Pokladňa a Sklad
 

POS Manažer - nastavení zařízení

V tomto návodu si popíšeme, jak nastavit jednotlivá zařízení v aplikaci iKelp POS Manažer. 

V aplikaci iKelp Pokladna otevřete nastavení aplikace iKelpPOS Manažer stisknutím tlačítka Nastavení v nastaveních POS On-line (Nastavení - POS On-line prodej).

Jednotlivá zařízení se přidávají:

  • Pomocí šipky, vedle nápisu Zařízení v horním panelu a vybráním možnosti Přidat zařízení.
  • Nebo kliknutím pravého tlačítka myši do formuláře se zobrazí stejná kontextová nabídka s přidáním, nebo odebráním zařízení.

Stejně funguje i odebrání zařízení. Při odebrání zařízení se odebere vždy aktuálně zobrazené zařízení (právě aktuálně zvolené zařízení v záložkách).

Po přidání zařízení je potřebné nastavit:

  • Aktivitu zařízení - určuje, zda je zařízení aktivní a bude možné s ním komunikovat. 
  • Název (kód) zařízení - kód zařízení podle kterého bude zařízení jednoznačně identifikováno. Je důležité, aby v názvu nebyly žádné speciální znaky, mezery a je vhodné se vyhýbat i diakritice. Kód zařízení se definuje i v aplikaci iKelp Prodejce při konfiguraci a používá se v uživatelském rozhraní, takže by měl jasně identifikovat zařízení.
  • Typ zařízení -  iKelp POS Manažer podporuje tyto druhy zařízení:

iKelp POS Manažer - výběr typu nového přidaného zařízení

POS Manažér - nastavení zařízení

Návody, na které jsme odkázaly výše neobsahují některé důležité informace, které najdete v těchto dalších návodech:

Write by Author / Vytvorené by