Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - Fondy

Fondy nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka Fondy.

 • Zmena plánu pri zmene zmeny - Ak dôjde k zmene zmeny, zaškrtnutím tejto funkcie aplikácia vyhodnotí novú zmenu a upraví aj zmenu v mesačnom pláne.

  Príklad: Môže sa stať, že si zamestnanec zamieňa rannú a poobednú zmenu, ktoré však majú rozdielnu normu, naprílad ranná 8 a poobedná 6 hodín. Zaškrtnutím tejto funkcie zabezpečíte, aby sa upravil aj mesačný plán tohto zamestnanca. Čiže daný deň bude mať normu počľa novej zmeny, a mesačný plán bude znížený o 2 hodiny.

 • Limit fondu náhradného voľna - Tu definujete koľko hodín maximálne môže obsahovať fond NV. Taktiež je možné nastaviť dolnú hranicu fondu NV.

  Príklad: Pri nastavení salda - Automatický presun do fondu NV sa môže stať, že zamestnanec odrobí veľké množstvo "nadčasu", ktorý sa mu presunie do fondu NV. Aby číslo fondu NV za nejaký čas nenarástlo do extrémej hodnoty, zadáva sa horná hranica v hodinách (napr. 100.00), ktorú nie je možné presiahnuť. Dolná hranica sa zvyčajne necháva na hodnote 0.

 • Alternatívna zmena - Tu definujete, ako má aplikácia urpaviť fond v prípade použitia alternatívej zmeny.
  • Nemení fond - Vždy zachová pôvodný fond.
  • Pýtať sa - Aplikácia sa spýta, či má fond zachovať, alebo upraviť podľa alternatívnej zmeny.
  • Automaticky - Automaticky upraví fond.

Zobrazenie údajov v okne Evidencia dochádzky

V okne Evidencia dochádzky v hornej časti je možné zobrazovať užitočné informácie. Po zaškrtnutí jednotlivých funkcií sa v okne Evidencia dochádzky zobrazia:

 • fond náhradného voľna
 • pracovný kalendár
 • plán zmien a hodín
 • odpracovaná, abs., ostatné
 • zostatok ročného fondu dovolenky

Tieto údaje nemajú žiadny funkčný význam. Ide iba o zobrazenie užitočných informácií. Zobrazované informácie sa počítajú dynamicky čo na slabších PC zostavách môže viesť k spomaleniu aplikácie. V takom prípade je vhodné tieto zobrazenia vypnúť.

Write by Author / Vytvorené by