Pokladňa a Sklad
 

Vrátenie tovaru (storno) - jedna položka, v iKelp Pokladňa

V tomto videonávode máme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Pokladňa vykonáme vrátenie tovaru (storno) len jednej položky, prípadne viacerých položiek postupným účtovaním so záporným množstvom.

Write by Author / Vytvorené by