Pokladna
 

POS Manažér - nastavenie zariadení v iKelp Pokladňa

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť jednotlivé zariadenia v aplikácií iKelp POS Manažér Server. 

1. Krok: Stiahnutie aplikácie a spustenie konfigurácie zariadení

  1. Stiahnite aktuálnu verziu aplikácie iKelp POS Manažér Server TU a postupujte podľa pokynov inštalácie.
  2. Spustite aplikáciu kliknutím na ikonu na pracovnej ploche.
  3. Kliknite na tlačidlo Nástroje a následne Zariadenia.

2. Krok: Nadefinovanie zariadenia 

  • Pomocou šípky, vedla nápisu Zariadenia v hornom paneli a vybratím možnosti Pridať zariadenie.
  • Alebo kliknutím pravým tlačidlom myši do formulára sa zobrazí rovnaká kontextová ponuka s pridaním, alebo odobraním zariadenia.

Rovnako pracuje aj odoberanie zariadenia. Pri odobratí zariadenia sa odobre vždy aktuálne zobrazené zariadenie (práve aktuálne zvolené zariadenei v záložkách).

Po pridaní zariadenia je potrebné nastaviť:

iKelp POS Manažér - výber typu nového pridaného zariadenia

POS Manažér - nastavenie zariadenia

Návody na ktoré sme odkázali vyššie neobsahujú niektoré dôležité informácie, ktoré nájdete v týchto ďalších návodoch:

  • Ako nastaviť zobrazovanie zliav pre jednotlivé zariadenia je opísané v návode POS Manažér - konfigurácia zľiav
  • UPOZORNENIE: Pre všetky zariadenia je potrebné pred používaním otestovať na správnosť komunikácie. Potrebné testy, ktoré treba vykonať, rovnako ako aj diagnostika rôznych vzniknutých problémov je opísaná v návode POS Manažér - testovanie a diagnostika.
Write by Author / Vytvorené by