Dochádzka
 

Konfigurácia dochádzky - E-mail

Táto funkcia slúži na posielanie výkazov mesačnej dochádzky zamestnancom, prípadne spracovávateľom dochádzky.
Nastavenie posielania e-mailov nájdete v menu Nastavenia -> Konfigurácia dochádzky -> záložka E-mail.

Na správne fungovanie e-mailovej služby je potrebné splniť následovné podmienky:

 1. Pracovná stanica, z ktorej sa posiela e-mail musí mať prístup k SMTP Serveru, ktorý predmetné e-maily rozosiela.
 2. V adresári, kde je nainštalovaná aplikácia iKelp Dochádzka musí byť naištalovaná aplikácia na posielanie e-mailov Sentemail.

Popis:

 • SMTP Server - Sem zadajte adresu SMTP servera.

  Napríklad: smtp.firma.sk

 • SMTP Server autentifikácia - V prípade ak server požaduje autentifikáciu, zaškrtnite okienko SMTP Server vyžaduje autentifikáciu, a vyplňte Login a Heslo pre SMTP server.
 • Adresa odosielateľa - E-mailová adresa odosielateľa správy.
 • Prefix subjektu správy - Je možné použiť pre správu prefix, napríklad "(dochadzka)", pričom jednotlivé aplikácie Outlook zamestnancov môžu mať na tento prefix nastavené pravidlo, že sa im prichádzajuce správy ohľadom dochádzky budú automaticky premiesňovať do nadefinovaného priečinka.
 • Subjekt správy - Sem napíšte nadpis správy.
 • Štandardná správa - Text správy e-mailu.

  Napríklad: Posielame Vám mesačný výpis dochádzky. Na túto správu prosím neodpovedajte. V prípade nejasností kontaktujte svojho spracovávateľa dochádzky.

Write by Author / Vytvorené by