Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca a dotykový predaj - predstavenie reštaurácie

V tomto návode si opíšeme základné prvky obrazovky a funkcie aplikácie iKelp Predajca v dotykovom rozhraní predaja v režime reštaurácia. Zameriame sa opis miestností, stolov a celkový koncept účtovania v tomto režime.

Na úvodnej obrazovke môžete vidieť miestnosť a rozloženie stolov v danej miestnosti.

 • V ľavej hornej časti obrazovky sú zobrazené jednotlivé miestnosti, medzi ktorými je možné prepínať.
 • Pod zoznamom miestností sa nachádzajú jednotlivé stoly, ktoré boli nadefinované v danej miestnosti.

Podrobnejšie opísanie jednotlivých obrazoviek ukazuje nasledovné video:

Popis jednotlivých prkov na stole

 • Na jednotlivých stoloch sa nachádza informácia o počte otvorených účtov a o celkovej sume na dokladoch. 
 • Na každom stole sa nachádza tlačidlo [+] alebo [>>]. 
  • Kliknutím na tlačidlo [+] sa otvorí nový účet na danom stole. 
  • Kliknutím na [>>] sa v pravej časti obrazovky zobrazí zoznam účtov na danom stole. 

Po kliknutí na ikonu [>>] na stole sa v pravej časti obrazovky zobrazia jednotlivé doklady na danom stole. Na stole môže byť dokladov viac, ak napr. hostia sediaci pri stole chcú mať oddelené účty, je možné takto vytvoriť viacero dokladov na stole. Okrem toho, je možné využívať aj možnosť delenia položiek medzi osoby/miesta, kde je taktiež možné vyúčtovať len položky účtované na konkrétne osoby. Po rozkliknutí detailu stola sa v pravej časti zobrazí:

 • Celková suma na dokladoch.
 • Počet položiek v doklade.

Možnosti v detaile stola

Po kliknutí na ikonu [>>] na stole sa v pravej časti obrazovky zobrazia jednotlivé doklady na danom stole.

 • [- doklad] - pomocou tlačidla je možné zrušiť doklad. (Ak máte v aplikácii nadefinovanú bonovaciu tlačiareň, a v doklade sa nachádzjú položky, ktoré sa na tlačiarni tlačili, pred odobraním dokladu je potrebné odstrániť z dokladu tieto položky, aby sa na tlačiarni vytlačilo storno. Až následne je možné odobrať celý doklad.) 
 • Výberom dokladu zo zoznamu - ďalšia možnosť je kliknúť na doklad, ktorý sa vyberie a zobrazí na obrazovke účtovania. 
 • [+ doklad] kliknutím na tlačidlo otvoríme nový účet na stole. 
 • [Presuň doklad] - pomocou tlačidla je možné presunúť doklad na iný stôl. (Vhodné ak si zákazník presadá k inému stolu. Napr. z terasy do vnútorných priestorov reštaurácie.)
 • [Zlúčiť doklady] - kliknutím na tlačidlo je možné zlúčiť dva doklady. (Vhodné vtedy, ak si zákazník presadol k inému stolu, kde už bol rozúčtovaný doklad a tento účet sa bude platiť spoločne.)

Každý z dokladov naviac môže byť rozdelený na jednotlivé miesta, alebo osoby. Tento úkon je opísaný v návode  Dotykový predaj - delenie položiek medzi osoby/miesta

Na obrázku vidíte základnú obrazovku iKelp Predajca v dotykovom rozhraní predaja v reštauračnom režime.

iKelp POS Pokladňa

Write by Author / Vytvorené by