuzíne. Prakticky 100% odpovedí bude "Áno". Ak by ste si na základe tohto otvorili autosalón s luxusnými limuzínami a opäť by ste prišli za tými istými známymi a povedali by ste im "Tak už také autá predávam, stoja len 99 tisíc EUR", koľkí z opýtaných si ich naozaj kúpia? Upozornenie: nesprávne vykonané prieskumy vám poskytnú falošné údaje.
 • Poraďte sa s odborníkom. Vyberajte ale len ľudí, ktorí majú s danou oblasťou skúsenosti a úspešne to zvládli. Nikdy váš podnikateľský plán nekonzultujte s ľuďmi, ktorí v danej oblaste ešte nedosiahli nejaké úspechy. Vaša milujúca rodina je vaša milujúca rodina, vaši skvelí priatelia sú vaši skvelí priatelia, ale v žiadnom prípade to ešte nemusí znamenať, že budú skvelí poradcovia v biznise.

Vráťte sa teraz k predchádzajúcemu bodu a do prvotných investícií si dopíšte bod "Náklad na vykrytie nedostatočných tržieb počas rozbehu môjho podnikania". Musíte počítať s tým, že zo začiatku vaše podnikanie nebude ziskové (existuje pár výnimiek) a musíte počítať s finančnými prostriedkami, ktoré "utiahnu" vaše náklady do momentu, kedy už budete svoje náklady schopní pokryť výnosmi z tržieb.

5. Stratégia získavania zákazníkov

Je asi naivné si myslieť, že zákazníci budú prichádzať sami. Aj napriek tomu, mnoho podnikateľov robí tú chybu, že zameriavajú svoju pozornosť na otvorenie obchodu, otvorenie kaviarne alebo reštaurácie a očakávajú, že zákazníci budú automaticky prichádzať sami. Do určitej miery to platí. Sú určité polohy, napríklad nákupné centrá, kde sa o marketing stará manažment nákupného centra (ale ako vidíte, ani v tomto prípade sa to nedeje "samo od seba").

Pri vypracovaní podnikateľského plánu je extrémne dôležité, aby ste mali vypracovanú stratégiu získavania zákazníkov. Samozrejme, je možné počítať s určitou prirodzenou návštevnosťou, ale o zvyšok sa musíte postarať sami. Tu nie je možné poskytnúť konkrétne rady, pretože každé podnikanie má svoje špecifiká. Úplne inak budeme robiť marketing pre kaderníctvo a úplne inak pre reštauráciu alebo obchod. Aj napriek tomu mám pre vás pár univerzálnych pravidiel, ktoré vám pomôžu vypracovať stratégiu získavania zákazníkov:

 • Popíšte si modelového zákazníka (tzv. modelovú persónu)
 • Kde sa pohybuje váš modelový zákazník? Je na internete, používa mobil, číta časopisy? Aké sú jeho potreby a zvyklosti?
 • Spíšte si nápady na marketing, použite pri tom metódu brainstormingu, ako v prvom bode. Píšte všetko, čo vás napadne
 • Vyhľadávajte na internete. Podobne ako v druhom bode, viac hláv viac vie, a pravdepodobne nebudete prví, čo riešia daný problém
 • Ohodnoťte si náklady na jednotlivé marketingové stratégie, zahrňte aj časové náklady (nie vždy je lacnejšia alternatíva skutočne lacná, nákladom je aj čas, ktorý musíte stráviť pri danej marketingovej stratégii)
 • Využite možnosti zdarma alebo "za pár drobných": web stránka, stránka na sociálnych sieťach, referencie známych, atď.
 • Inzerujte tam, kde sa vaši zákazníci zdržiavajú. Aj v minulosti boli trhoviská presne tam, kde boli obchodné cesty, napríklad prístavy.
 • Internet a online marketing predstavuje zvyčajne lacnú formu inzerovania a je skutočné málo modelových persón, pri ktorých by neplatilo "všetci sme na internete, na mobile, na sociálnych sieťach"
 • Preferujte marketingové stratégie, ktoré sú merateľné. Ak napríklad vydáte zľavové kupóny, ktoré platia za určitých podmienok, viete presne zmerať, koľko ich bolo použitých. To isté sa dá povedať aj o nástrojoch reklamy na internete. Horšie je to už s letákmi a billboardmi (tým netvrdím, že nemôžu byť účinné, len je náročné vyhodnotiť ich úspešnosť).
 • Ešte raz zopakujem: Najdôležitejšie je popísať si modelového zákazníka. Iné techniky platia na dôchodcov, iné na mladých ľudí. Inak sa marketinguje športové vozidlo, inak auto pre rodiny. Dokonca aj jeden produkt môže mať viacero nezávislých modelových zákazníkov. Príklad z našej branže: vyvíjame softvér aj pre obchody aj pre gastronomické prevádzky. V marketingu však uvádzame pre každú skupinu zákazníkov iné argumenty. Predajcu oblečenia nezaujíma funkcia "otvoreného účtu na stole", čašníka zasa nezaujme argument "pripojenie snímača čiarového kódu alebo elektronických váh".

