Dochádzka
 

Hromadné pridávanie prítomností

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné hromadne nadefinovať zamestnancom prítomnosť. Hromadné pridávanie prítomností je možné definovať v menu aplikácie v časti Nástroje ->  Hromadné pridávanie prítomností.

Formulár hromadného pridávania prítomnosti.

Hromadné pridávanie prítomností

Potreba hromadného pridávania prítomností môže vzniknúť v prípade, že má jeden, alebo viacero zamestnancov prípadne skupina v rovnakom čase napr. dovolenku, služobnú cestu prípadne sa jedná o celozávodnú dovolenku a pod.

 • Výber zamestnancov - v tejto časti je možné definovať konkrétneho zamestnanca, prípadne viacero zamestnancov alebo skupinu.

  • Výber zamestnancov - v tejto časti je možné definovať, komu sa budú hromadné nastavenia spracovania definovať.
   • Jeden zamestnanec - v prípade výberu možnosti definovania nastavenia na jedného zamestnanca, je možné tohto vybrať v časti Zamestnanec. Následne sa tento zobrazí v zozname zamestnancov.
   • Skupina zamestnancov - po vybratí definovania nastavenia pre skupinu zamestnancov, sa zobrazí rozbaľovacie okno zo skupinou zamestnancov a následne sa príslušné zmeny nastavení definujú pre celú skupinu. (Ďaľšie informácie o skupinách zamestnancov a ich tvorbe sa dočítate v článku Skupiny zamestnancov.)
   • Všetci zamestnanci - po výbere možnosti definovania nastavenia pre všetkých zamestnancov sa v časti Zoznam zamestnancov zobrazia všetci zamestnanci. V prípade, že sa nastavenia budú meniť len niektorým, ktorí ale nie sú v spoločnej skupine, je možné im v stĺpci Apl. ponechať fajku. (Ak je príslušné pole pri zamestnancovi zafajknuté, bude sa na neho aplikovať zmena nastavení. Ak nastavenie aktívne nie je a zamestnanec nie je označený fajkou, úprava nastavenia sa na neho neaplikuje.)
 • Nastavenia

  • Typ prít. - nastavenie definuje typ prítomnosti, ktorá bude hromadne zamestnancom alebo skupine nadefinovaná.
  • Od - Do - definuje dátumový rozsah, v ktorom bude prítomnosť nadefinovaná.
  • Dĺžka - definuje dĺžku danej prítomnosti, ktorú je možné pre tento prípad nadefinovať. V prípade zadania dĺžky, sa berie do úvahy táto dĺžka prítomnosti pre nadefinovanou prítomnosťou na daný deň v zmene.
  • Aplikovať v sobotu, nedelu, vo sviatok - či sa prítomnosť má priradiť aj na tieto dni.
  • Aplikovať dĺžku zmeny - v prípade aktívneho nastavenia, sa na jednotlivé dni aplikuje dĺžka prítomnosti (denný fond) na základe Normy definovanej na zmene.
  • Nemazať predchádzjúce prítomnosti - v prípade aktívneho nastavenia, ak už bol daný deň spracovaný, prítomnosť sa doplní a pôvodne vyhodnotená prítomnosť sa ponechá. V prípade neaktívneho nastavenia, sa vyhodnotená prítomnosť na základe snímaní nahradí hromadne pridávanou.

 

 


Write by Author / Vytvorené by