Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - Presun účtu na iný stôl

V tomto návode Vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné presunúť otvorený účet (doklad) na iný stôl.

Popis situácie

Potreba presunu účtu (dokladu) na iný stôl môže vzniknúť za rôznych okolností. Najčastejšie sa jedná o situáciu, že si zákazníci presadnú k inému stolu alebo sedeli na terase a z dôvodu zhoršenia počasia sa presunuli do vnútorných priestorov.

Presun otvoreného účtu

  1. Kliknite na tlačidlo "Presuň doklad".
  2. Vyberte doklad, ktorý chcete presunúť na iný stôl.
  3. Vyberte stôl na ktorý sa doklad presúva. V prípade presúvania dokladu na stôl v inej miestnosti, vyberte miestnosť a následne stôl kam sa doklad presúva. (Presun dokladu k inému stolu v inej miestnosti vzniká najčastejšie napr. pri presune zákazníkov z terasy do vnútorných priestorov reštaurácie.)  

 

Na jednom stole môže byť aj viacero otvorených dokladov, resp. je možné presunúť otvorený účet aj na stôl, na ktorom je už otvorený iný účet. Tieto je následne v prípade potreby možné zlúčiť do jedného dokladu (vytvoriť spoločný otvorený účet). Postup zlučovania dokladov sa dočítate v článku Dotykový predaj - Zlúčenie dokladov (otvorených účtov).

Write by Author / Vytvorené by