Teraz je dôležité, aby ste vyhodnotili priemerné mesačné náklady, ktoré sú potrebné na naplnenie vami vybranej stratégie získavania zákazníkov. Nazvime to "marketingové náklady". Zámerne som nespomenul prvotné investície. Marketing je totiž vec, ktorej sa budete musieť venovať neustále. Veľké spoločnosti vynakladajú na marketing až 30% zo svojich celkových nákladov.

6. Pracujte s ponukou vašich služieb

Nestačí si na začiatku povedať "ok, idem otvoriť kaviareň" alebo "chcem prevádzkovať vlastnú súkromnú škôlku". Existuje mnoho detailov, ako dotvoriť vašu ponuku tovarov alebo služieb, prípadne to, akým spôsobom ich budete poskytovať. Tieto detaily môžu mať a pravdepodobne aj budú mať obrovský dopad na vašu úspešnosť. Existuje nekonečne veľa ciest, ako môžete rozvinúť váš nápad. Buďte kreatívni. Napríklad si povedzte "otvorím vlastnú súkromnú škôlku, kde bude aj vyučovanie angličtiny pre najmenších" a hneď môžete na tomto postaviť stratégiu získavania zákazníkov. Alebo sa chystáte otvoriť kaviareň? Čo tak zaradiť do ponuky nejaké špeciálne kávové zmesi? Alebo iný príklad: niektoré kluby vôbec neprijímajú nových členov a prihlásiť sa môže niekto len na základe pozvánky existujúceho člena. Takýmto spôsobom vytvárate určitú exkluzivitu vašich služieb (takisto sa dá obmedziť aj maximálne množstvo členov).

Ja osobne neuznávam vnímanie podnikateľského plánu ako kalkuláciu nákladov a vynosov. Osobne som presvedčený, že skvelá ponuka vašich služieb a marketingová stratégia majú najzásadnejší vplyv na váš úspech. Zrátať, aké náklady sú s tým spojené je už častokrát len mechanická práca, kde nemáte čo vymyslieť. Preto vám ešte raz zdôrazňujem svoju radu: Pracujte s ponukou vašich služieb, zdokonaľujte ju, robte ju atraktívnejšou a odlíšte sa od konkurencie.

7. Tip na záver: Je čas nechať podnikateľský plán,
aby sa sám vylepšil

A na záver to najdôležitejšie. Poďme spoločne naplánovať ešte lepší hospodársky výsledok. Kľudne sa vám môže stať, že váš prvý podnikateľský plán bude končiť so stratou, alebo len s malým ziskom a dlhoročným splácaním prvotných investícií. Dvíham varovný prst pre tých, ktorým prvá verzia podnikateľského plánu vyšla s vysoko uspokojivým ziskom. Pravdepodobne ste nezahrnuli objektívne všetky náklady, alebo ste boli príliš optimistickí v odhade budúcich tržieb. Spomeňte si na dve zlaté pravidlá:

 • K odhadovaným nákladom pripočítajte 20% (nepredvídané výdaje budú vždy)
 • Odhadovaný výnos znížte o 20% (toto je ochrana pred vami samými)

Ako teda vylepšiť váš podnikateľský plán? Ešte krátka úvaha: Pozitívna správa toho, že vám podnikateľský plán vyšiel so stratou je to, že ste na to prišli ešte pred jeho skutočnou realizáciou. Znamená to, že ste ešte o žiadne peniaze neprišli. Teraz na chvíľu predpokladajme, že ste kalkuláciu príjmov a výdajov spravili skutočne zodpovedne a objektívne. Môžeme teda povedať, že váš podnikateľský plán je akousi predpoveďou toho, ako vaše podnikanie dopadne aj v skutočnosti. Ale čo ak nie ste spokojní s výsledkom? Nechajte podnikateľský plán, aby sa vylepšil sám. Simulujte jeho výsledky pri rôznych variantoch a postupne ho dolaďujte. Je to presne ako keby ste varili guláš. Priebežne ho počas varenia ochtunávate a upravujete, "ešte trochu soli", "ešte trochu korenia", "teraz je to dobré". Opakujte nasledovné kroky, dokiaľ nie ste spokojní s výsledkom:

 1. Vypracujte podnikateľský plán a finančnú analýzu
 2. Ak ste spokojní s výsledkom finančnej analýzy, môžete v tomto bode skončiť.
 3. Ak vám vychádza strata, alebo neuspokojivý výsledok, vyskúšajte nasledovné kroky
 4. Skúste znížiť náklady: niečo vyškrtnite, hľadajte lacnejšie alternatívy, niekedy pomôže začať od začiatku s iným nápadom
 5. Skúste zlepšiť vaše ponúkané tovary a služby, zvýšite tým dopyt a teda aj odhadované tržby
 6. Zamyslite sa, ako ešte efektívnejšie získavať zákazníkov, vylepšujte vašu marketingovú stratégiu
 7. Vo všetkých bodoch vám pomôže vyhľadávanie informácií na internete alebo konzultácie s odborníkmi na dané témy
 8. Na základe navrhnutých zmien sa vráťte k bodu č. 1 a vypracujte novú verziu podnikateľského plánu a finančnej analýzy

