Vzdelávanie sa a moderné technológie – 2 faktory, ktoré vás posunú vpred

Podnikanie v gastrosegmente je beh na dlhú trať. Ide o cestu plnú mnohých skúšok a nástrah, v rámci ktorej budete občas potrebovať aj kus šťastia. Ako sa však hovorí – šťastie praje pripraveným. Pripravte sa preto aj vy a postupne posúvajte možnosti vašej reštaurácie vpred. To, čo vám stačilo na úspešné podnikanie približne pred 10 rokmi, vám totiž nemusí automaticky stačiť aj dnes. Pomôžte si napríklad dvomi neopomenuteľnými faktormi – vzdelávaním sa a používaním moderných technológií.

Vzdelávajte sa

Pokiaľ vlastníte alebo prevádzkujete reštauračné zariadenie, prípadne máte v pláne podnikať v tejto oblasti, nemali by ste podceňovať vzdelávanie sa. Vzdelanie vám dá základné predpoklady na správne pochopenie viacerých procesov, v rámci ktorých sa môžete neustále zdokonaľovať. Aby ste mohli postupne posúvať možnosti vášho podniku vpred, potrebujete sa orientovať v technických, úradných aj obchodných náležitostiach súvisiacich s gastrosegmentom. Ich osvojovaním získate:

  • všeobecné základy o stravovacích službách,
  • kompetencie na finančné vedenie podniku,
  • interpersonálne zručnosti umožňujúce riadenie personálu a riešenie konfliktov na pracovisku,
  • marketingové schopnosti na získavanie nových zákazníkov a udržiavanie tých stálych.

Ako na to?

Jednou z ciest, ako si osvojiť vyššie zmieňované schopnosti a zručnosti, je odborné vzdelávanie sa na akademickej pôde. Ak ste však v životnej fáze, keď je pre vás školské vzdelávanie sa už pasé, nové poznatky z gastropodnikania dokážete získavať aj inými spôsobmi. Okrem rôznych kurzov a seminárov môžete naberať vedomosti vďaka rôznej špecializovanej literatúre a odborným magazínom, pomôže aj návšteva tematických veľtrhov a výstav a v neposlednom rade internet ako zdroj najrôznejších informácií zo sveta podnikania v gastrosegmente. Odoberajte newslettre zo stránok, ktoré sú pre vás zaujímavé, a zabezpečte si tak, že vašej pozornosti neujde nič dôležité.

Náš tip: Na internete nájdete veľa náučných či inšpiratívnych materiálov dostupných na stiahnutie zadarmo. Aj takouto formou sebavzdelávania dokážete posúvať možnosti vášho podnikania vpred.

Používajte moderné technológie

Ďalší dôležitý faktor, ktorý vás môže v gastropodnikaní posunúť vpred, predstavujú moderné technológie. Mali by ste prijať skutočnosť, že žijete v ich dobe. Práve výdobytky 21. storočia určujú trendy. Dajte preto vašim zákazníkom to, čo je pre nich prirodzené – to, čím sa obklopujú. Benefity získajú nielen oni, ale aj vy a vaši zamestnanci vďaka zefektívneniu procesov. Konkrétne môžeme spomenúť napríklad:

Obedové menu online
Zdroj: iKelp

Ako na to?

Najpraktickejším spôsobom, ako si zabezpečiť spomínané výhody, je určite softvér, ktorý ich dokáže zastrešiť rovno všetky. No a bonusom by bolo, ak by taký nástroj dokázal zároveň fungovať aj ako evidencia skladových zásob, pokladničný systém či Mobilný čašník. Keď nájdete takýto systém, s najväčšou pravdepodobnosťou sa stane jedným z najdôležitejších prvkov vášho úspešného podnikania.

Náš tip: Vyskúšajte iKelp POS Mobile – softvér pre reštaurácie, kaviarne, bary a terasy. Zatiaľ čo vašim hosťom a zákazníkom dokáže spríjemniť ich pobyt u vás, resp. online objednávanie z vašej stránky, tak vám a vašim zamestnancom uľahčí mnoho pracovných postupov. Výsledkom vášho spojenia s moderným iKelp POS Mobile systémom budú spokojní zákazníci a vysoké tržby. A čo je na tom najlepšie? Obsluhovanie iKelp POS Mobile je nesmierne jednoduché a intuitívne. Paradoxne ho teda zvládne hocikto – aj bez väčších technických zručností.

Posuňte sa vpred

V súvislosti s dôrazom kladeným na vzdelávanie sa a používanie moderných technológií nám nedá neprízvukovať ešte raz, čo sme spomínali už v samom úvode tohto článku – to, čo možno stačilo na úspešné podnikanie zhruba pred 10 rokmi, nemusí automaticky stačiť aj dnes. Prijmite preto skutočnosť, že doba napreduje, trh sa mení a zákazníci sú svojím spôsobom o čosi náročnejší. Svedomitým vzdelávaním sa a nebojácnym implementovaním moderných technológií do vášho biznisu sa však môžete neustále posúvať vpred.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard