Dochádzka
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 47
V tomto návode je popísaná evidencia užívateľov, ktorí majú prístup do aplikácie a konfigurácia ich prístupových práv. Viac...
V tomto návode je opísaný formulár evidencie dochádzky. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie schémy mesačného výkazu. Viac...
V návode je popísaná konfigurácia aplikácie SolveAtt, ktorá zabezpečuje automatické vykonávanie definovaných úloh. Viac...
V tomto návode je popísaný formulár knihy dochádzky, v ktorom sú zobrazené zaevidované snímania. Viac...
V tomto návode je popísaný formulár pre hromadné pridávanie prítomností zamestnancom. Viac...
V tomto článku je popísaný formulár Hromadné nastavenie spracovania zamestnancov. Viac...
V tomto návode je popísaný princíp vytvorenia zmien a pracovného kalendára v prípade nepravidelnej dochádzky zamestnancov, ktorým nie je možné nadefinovať kalendár podľa pracovných cyklov. Viac...
V článku je popísané nastavenie údajov zamestnanca. Viac...
V tomto článku sa nachádza postup pre vytvorenie databázy a užívateľa v administrácii SQL Servera. Viac...
V tomto článku je popísaný postup evidencie a editácie užívateľských účtov na terminále E K700 a ich následný export na USB kľúč. Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Postup nastavenia snímaní: Voľná pracovná doba umožňuje zadať iba jeden interval snímaní príchodov/odchodov, v ktorom sa všetky tieto snímania môžu uskutočniť. Hlavnou výhodou tejto pracovnej doby je, že umožňuje... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Pevná pracovná doba sa najčastejšíe používa pre pracovníkov, ktorý musia byť v zamestnaní v exaktný čas. Typickým príkladom sú pracovníci v priemyseľných parkoch, pracujúci v nepretržitej prevádzke. Tu sa jednotlivé... Viac...
Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny . Pružná pracovná doba sa často využíva ako schéma zmeny pre administratívnych pracovníkov, kedy zamestnávateľ čostokrát nepotrebuje, aby zamestnanec prišiel na presnú hodinu do práce, ale poskytuje pracovníkovi... Viac...
Pre mnohé funkcie v aplikácií je možné nastaviť zaokrúhľovanie. Využitie zaokrúhľovania pre jednotlivé funkcie aplikácie popisujeme v konkrétnych návodoch. Tento článok slúži iba na objasnenie spôsobu zaokrúhľovania v aplikácií. V aplikácií je možné použíť 4 typy zaokrúhľovania: Žiadne - Aplikácia vyhodnotí... Viac...
Schémy spracovania skratiek nájdete v menu Nastavenia - Schémy spracovania skratiek . Táto funkcionalita umožňuje zobrazovanie definovaných skratiek namiesto zobrazovania typov prítomností a ich časov vo výkaze skratiek. Táto funkcia sa využíva v prípadoch, kedy zamestnávateľ nepotrebuje sledovať žiadne... Viac...
Základné nastavenia zmien nájdete v menu Nastavenia - Zmeny - záložka Základné Podrobné nastavenia jednotlivých zmien popisujeme v nezávislých návodoch - Pevná pracovná doba , Pružná pracovná doba , Pohyblivá pracovná doba , Voľná pracovná doba . Názov - Je akýkoľvek názov zmeny, ktorý si zvolíte. Odporúčame,... Viac...
Pracovné kalendáre nájdete v menu Nastavenia - Pracovné kalendáre , alebo môžete kliknúť na ikonu v veľkým K v rýchlom paneli - Zobrazí sa Vám okno Pracovné kalendáre - Následne vyberte z komba kalendár, ktorý chcete upravovať. Základné údaje Formulár Základné údaje v nastaveniach pracovných kalendárov... Viac...
