Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 94
Pre správnu funkčnosť sieťovej inštalácie aplikácie iKelp Predajca, odporúčame pri vykonaní tejto inštalácie vykonať tieto zmeny a úpravy v nastaveniach operačného systému Windows z dôvodu lepšieho prenosu údajov medzi serverom a klientským PC. V operačných systémoch Win 7 a vyššie, je default SMB1 vypnutá.... Viac...
V tomto článku vám predstavíme postup pre nastavenie platobného terminálu v aplikácii iKelp Pokladňa. Táto funkcionalita je dostupná v edícii iKelp Pokladňa a sklad Profi. Ak ešte nemáte zakúpenú príslušnú licenciu ale chcete využívať možnosti ktoré platobný termínal v priamom prepojení s aplikáciou... Viac...
V tomto krátkom článku Vám predstavíme postup, ktorý je potrebné vykonať v prípade, že aplikáciu iKelp Predajca nie je možné spustiť. Najčastejši dochádza k problémom zo spustením aplikácie ak bol počítač nekorektne vypnutý napr. pri výpadku prúdu, násilnom vypnutí a pod. Problém môže rovnako nastať... Viac...
V prípade, že pre vás zo zákona nevyplýva povinnosť používať na tlač dokladov fiskálnu registračnú pokladnicu alebo tlačiareň, je možné v aplikácii tlačiť potvrdenia o prijatej hotovosti aj na POS účtenkovej tlačiarni. Ak však aplikáciu už máte nainštalovanú a máte povytvárané a ostatné nastavenia, je... Viac...
V tomto návode si vysvetlíme princíp evidencie alkoholu v SBL. V ďalšom texte tohto návodu sú popísané najdôležitejšie operácie, ktoré by ste mali pomocou aplikácie zvládnuť ľahšie, a aby vznikalo čo najmenej nezrovnalostí, ktoré by bolo potrebné dohľadávať a opravovať. Pozor návod sa nezaoberá evidenciou... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme jednotlivé nastavenia súvisiace s režimom eKasa. V úvode sa dozviete, čo je potrebné v aplikácii nastaviť pre správne fungovanie. Nižšie budú následne jednotlivé možnosti a nastavenia presnejšie popísané. Minimálne požiadavky pre vykonanie aktualizácie aplikácie s podporou... Viac...
Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie. Z ponuky vyberte možnosť Nastavenia . Rozbaľte ponuku Výstupy . Kliknite na POS Predaj POS Predaj . Vyberte si požadovaný výstup a kliknite na tlačidlo pre úpravu výstupu. V príslušnej záložke si nastavte, čo chcete aby sa na danom výstupe tlačilo. Zmeny... Viac...
V tomto návode si opíšeme, ďalší spôsob evidencie vernostného účtu v aplikácii iKelp Pokladna. Nakoľko je možné v aplikácii evidovať tzv. Kreditný vlastný účet zákazníka predstavíme vám ďalší spôsob ako je možné túto možnosť v aplikácii využiť. tento spôsob je vhodný pre rôzne obchodné prevádzky, ale... Viac...
V tomto návode nájdete postup, pre vytvorenie nového obodbia databázy pre aplikáciu iKelp POS Pokladňa a Sklad (platí aj pre synchronizovanú pokladňu s Cloudom). Nástroj je určený pre: Prevádzky malých potravín - kde je vysoká kadencia predaja a rýchlo tak narastá databáza aj hardvérové nároky na samotné... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii vytvoriť užívateľa, resp. skupinu užívateľov a nastavenie prístupových údajov. Vytvorenie užívateľa Vyberte v menu Nastavenia - Nastavenia , zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení... Viac...
Máte aplikáciu iKelp Predajca nainštalovanú ako sieťovú verziu a na niektorých PC neviete aplikáciu spustiť? V tomto návode Vám predstavíme dve najčastejšie situácie ktoré v tomto prípade môžu vzniknúť a predstavíme Vám, ako je možné ich riešiť. Databáza je vyššej verzie! Aplikácia sa teraz ukončí. Na... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné po inštalácii aplikácie iKelp Predajca zobraziť na pracovnej ploche ikonu POS Pokladňe pre priame spustenie aplikácie v dotykovom režime pre operačný systém Windows 7, Windows 8 a Windows 10. Pozor, pre prihlásenie do dotykovej POS Pokladňe je potrebne... Viac...
Ak je pre on-line predaj používaná registračná pokladňa, tak pre dané typy podľa tabuľky z toho vyplývajú nasledovné obmedzenia, nakoľko nie je technicky možná iná realizácia pri komunikácii s daným zariadením. Preto odporúčame pri on-line predaji využívať fiskálne zariadenia, ktoré sú na tento režim... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, ako je možné na POS tlačiarni nadefinovať logo, ktoré sa bude tlačiť na dokladoch. Vysvetlíme a predstavíme nastavenia, ktoré je potrebné vykonať na tlačiarni, ako aj tie, ktoré je potrebné vykonať priamo v aplikácii. Stiahnutie aplikácie k tlačiarni Na to, aby bolo možné... Viac...
