Dochádzka
 

Snímania - Pružná pracovná doba

Pružná pracovná doba - záložka Snímania

Skôr ako prejdete k nastaveniam zmeny, odporúčame pozrieť si návod Základné nastavenia zmeny.
Pružná pracovná doba sa často využíva ako schéma zmeny pre administratívnych pracovníkov, kedy zamestnávateľ čostokrát nepotrebuje, aby zamestnanec prišiel na presnú hodinu do práce, ale poskytuje pracovníkovi určitú slobodu v príchodoch a odchodoch z inštitúcie. Čiže sa definuje nejaký rozsah akceptovaný pre príchod a odchod do/z práce a pracovník si sám určuje, či príde do práce skôr a adekvátne k tomu aj skôr odíde z práce, alebo naopak.

Spôsob vyhodnocovania odpracovaného času:

Aplikácia pri tomto type nastavenia hľadá prvý príchod a prvý odchod v rozsahu nastavenia príchodu a odchodu. Ak ho nájde, daný deň spracuje. V prípade, že v danom dni dochádza k prerušeniam (odchod služobne, súkromne, lekár a pod. je potrebné mať aplikované natavenie Povolenie prerušení.) Ak dané nastavenie aplikované nie je, odpracovaný čas sa vyhodnotí, ale daný deň sa nespracuje.

Postup nastavenia snímaní:

 1. Do rozsahov Príchod a Odchod zadajte požadované hodnoty v tvare HH:MM:SS. Rozsahom vytíčite hornú a dolnú hranicu príchodu/odchodu.

  Rozsah príchod môže vyzerať napríklad takto: 07:00:00 |1| 10:00:00 |1|. Teda príchod by bol podľa tohto nastavenia akceptovaný v intervale od 7:00 do 10:00.

 2. Čislo vpravo od časov rozsahov znamená deň, v ktorý sa môže snímanie uskutočniť.

  Príklad: Pracovník príde na nočnú zmenu, ktorá začína v jeden deň a končí nasledujúci deň. Interval príchod by teda moho vyzerať asi takto:od 20:30:00 |1| do 22:00:00 |1| a interval odchodu by mohol byť kedže sa uskutoční další deň:od 05:00:00 |2| do 06:30:00 |2|. Teda príchod akceptovaný v aktuálny deň |1| a odchod akceptovaný v nasledujúci deň |2|.

 3. Následne nastavte spôsob zaokrúhľovania snímaní príchodov a odchodov v časti Zaokrúhľovanie snímaní.
  • Rezerva - je čas definovaný v minútach, ktorý sa pripočítava k času snímania. Ak má byť dodržaný čas určený pre príchod, musí byť snímanie uskutočnené skôr ako je nastavená rezerva.
  • Príklad: Rozsah príchod môže vyzerať napríklad takto: 07:00:00 |1| 10:00:00 |1|. Teda príchod by bol podľa tohto nastavenia akceptovaný v intervale od 7:00 do 10:00. Ak je nastavená rezerva na 10min, na to aby bol splnený príchod, musí byť snímanie vykonané najneskôr 9:49:49, inak sa daný deň nespracuje.
 • Povolenie prerušení - Táto funkcia umožňuje spracovávať snímania ako odchod služobne, súkromne, lekár a pod.
 • Kontrolovať snímania- Po zaškrtnutí tohto políčka začne aplikácia overovať, či sa v danom dni vyskytujú nejaké snímania. Ak nie, v Evidencií dochádzky sa tento deň zobrazí načerveno.

  Ak by táto funkcia nebola zaškrtnutá, deň by sa jednoducho bez snímaní nijako nespracovával aj napriek tomu, že má v pracovnom kalendári priradenú zmenu.

Write by Author / Vytvorené by