Návody - Predajca - iKelp
Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 94
V tomto článku Vám predstavíme jednotlivé nastavenia súvisiace s režimom eKasa. V úvode sa dozviete, čo je potrebné v aplikácii nastaviť pre správne fungovanie. Nižšie budú následne jednotlivé možnosti a nastavenia presnejšie popísané. Minimálne požiadavky pre vykonanie aktualizácie aplikácie s podporou... Viac...
Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie. Z ponuky vyberte možnosť Nastavenia . Rozbaľte ponuku Výstupy . Kliknite na POS Predaj POS Predaj . Vyberte si požadovaný výstup a kliknite na tlačidlo pre úpravu výstupu. V príslušnej záložke si nastavte, čo chcete aby sa na danom výstupe tlačilo. Zmeny... Viac...
V tomto článku vám predstavíme postup pre nastavenie platobného terminálu v aplikácii iKelp Pokladňa. Táto funkcionalita je dostupná v edícii iKelp Pokladňa a sklad Profi. Ak ešte nemáte zakúpenú príslušnú licenciu ale chcete využívať možnosti ktoré platobný termínal v priamom prepojení s aplikáciou... Viac...
V tomto návode si opíšeme, ďalší spôsob evidencie vernostného účtu v aplikácii iKelp Pokladna. Nakoľko je možné v aplikácii evidovať tzv. Kreditný vlastný účet zákazníka predstavíme vám ďalší spôsob ako je možné túto možnosť v aplikácii využiť. tento spôsob je vhodný pre rôzne obchodné prevádzky, ale... Viac...
Pre správnu funkčnosť sieťovej inštalácie aplikácie iKelp Predajca, odporúčame pri vykonaní tejto inštalácie vykonať tieto zmeny a úpravy v nastaveniach operačného systému Windows z dôvodu lepšieho prenosu údajov medzi serverom a klientským PC. V operačných systémoch Win 7 a vyššie, je default SMB1 vypnutá.... Viac...
V tomto návode nájdete postup, pre vytvorenie nového obodbia databázy pre aplikáciu iKelp POS Pokladňa a Sklad (platí aj pre synchronizovanú pokladňu s Cloudom). Nástroj je určený pre: Prevádzky malých potravín - kde je vysoká kadencia predaja a rýchlo tak narastá databáza aj hardvérové nároky na samotné... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii vytvoriť užívateľa, resp. skupinu užívateľov a nastavenie prístupových údajov. Vytvorenie užívateľa Vyberte v menu Nastavenia - Nastavenia , zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení... Viac...
Máte aplikáciu iKelp Predajca nainštalovanú ako sieťovú verziu a na niektorých PC neviete aplikáciu spustiť? V tomto návode Vám predstavíme dve najčastejšie situácie ktoré v tomto prípade môžu vzniknúť a predstavíme Vám, ako je možné ich riešiť. Databáza je vyššej verzie! Aplikácia sa teraz ukončí. Na... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné po inštalácii aplikácie iKelp Predajca zobraziť na pracovnej ploche ikonu POS Pokladňe pre priame spustenie aplikácie v dotykovom režime pre operačný systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Pozor, pre prihlásenie do dotykovej POS Pokladňe je potrebne... Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, ako je možné na POS tlačiarni nadefinovať logo, ktoré sa bude tlačiť na dokladoch. Vysvetlíme a predstavíme nastavenia, ktoré je potrebné vykonať na tlačiarni, ako aj tie, ktoré je potrebné vykonať priamo v aplikácii. Stiahnutie aplikácie k tlačiarni Na to, aby bolo možné... Viac...
V časti nastavení Sklady , je možné definovanie vyhodnocovania skladu, rovnako aj chovanie aplikácie pri vykónavaní jednotlivých operácií v časti Sklad aplikácie. V hornej časti je zobrazený zoznam definovaných skladov. Pri vytváraní ďalších skladov je potrebné vždy najprv zvážiť a rozvrhnúť ich využívanie.... Viac...
V tomto článku vám predstavíme, čo vlastný alebo kreditný účet v aplikácii iKelp Pokladňa znamená, ako ho využívať, ako nastavovať rôzne pravidlá pre nakupovanie kreditov, ale aj ako zákazníci môžu tento kredit čerpať, resp. využívať rôzne výhody ktoré im vlastný účet v aplikácii ponúka. Čo je Vlastný... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, čo toto hlásenie znamená a ako takúto situáciu ak sa hlásenie zobrazí pri spustené aplikácie riešiť. Prečo sa mi hlásenie zobrazilo pri spustení aplikácie? Dôvodov, prečo sa toto hlásenie môže zobraziť je viacero. V databáze aplikácie je licencia viazaná na dané PC a jeho... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii nastaviť externý displej pre zákazníka a ktoré typy displejov je možné použiť. Podporované zariadenia Ako externý displej je možné použiť zariadenie, ktoré podporuje komunikačný protokol Bixolon, štandard CD 5220 alebo displeje VFD. (Napr.... Viac...
