Dochádzka
 

iKelp Dochádzka - Novinky a zmeny

RSS 2.0

verzia: 1.30.xxx

Highlights Evidencia zamestnancov, užívateľov...
Doplnená podpora snímačov značky LEGIC.
Highlights Nastavenia aplikácie
V nastaveniach zmien pribudla možnosť zohľadnenia pevného jadra pri vyšetrení alebo sprevádzaní pri pružnej pracovnej dobe.
Highlights Spracovanie dochádzky
V automatickej korekcii príchodov a odchodov pribudla možnosť voľby režimu: dopĺňanie na fixný príchod/odchod alebo relatívne dopĺňanie príchodu/odchodu.
Highlights Spracovanie dochádzky
V konfigurácii dochádzky pribudla možnosť nastaviť výsledok spracovania dlhodobého prerušenia služobnej cesty.
Highlights Nástroje, Import/Export
Doplnený export do miezd vo formáte pre SAP.
Highlights Nástroje, Import/Export
V menu Nástroje pribudla možnosť spúšťania užívateľských skriptov.
Highlights Evidencia zamestnancov, užívateľov...
V Evidencii zamestnancov v záložke Rozšírené pribudla možnosť nastaviť Prístupový systém. U každého zamestnanca je možné nastaviť, ktoré virtuálne relé bude pri korektnej identifikácii aktivované.
Highlights Evidencia dochádzky
Doplnenie sledovania ročného fondu dovolenky
Detailné informácie o zvyšných úpravách

staršie verzie

Highlights Evidencia dochádzky
Možnosť zobrazovať a upravovať externé poznámky od používateľov Webového prehliadača dochádzky
Highlights Evidencia dochádzky
Tlačový výstup Cvikačka/Výkaz doplnený o stĺpec Odpracované celkom
Highlights Evidencia dochádzky
Tlačový výstup Cvikačka/Výkaz zobrazuje v spodnom sumári dlhé názvy jednotlivých polí
Detailné informácie o zvyšných úpravách
Write by Author / Vytvorené by