Pokladňa a Sklad
 

Použitie fiskálnej tlačiarne ako bonovačky

V aplikácii iKelp POS Pokladňa a iKelp POS Mobile je možné nastaviť, aby sa aj na fiskálnej tlačiarni tlačili bony. Toto nastavenie je možné vykonať vtedy, ak napr. na bare potrebujete tlačiť bony na prípravu miešaných drinkov, zákuskov. Tiež v situácii kedy je bosluha rozdelená na barmana, ktorý pripravuje všetko na bare a roznášajúcich čašníkov.

Nastavenie

Nastavenie fiskálnej tlačiarne ako bonovačky je veľmi jednoduché. 

  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS On-line.
  3. Skontrolujte, aké čísla má pridelená fiskálna tlačiareň ktorú chcete použiť ako bonovačku.
  4. Otvorte zoznam skladových kariet kliknutím na tlačidlo "K", zobrazí sa okno zo zoznamom skladových kariet.
  5. Vyberte skladovú kartu, ktorá má byť tlačená na bonovačke.
  6. Na skladovej karte v záložke Kategórie nadefinujte kategóriu, do ktorej bude daná skladová karta patriť.
  7. Po zaradení karty do kategórie sa Vám zobrazia ďalšie nastavenia karty, jedným z nich je Zariadenia tlač, POS. Sem doplňte číslo danej fiskálnej tlačiarne.
Viac informácií o používaní a konfigurácii viacerých bonovacích tlačiarní získate v návode POS Pokladňa - nastavenie bonovacej tlačiarne. Ak potrebujete, aby sa Vám automaticky tlačila bonovačka pri vyúčtovaní dokladu, je možné to nastaviť nasledovne POS Pokladňa - nastavenie automatickej tlače objednávok/bonovačiek.

 

Write by Author / Vytvorené by