Pokladňa a Sklad
 

Automatická tlač objednávky/bonovačky v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto návode si ukážeme akým spôsobom funguje automatická tlač objednávok, takzvaných bonovačiek.

Vychádzame z predpokladov, že jednotlivé skladové karty majú nastavené príslušné zariadenie, na ktorom má byť vytlačená objednávka/bonovačka. Nastavenie opisuje článok Priradenie bonovacej tlačiarne pre tlač vybraných položiek.

Položkám, ktoré sú pridané do dokladu a majú nastavenú automatickú tlač objednávok, majú na pravom konci zelený pásik.

Ako náhle opustíme pridávanie položiek do dokladu a v aplikácií je nastavená automatická tlač na zariadenia, tak sa na jednotlivých zariadeniach vytlačí objednávka. Automatická tlač objednávok/bonovačiek prebehne v momente akéhokoľvek opustenia pridávania položiek do dokladu.

Automatická tlač objednávky

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by