V prípade, že pre vás zo zákona nevyplýva povinnosť používať na tlač dokladov fiskálnu registračnú pokladnicu alebo tlačiareň, je možné v aplikácii tlačiť potvrdenia o prijatej hotovosti aj na POS účtenkovej tlačiarni. Ak však aplikáciu už máte nainštalovanú a máte povytvárané a ostatné nastavenia, je... Viac...
V tomto krátkom článku Vám predstavíme postup, ktorý je potrebné vykonať v prípade, že aplikáciu iKelp Predajca nie je možné spustiť. Najčastejši dochádza k problémom zo spustením aplikácie ak bol počítač nekorektne vypnutý napr. pri výpadku prúdu, násilnom vypnutí a pod. Problém môže rovnako nastať... Viac...
Nastavenie uzávierky receptúr v aplikácii iKelp Pokladňa, ktoré popisuje zadefinovanie spoločnosti na doklady, ktorými bude vznikať skladové vysporiadenie surovín pri uzávierke receptúr. Uzávierku receptúr je možné v aplikácii vykonať aj bez vykonania nižšie spomenutých nastavení. Bolo by však potrebné... Viac...
V tomto návode si vysvetlíme princíp evidencie alkoholu v SBL. V ďalšom texte tohto návodu sú popísané najdôležitejšie operácie, ktoré by ste mali pomocou aplikácie zvládnuť ľahšie, a aby vznikalo čo najmenej nezrovnalostí, ktoré by bolo potrebné dohľadávať a opravovať. Pozor návod sa nezaoberá evidenciou... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca novú databázu. Kedy môže vniknúť potreba vytvorenia novej databázy Potreba mať vytvorených v aplikácii viacero databáz, možne vzniknúť z rôznych dôvodov. Na jednej strane to môže byť založenie napr. testovacej... Viac...
V časti nastavení Sklady - Karty , je možné definovanie práce zo skladovými kartami, rovnako aj chovanie aplikácie pri zakladaní skladových kariet alebo ich filtrovaní v zozname skladových kariet. Karty Zakázať vytvorenie skladovej karty bez vyplnenia jej kódu - aplikácia pri ukladaní skladovej karty... Viac...
Používate synchronizovanú POS Pokladňu a zatiaľ Vám zamestnanci nahlasujú telefonicky alebo emailom čo im na prevádzke chýba? Toto je možné jednoduchým spôsobom vyriešiť aj priamo z POS Pokladne a na centrálu sa Vám dostane presná informácia o tom, čo na danej prevádzke chýba a je potrebné naskladniť.... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii vytvoriť užívateľa, resp. skupinu užívateľov a nastavenie prístupových údajov. Vytvorenie užívateľa Vyberte v menu Nastavenia - Nastavenia , zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné si do Vášho počítača nainštalovať aplikáciu TSPrint, ktorá Vám umožní vytváranie PDF dokumentov priamo z aplikácie iKelp Predajca, možnosť priameho posielanie dokladov emailom. Rovnako Vám táto aplikácia pomôže vyriešiť problém v prípade, že na Vašej tlačiarni... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, aké nastavenia je potrebné vykonať v aplikácii aby bol možný predaj pomocou variánt aj toto, ako takýto predaj realizovať. Tento scenár je možné použiť v prípade scenára predaja cez POS Pokladňu (je potrebná príslušná licencia pre evidenciu užívateľských vlastností) ale... Viac...
Tento návod je aplikovateľný len na zákazníka, ktorý už používa Predajca Cloud a následne sa pripája novy zriadený POS Mobile (vo variante s čistou databázou), alebo keď sa zákazníkovi zriaďuje POS Mobile a Predajca Cloud súčasne. V aplikácii Predajca Cloud vykonať nasledovné úkony: Pridanie licencie... Viac...
V časti nastavení Kontakty (Adresár) je možné definovať kontaktom pravidlá, ktoré budú aplikované pri ich zakladaní, prípadne ďalšej práce s nimi. Viete tu definovať pravidlá pri zakladaní kontaktov, spôsob účtovatovania na kontakty prípadne pravidlá, čo je potrebné mať vyplnené pri zakladaní nového... Viac...
Prístup do aplikácie majú len užívatelia, ktorý majú v aplikácii priradené konto, teda majú prihlasovacie heslo do systému. Každému užívateľovi systému je ďalej možné upravovať prístup k jednotlivým funkciám aplikácie, prípadne upravovať správanie aplikácie. Užívatelia - Užívatelia Užívatelia - Užívatelia... Viac...
V časti nastavení Odbyt , je možné definovať nastavenia, ktoré priamo súvisia s odbytovými dokladmi vytváranými v aplikácii, či už sa jedná o odberatelské objednávky, zákazky, alebo ponuky. Odbyt Vyžadovať zadať kategóriu dokladu - určuje, či je užívateľ nútený zadávať kategóriu dokladu pri jeho tvorbe.... Viac...