Nastavenia stravovacieho systému nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Stravovacý systém . Aplikáciu iKelp Dochádzka je možné prepojiť s SQL edíciou aplikácie iKelp Jedáleň . Prepojením týchto dvoch systémov získate: Automatickú synchronizáciu zamestnancov z dochádzky, teda nie... Viac...
Okno Nárok na gastrolístok nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Nárok na stravné . V prípade prepojenia so stravovacím systémom je možné v tomto okne nastaviť pravidlá vyhodnocovania nároku na stravné. Postup: Zaškrknite políčko s popisom Na základe typov prítomnosti . Do okienka... Viac...
Nastavenie nájdete v menu Nastavenia - Nastavenie dotácií na dopravu . Táto funkcionalita sa využíva v prípadoch, kedy organizácia zabezpečuje dopravu zamestnancov do práce, pričom časť nákladov spojených s dopravou hradí zamestnanec. Postup, ako nastaviť dotáciu na dopravu: Kliknite na tlačidlo Pridať... Viac...
Nastavenia Obmedzenie nadčasov nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Obmedzovanie nadčasov . Ak máte nastavené pravidlo salda Vyhodnocovať nadčas , môžete v tomto okne nastaviť maximálny počet hodín nadčasu za mesiac. Popis: Vyhodnocovanie nadčasu - Do oknienka Limit nadčasu zadajte... Viac...
Špeciálne prerušenia, respektíve dlhodobé prerušenia nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Špeciálne prerušenia - kliknutím na znamienko otvoríte ponuku špeciálnych prerušení kde kliknite na typ prerušenia, ktoré chcete nastaviť. Rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými prerušeniami... Viac...
Fondy nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Fondy . Zmena plánu pri zmene zmeny - Ak dôjde k zmene zmeny, zaškrtnutím tejto funkcie aplikácia vyhodnotí novú zmenu a upraví aj zmenu v mesačnom pláne. Príklad: Môže sa stať, že si zamestnanec zamieňa rannú a poobednú zmenu, ktoré... Viac...
Ostatné nastavenia nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Ostatné . Popis: Radenie zamestnancov v reportoch - Vo výstupných zostavách je možné radiť zamestnancov podľa: mena zamestnanca - V abecendnom poradí. osobného čísla zamestnanca - Vzostupne. Pre zmenu nastavenia kliknite... Viac...
Okno Terminály nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Terminály. Funcia slúži na generovanie informácií v termináloch, ako napríklad sledovanie salda. Ak chcete používať túto funkciu, je nutné mať povolenú funkciu Generovanie pomocných informácií v záložke Ostatné ! Popis: Vypĺňať... Viac...
Táto funkcia slúži na posielanie výkazov mesačnej dochádzky zamestnancom, prípadne spracovávateľom dochádzky. Nastavenie posielania e-mailov nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka E-mail . Na správne fungovanie e-mailovej služby je potrebné splniť následovné podmienky: Pracovná... Viac...
Okno Nárok na stravné nájdete v menu Nastavenia - Konfigurácia dochádzky - záložka Nárok na stravné. V prípade prepojenia so stravovacím systémom je možné v tomto okne nastaviť pravidlá vyhodnocovania nároku na stravné. Postup: Zaškrknite políčko s popisom Na základe typov prítomnosti . Do okienka Minimum... Viac...
Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby boli na dochádzkovom termináli nakonfigurované funcie príchod/odchod strava. Aby sa strava začala vyhodnocovať v aplikácií, je potrebné v záložke Strava zaškrknúť políčko Spracovávať stravu a vybrať typ stravy, aká sa bude vyhodnocovať! Nastavenie stravy v... Viac...
V okne Zamestnanci a jeho záložkách sa nachádzajú informácie o evidovaných zamestnancoch. Slúži na rýchle a prehľadné hľadanie informácií o zamestnancoch spracovávaných aplikáciou. Po prihlásení sa do aplikácie nájdete okno Zamestnanci v menu Evidencia - Zamestnanci. K oknu Zamestnanci sa dostanete aj... Viac...