Pokladňa a Sklad
 

Tvorba objednávok tovaru pre centrálu priamo zo synchronizovanej databázy iKelp Predajca - dotykový predaj

Používate synchronizovanú databázu aplikácie iKelp Predajca a zatiaľ Vám zamestnanci nahlasujú telefonicky alebo emailom čo im na prevádzke chýba? Toto je možné jednoduchým spôsobom vyriešiť aj priamo z rozhrania dotykového predaja v iKelp Predajca a na centrálu sa Vám dostane presná informácia o tom, čo na danej prevádzke chýba a je potrebné naskladniť.

Popis situácie

Používate aplikáciu iKelp Predajcu v Cloude. Máte prevádzky v inom, alebo v tom istom meste na ktorej sú použité lokálne synchronizované databázy aplikácie iKelp Predajca. Z jednotlivých prevádzok Vám zamestnanci posielajú emailom alebo telefonicky nahlasujú na dennej alebo týždennej báze zoznam tovaru, ktorý potrebujú naskladniť. Toto je však možné riešiť priamo na danej pokladni z rozhrania predaja. Obsluha si vytvorí doklad (objednávku) do ktorej môže v priebehu dňa pridávať položky a táto objednávka sa automaticky posiela na centrálu. Máte teda prehľad o tom, čo na danej prevádzke chýba. Ak na pokladni už považujú objednávku za ukončenú, zmenia jej stav a to je signál pre obsluhu na centrále, že môžu tovar na danú prevádzku podľa obejdnávky naskladniť. (Viac informácií o vykonaní potrebných nastavení v lokálnej databáze aplikácie na predajni a Centrále sa dočítate v návode Nastavenie - Tvorba objednávok tovaru pre centrálu priamo zo synchronizovanej databázy iKelp Predajca - dotykový predaj.)

Scenár použitia tvorby objednávok zo synchronizovanej databázy na predajni

 1. Spustite dotykové rozhranie predaja aplikácie na predajni.
 2. Kliknite na tlačidlo Doklady pre zobrazenie zoznamu dokladov.
 3. V zozname dokladov pribudlo tlačidlo pre vytvorenie objednávky s názvom "+ dod.obj.".
 4. Kliknutím na dané tlačidlo spustíte režim vytvárania objednávok v lokálnej databáze na predajni. (Každá novo vytvorená objednávka je automaticky v stave "Otvorená". Každý doklad je označený farbou stavu v akom sa doklad práve nachádza.)
 5. Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť sa vrátite do predaja a môžte pokračovať v predaji. Opätovným kliknutím na tlačidlo Doklady viete znovu rozpracovaný doklad kedykolvek otvoriť a pokračovať v úprave objednávky.
 6. Po vytvorení objednávky v lokálnej databáze na predajni sa po synchronizácii doklad v príslušnom stave zobrazí aj na centrále.
 7. Akonáhle obsluha ukončila vytváranie objednávky zmení dokladu stav na "Objednané" na ďalšie spracovanie.
 8. Týmto krokom sa vytváranie objednávky na predajni ukončilo.

 

 

Scenár použitia na Centrále

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca Cloud.
 2. Kliknite na ikonu "D" alebo vyberte menu Odbyt -> Dodávateľské doklady, zobrazí sa zoznam dokladov.
 3. Vyfiltrujte druh dokladov "Interná objednávka" a stav "2 - Objednané".
 4. Otvorte daný doklad na úpravu. Do poľa "Kontakt" vyberte z adresára Vašu spoločnosť, prípadne doplňte názov dokladu pre bližšiu identifikáciu.
 5. Skontrolujte objednaný tovar, prípadne upravte položky v objednávke a množstvá.
 6. Ak nie je možné tovar okamžite na danú prevádzku naskladniť, zmente stav dokladu kliknutím do stĺpca Stav príslušného dokladu a zmeňte stav na "4 - Na príjem". Zmena stavu dokladu sa samozrejme po synchronizácii zobrazí aj v lokálnej synchronizovanej databáze na predajni.
 7. V prípade, že už je možné tovar na danú prevádzku naskladniť, vytvorte z dodávateľskej objednávky príjemku. (Kliknite pravým tlačidlom myši do stĺpca doklad danej objednávky a z ponuky vyberte možnosť "Prijať tovar podľa Mn. nedodaného". Viac informácií o vytvorení príjemky z dodávateľskej objranávky sa dočítate v návode Dodávateľské doklady - príjemka z objednávky.)
 8. Po preklopení objednávky do príjemky sa automaticky zmení stav dokladu na Uzavretý. (Doklad zmení stav po synchronizácii aj v lokálnej databáze na predajni a presunie sa medzi uzavreté doklady. Po zmene stavu sa už v lokálnej databáze na predajni doklad nebude zobrazovať.)
 9. Skontrolujte opätovne položky v príjemke, nastavte správny druh pre príjem a kliknutím na tlačidlo Uložiť uložte daný doklad. Viac o príjme tovaru na sklad opisuje aj tento videonávod Príjem tovaru v iKelp Predajca.

 

Write by Author / Vytvorené by