Vopred vás upozorňujem, že to nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Rozhodne neaplikujte prístup typu "no čo, zoškrtám nejaké náklady, navýšim odhadované tržby a bude to OK". Takto podnikanie nefunguje a takmer určite by ste sa pridali k celosvetovej štatistike, ktorá hovorí, že 90% novozaložených spoločností neprežije dlhšie ako pár rokov. V mnohých prípadoch budete nútení úplne prehodnotiť váš podnikateľský nápad, to aké tovary alebo služby budete poskytovať, pre koho ich budete poskytovať a v akej lokalite budete pôsobiť. Vám sa kľudne môže stať, že analýzou zistíte, že v určitom regióne jednoducho nie je dostatok obyvateľov, aby ste mohli napríklad úspešne otvoriť obchod s luxusným oblečením. A "do plusu" to nedostanete nekonečným škrtaním nákladov. Musíte jednoducho prehodnotiť región, kde takýto obchod otvoríte, alebo zmeníte portfólio ponúkaných tovarov a služieb. Napríklad začleníte do predaja aj oblečenie pre strednú vrstvu obyvateľov. Uvediem iný príklad. Rozhodli ste sa predávať krmivo a potreby pre chovateľov holubov. Analýzou zistíte, že vo vašom meste je 5 chovateľov a tí by vás neuživili. Môžete však pozmeniť váš podnikateľský nápad a namiesto kamennej predajne otvoríte internetový obchod a budete tovar ponúkať na celom území Slovenska, alebo aj E.Ú. Zrazu oslovujete stovky alebo tisícky potenciálnych zákazníkov.

Ako vidíte, možností vylepšovania vášho podnikateľského plánu je nekonečne veľa. Stačí ak ho budete dookola vylepšovať a modifikovať až do momentu, dokiaľ nebudete spokojní. Dôležité je, že každý prípadný neúspech sa odohráva len na papieri s perom a kalkulačkou v ruke. Realizovať začnete až tú pravdepodobne najúspešnejšiu verziu podnikateľského plánu.

Zhrnutie

Asi ste na začiatku mali predstavu, že podnikateľský plán je len o kolonkách "prvotné investície", "mesačné náklady" a "mesačné výnosy". V skutočnosti je podnikateľský plán mix kreativity a racionálneho myslenia. Pekné na tom je, že vždy bude odrážať vašu jedinečnú osobnosť. Na záver si ešte raz zhrňme dôležité body, ako postupovať pri vypracovaní fungujúceho podnikateľského plánu:

 1. Zapisujte si všetko, čo vás napadne. K týmto poznámkam sa vracajte a pridávajte nové nápady a vylepšenia.
 2. Hľadajte na internete, je to najlacnejší zdroj informácií. Čítajte knihy, pozerajte videá alebo konzultujte s odborníkmi. Každá vaša vedomosť alebo skúsenosť bude mať vplyv na výsledok vášho podnikania.
 3. Vypracujte si finančnú analýzu, buďte objektívni. V nákladoch počítajte s istou rezervou (nepredvídané výdaje budú vždy).
 4. Pri odhade tržieb radšej počítajte s o niečo horšími číslami (ak naozaj prídu, nebudete prekvapení). Opierajte sa o objektívne prieskumy, snažte sa popísať správanie vašich zákazníkov.
 5. Venujte dostatok času stratégii získavania zákazníkov. Dnes už neexistuje odvetvie, kde by nebola konkurencia. Marketing musí byť súčasťou vašej každodennej práce.
 6. Pracujte s ponukou vašich služieb. To, čo budete predávať a ako to budete predávať môže mať zásadný vplyv na váš úspech.
 7. Neuspokojte sa s prvou verziou vášho podnikateľského plánu. Neustále ho vylepšujte, hľadajte slabé miesta, nechajte zhodnotiť jeho kvalitu aj niekým iným - nepoznám lepšiu ochranu pred samým sebou (sebaklamom).

Ak už ste s podnikaním začali, odporúčam vám využiť aj metódu AB Testing-u. Skúšajte rôzne prístupy a sledujte, ktorý z nich dosahuje lepšie výsledky (v marketingu, v zložení ponúkaných produktov, v podnikateľských priestoroch, atď.). Pri takomto prístupe je len otázkou času, kedy vaše podnikanie vyšpičkujete na maximálnu výkonnosť. Ak teraz nedosahujete uspokojivé výsledky, nezúfajte. V inej konfigurácii, v inom nastavení vášho podnikania budú aj tieto výsledky iné. Treba len systematicky skúšať nové veci. Vzdelávanie a sledovanie trendov vám v tomto určite pomôže.

Na záver mi dovoľte popriať vám veľa podnikateľských úspechov.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard