Pokladňa a Sklad
 

Vrátenie tovaru (storno) - jedna položka, v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v dotykovom rozhraní aplikácie iKelp Predajca vykonáme vrátenie tovaru (storno) len jednej položky, prípadne viacerých položiek postupným účtovaním so záporným množstvom.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by