Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - nastavenie zariadení

V tomto návode si opíšeme ako nastaviť jednotlivé zariadenia v aplikácií iKelp POS Manažér a iKelp POS Manažér Server. Nastavovanie zariadenia je rovnaké pre obe tieto aplikácie.

V aplikácii iKelp POS Manažér Server tento formulár spustíte stlačením tlačidla Nástroje a následne Zariadenia, v iKelpPOS Manažér, ktorý je nainštalovaný spolu s aplikáciou iKelp Predajca, ho spustíte stlačením tlačidla Nastavenia v nastaveniach POS On-line (Nastavenia - POS on-line predaj).

Jednotlivé zariadenia sa pridávajú:

 • Pomocou šípky, vedla nápisu Zariadenia v hornom paneli a vybratím možnosti Pridať zariadenie.
 • alebo kliknutím pravým tlačidlom myši do formulára sa zobrazí rovnaká kontextová ponuka s pridaním, alebo odobraním zariadenia.

Rovnako pracuje aj odoberanie zariadenia. Pri odobratí zariadenia sa odobre vždy aktuálne zobrazené zariadenie (práve aktuálne zvolené zariadenei v záložkách).

Po pridaní zariadenia je potrebné nastaviť:

 • Aktivita zariadenia - určuje, či zariadenie je aktívne a bude možné s ním komunikovať. 
 • Názov (kód) zariadenia - kód zariadenia podľa ktorého bude zariadenie jednoznačne identifikované. Je dôležité, aby v názve neboli žiadne špeciálne znaky, medzery a je vhodné sa vyhýbať aj diakritike. Kód zariadenia sa definuje aj v aplikácii iKelp Predajca pri konfigurácii a používa sa v užívateľskom rozhraní, takže by mal jasne identifikovať zariadenie.
 • Typ zariadenia-  iKelp POS Manažér podporuje tieto druhy zariadení:
  • iKelp POS Manažér - Server - pozrite si návod POS Manažér - zariadenie iKelp POS Manažér Server
   •  Možnosť pridať toto zariadenie obsahuje iba iKelp POS Manažér, ktorý je súčasťou aplikácie iKelp predajca. Aplikácia iKelp POS Manažér sa využíva v prípade, že používate aplikáciu iKelp POS Mobile, alebo sieťové riešenie aplikácie iKelp Pokladna a je potrebné tlačiť doklady z viacerých PC na jednej fiskálnej tlačiarni. Ak sa účtuje z jedného PC na jednom fiskálnom zariadení, použite konfiguráciu pre nastavenie zariadenia priamo integrovanú v aplikácii iKelp Pokladňa.
  • NineDigit - iKelp Portos eKasa - pozrite si návod POS Manažér - NineDigit Portos v režime eKasa v iKelp POS Pokladňa.
  • Varos - FT4000B eKasa - pozrite si návod POS Manažér - FT4000B eKasa.
  • Elcom - reg. pokladňa - pozrite si návod POS Manažér - registračné pokladne Elcom.
  • Elcom - EFox eKasa - pozrite si návod POS Manažér - EFox v režime eKasa.
  • POS Printer / Tlačiareň objednávok - pozrite si návod POS Pokladňa - nastavenie bonovacej tlačiarne.
  • Displej - pozrite si návod POS Manažér - konfigurácia displeja
  • BOWA - Pegas eKasa - pozrite si návod POS Manažér - BOWA - Pegas eKasa.
  • A3Soft - FiskalPRO - pozrite si návod POS Manažér - FiskalPRO v režime eKasa.
  • Plat. Terminál - CSOB - pri danom zariadení je potrebné mať správne nastavenú IP adresu v rámci lokálnej siete, a TCP Port. Tento sa v špecifických prípadoch môže líšiť. Je potrebné mať nastavený správny port pre dané zariadenie a príslušnú banku. (Prednastavený port pre ČSOB Banku je 53535)
  • Plat. Terminál - Tatrabankapri danom zariadení je potrebné mať správne nastavenú IP adresu v rámci lokálnej siete, a TCP Port. Tento sa v špecifických prípadoch môže líšiť. Je potrebné mať nastavený správny port pre dané zariadenie a príslušnú banku. (Prednastavený port pre Tatra Banku je 50000)

iKelp POS Manažér - výber typu nového pridaného zariadenia

POS Manažér - nastavenie zariadenia

Návody na ktoré sme odkázali vyššie neobsahujú niektorá dôležité informácie, ktoré nájdete v týchto ďalších návodoch:

Write by Author / Vytvorené by