Dochádzka
 

Dotácia na dopravu

Nastavenie nájdete v menu Nastavenia -> Nastavenie dotácií na dopravu.

Táto funkcionalita sa využíva v prípadoch, kedy organizácia zabezpečuje dopravu zamestnancov do práce, pričom časť nákladov spojených s dopravou hradí zamestnanec.
Postup, ako nastaviť dotáciu na dopravu:

 1. Kliknite na tlačidlo Pridať, do novootvoreného okna zadajte názov zastávky. Potvrďte cez tlačidlo OK.

  Aplikácia si vyžiada potvrdenie, kliknite na Áno. Následne sa v zozname vytvorí nový záznam.

 2. Kliknite na stĺpec Prísp. suma v riadku zastávky, ktorú chcete upraviť. Do tohto poľa zadajte výšku príspevku, ktorou bude zamestnanec prispievať na dopravu do práce. Zadaná suma sa bude strhávať zamestnanocovi mesačne!

  Napríklad ak zamestnanec bude prispeivať na dopravu 10EUR mesačne, zadajte hodnotu v tvare 10.00

 3. Do stĺpca Vzdialenosť môžete zadať vzdialenosť medzi zastávkou a pracoviskom. Tento údaj má iba informatívny charakter.
 4. Do stĺpca Zrážka od zadajte počet zmien, ktoré musí zamestnanec odpracovať, aby sa mu strhla za daný mesiac príspevková suma.
 5. Ďalej je potrebné donastaviť dopravu v nastavení zmeny a v nastavení konkrétneho zemestnanca:
 6. Choďte do nastavení zmien a v zmene, pre ktorú chcete vyhodnocovať dopravu prejdite na záložku Rozšírené, kde zaškrtnite okienko Započítavať do dopravy.

  Aplikácia bude následne kontrolovať nostavenie Minimálna dĺžka pre spočítanie v záložke Základné. Ak tuto zadanú hodnotu zamestnanec v rámci zmeny odpracuje, aplikácia mu túto zmenu zaráta do dopravy.

 7. Následne prejdite do okna Zamestnanci  a cez tlačidlo Upraviť kliknite v novootvorenom okne na záložku Dochádzka. Tu zaškrtnite okienko Export-doprava a z komba vyberte požadovanú zastávku.

  Túto funkciu je možné pridať i hromadne pre vybrané skupiny zamestnancov, alebo podľa výberu. 

Ak ste postupovali správne, po spracovaní mesiaca je možné exportovať výkaz dotácií na dopravu do Excel súboru.
Postup:

 1. Export nájdete v menu Nástroje -> kompbo Import/Export -> záložka Export príspevkov na dopravu.
 2. V novootvorenom okne zadajte Mesiac a Rok, za ktorý chcete export.
 3. Do okienka Súbor zadajte názov pre export, alebo cez tlačidlo ... vyberte adresár, do ktorého sa má výkaz uložiť. Následne kliknite na tlačidlo Export.

  Súbor sa uloží do prednastaveného adresára, kde je nainštalovaná aplikácia. Napríklad: C:\iKelp\Dochadzka

Write by Author / Vytvorené by