V časti nastavení Sklady , je možné definovanie vyhodnocovania skladu, rovnako aj chovanie aplikácie pri vykónavaní jednotlivých operácií v časti Sklad aplikácie. V hornej časti je zobrazený zoznam definovaných skladov. Pri vytváraní ďalších skladov je potrebné vždy najprv zvážiť a rozvrhnúť ich využívanie.... Viac...
V tomto článku vám predstavíme, čo vlastný alebo kreditný účet v aplikácii iKelp Pokladňa znamená, ako ho využívať, ako nastavovať rôzne pravidlá pre nakupovanie kreditov, ale aj ako zákazníci môžu tento kredit čerpať, resp. využívať rôzne výhody ktoré im vlastný účet v aplikácii ponúka. Čo je Vlastný... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, čo toto hlásenie znamená a ako takúto situáciu ak sa hlásenie zobrazí pri spustené aplikácie riešiť. Prečo sa mi hlásenie zobrazilo pri spustení aplikácie? Dôvodov, prečo sa toto hlásenie môže zobraziť je viacero. V databáze aplikácie je licencia viazaná na dané PC a jeho... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii nastaviť externý displej pre zákazníka a ktoré typy displejov je možné použiť. Podporované zariadenia Ako externý displej je možné použiť zariadenie, ktoré podporuje komunikačný protokol Bixolon, štandard CD 5220 alebo displeje VFD. (Napr.... Viac...
Nastavenie uzávierky receptúr v aplikácii iKelp Pokladňa, ktoré popisuje zadefinovanie spoločnosti na doklady, ktorými bude vznikať skladové vysporiadenie surovín pri uzávierke receptúr. Uzávierku receptúr je možné v aplikácii vykonať aj bez vykonania nižšie spomenutých nastavení. Bolo by však potrebné... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca novú databázu. Kedy môže vniknúť potreba vytvorenia novej databázy Potreba mať vytvorených v aplikácii viacero databáz, možne vzniknúť z rôznych dôvodov. Na jednej strane to môže byť založenie napr. testovacej... Viac...
V časti nastavení Sklady - Karty , je možné definovanie práce zo skladovými kartami, rovnako aj chovanie aplikácie pri zakladaní skladových kariet alebo ich filtrovaní v zozname skladových kariet. Karty Zakázať vytvorenie skladovej karty bez vyplnenia jej kódu - aplikácia pri ukladaní skladovej karty... Viac...
Používate synchronizovanú POS Pokladňu a zatiaľ Vám zamestnanci nahlasujú telefonicky alebo emailom čo im na prevádzke chýba? Toto je možné jednoduchým spôsobom vyriešiť aj priamo z POS Pokladne a na centrálu sa Vám dostane presná informácia o tom, čo na danej prevádzke chýba a je potrebné naskladniť.... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii vytvoriť užívateľa, resp. skupinu užívateľov a nastavenie prístupových údajov. Vytvorenie užívateľa Vyberte v menu Nastavenia - Nastavenia , zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné si do Vášho počítača nainštalovať aplikáciu TSPrint, ktorá Vám umožní vytváranie PDF dokumentov priamo z aplikácie iKelp Predajca, možnosť priameho posielanie dokladov emailom. Rovnako Vám táto aplikácia pomôže vyriešiť problém v prípade, že na Vašej tlačiarni... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, aké nastavenia je potrebné vykonať v aplikácii aby bol možný predaj pomocou variánt aj toto, ako takýto predaj realizovať. Tento scenár je možné použiť v prípade scenára predaja cez POS Pokladňu (je potrebná príslušná licencia pre evidenciu užívateľských vlastností) ale... Viac...
Tento návod je aplikovateľný len na zákazníka, ktorý už používa Predajca Cloud a následne sa pripája novy zriadený POS Mobile (vo variante s čistou databázou), alebo keď sa zákazníkovi zriaďuje POS Mobile a Predajca Cloud súčasne. V aplikácii Predajca Cloud vykonať nasledovné úkony: Pridanie licencie... Viac...
V časti nastavení Kontakty (Adresár) je možné definovať kontaktom pravidlá, ktoré budú aplikované pri ich zakladaní, prípadne ďalšej práce s nimi. Viete tu definovať pravidlá pri zakladaní kontaktov, spôsob účtovatovania na kontakty prípadne pravidlá, čo je potrebné mať vyplnené pri zakladaní nového... Viac...
Prístup do aplikácie majú len užívatelia, ktorý majú v aplikácii priradené konto, teda majú prihlasovacie heslo do systému. Každému užívateľovi systému je ďalej možné upravovať prístup k jednotlivým funkciám aplikácie, prípadne upravovať správanie aplikácie. Užívatelia - Užívatelia Užívatelia - Užívatelia... Viac...
V časti nastavení Odbyt , je možné definovať nastavenia, ktoré priamo súvisia s odbytovými dokladmi vytváranými v aplikácii, či už sa jedná o odberatelské objednávky, zákazky, alebo ponuky. Odbyt Vyžadovať zadať kategóriu dokladu - určuje, či je užívateľ nútený zadávať kategóriu dokladu pri jeho tvorbe.... Viac...