Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 58
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné realizovať prevod tovaru medzi jednotlivými skladmi resp. prevádzkami. Popis scenára Najčastejšie potreba preskladnenia tovaru medzi skladmi vzniká v prípade, že spoločnosť má niekoľko prevádzok, pričom každá prevádzka je reprezentovaná samostatným... Viac...
Video popisujúce ako vytvoriť skladovú kartu typu R (receptúra) pre prípad rozlievaných nápojov ako čapované pivo, kofola, rozlievaný alkohol alebo víno. Receptúra (R) je karta, ktorú predávame v kusoch, ale skladá sa z jednej prípadne viacerých ingrediencíí - skladových kariet typu T (tovar) 1k14whwhr3g... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme situácie za akých dochádza v aplikácii iKelp Predajca k naskladneniu tovaru na kartu typu Receptúra . Popis situácie V princípe môžu nastať tieto situácie, za ktorých dochádza k naskladneniu tovaru na kartu typu Receptúra : Príjem z výroby - toto je najčastejšia situácia kedy... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako korektne postupovať, aby sme správne vykonali inventúru skladových zásov v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad a dorovnali zásoby na sklade v aplikácii podľa reálne inventovaných množstiev. r3rjdtyttbc Ďalšie informácie k inventúre v aplikácii iKelp Pokladňa a sklad... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné existujúcu skladovú kartu deaktivovať označením Zákaz predaja . Kartu, ktorá má v histórii akýkoľvek pohyb nie je možné z dôvodu zachovania histórie zmazať. Je možné ju len skryť pre predaj a predaj jej zakázať nastavením príznaku Zákaz predaja priamo na skladovej... Viac...
Tento videonávod popisuje uzávierku (vysporiadanie) receptúr a nasledný odpis ingrediencií ( surovín) zo skladu. Uzávierku receptúr môžte vykonávať kedykoľvek potrebujete. Môže to byť raz denne, raz týždene, prípadne raz mesačne. Záleží od toho ako často potrebujete sledovať aktuálny stav ingrediencií... Viac...
V tomto návode si predstavíme postup vykonania prepočtu pohybov na skladových kartách. Kedy môže potreba prepočtu vzniknúť? Prepočet skladových pohybov odporúčame vykonať pred každou inventúrou, rovnako aj v prípade, že pracujete s vysokoobrátkovým tovarom akým sú napr. rohlíky a často sa stáva, že predávate... Viac...
V tomto návode vám v krátskosti predstavíme, ako je možné si v aplikácii iKelp Predajca zaevidovať nový kontakt. Týmto postupom je možné si evidovať odberateľov alebo dodávateľov, prípadne ostatné kontakty, ktoré potrebujete evidovať v aplikácii. Vysvetlíme vám, ktoré údaje je potrebné vyplniť pre správnu... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné odstrániť omylom vytvorenú skladovú kartu. Pozor, skladovú kartu je možné vymazať jedine v prípade, že na danej karte nebol spravený žiadny pohyb a v histórii skladovej karty sa nenachádza väzba na žiadny doklad. (Skladová karta nebola vybraná v žiadnej príjemke,... Viac...
V tomto videonávode méme vysvetlené ako v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad evidovať účty na majiteľa prevádzky. Účty majiteľa sú v tomto prípade evidované s minimálnou - 5%-6% maržou, ktorá je veľmi blízka skladovej - nákupnej cene. Ciže takto zaevidované účty majiteľa nám do štatistík ziskovosti vstupujú... Viac...
V tejto lekcii máme znázornené zobrazenie kompletnej histórie pohybov na skladovej karte, ciže PLU položke v aplikácii iKelp Predajca. lm2bbqhhorm Ďalšie informácie o pohyboch na skladovej karte sa dozviete v návode Skladové karty - pohyby . Viac...
Tento videonávod nám popisuje úpravu - prispôsobenie užívateľského rozhrania skladových kariet v aplikácii iKelp Pokladňa. Zároveň si možme upraviť rozloženie stĺpcov, veľkosť písma, farby a nastaviť rozhranie podľa našich preferencií. swynuzzvzlf V tomto návode vám predstavíme, akým spôbom je možné... Viac...
V tomto videonávode sa dozviete ako v aplikácii vytvoriť skladovú kartu s evidenciou množstva na sklade, typ T (tovar) a ako vyplniť jej základné informácie. Ďalej videonávod vysvetluje základné nastavenia na karte ako kód karty, názov karty, PLU, QPLU, predajnú cenu a zaradenie do skladovej kategórie.... Viac...
Videonávod vystvetluje základné typy skladových kariet a ich význam v aplikácii iKelp Predajca. Popisané sú karty typu T-tovar, R-receptúra, O-obal a P-práca/služba. Pokiaľ nebudete v aplikácii evidovať sklad, zakladajte hneď od začiatku karty typu P - práca (bez evidencie stavu na sklade). whmm54soqee... Viac...
V tomto návode Vám vysvetlíme, ako je možné na skladových kartách zmeniť hromadne výšku DPH. Popis riešenia Zmena ju vhodné vykonať v prípade, že sa mení subjekt z platcu na neplatcu DPH, prípadne opačne, (s touto zmenou súvisia aj ďalšie nastavenia, bližšie sa o nich dočítate v článku Prechod z neplatcu... Viac...
Zařazení skladových karet do kategorií umožňuje jednoduché a rychlé vyhledávání skladových karet. Kategorie je možné tvořit do tzv. stromu. To znamená, že se nejdříve vytvoří hlavní kategorie, pod kterou se následně dají vytvořit podkategorie a pod nimi další a další podkategorie. Například bychom vytvořili... Viac...
Pre jednotlivé skladové karty je možné vytlačiť viacero podkladov (cenovky, etikety, ...). Vždy je však nutné najprv označiť tie skladové karty, pre ktoré chcete vytlačiť podklad. Následne kliknutím na tlačidlo Zoznam / S. sa zobrazia možnosti na tlač, prípadne aj možnosť exportu do Excel tabuľky. Tlač... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme rozdiel medzi pojmami Marža a Nom. marža ktoré sú zobrazené vo formulári pri prijímaní tovaru na sklad. Marža - vyčíslená voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2... Viac...
V aplikácii iKelp Predajca je možné jednoducho vypočítať hodnotu skladu k určitému dátumu a je možné následne tento výstup vytlačiť. Ako teda je možné stav skladových zásob k vybrenému dátumu zistiť? Popis riešenia V zozname skladových kariet označte buď vybrané skladové karty (čiastkové zistenie hodnoty... Viac...
V aplikácii iKelp Predajca je možná evidencia alkoholu rôznymi spôsobmi. Evidencia však primárne závisí od toho do akej miery chcete alkohol evidovať, či si prajete vytvárať aj výkaz SBL a pod. Možné scenáre evidencie alkoholu v aplikácii iKelp Predajca Presná evidencia rozlievaného alkoholu v litroch... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme, čo treba robiť v prípade, že Vám aplikácia iKelp Predajca zobrazí toto hlásenie. Hlásenie sa zobrazí vtedy, ak aplikácia zistí, že kód ktorý sa snaží priradiť novej skladovej karte bol už použitý. Hlásenie sa zobrazí pri vytváraní skladovej karty ak už kód ktorý sa aplikácia... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytlačiť z aplikácie cenovku tak, aby táto zobrazovala pôvodnú cenu, aj cenu po úprave výšky DPH, prípadne po zľave. Cenovka s vyobrazením pôvodnej ceny pred zmenou DPH a po zmene. Nastavenia Na to, aby bolo možné duálne cenovky z aplikácie tlačiť,... Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar). Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. Pokial si skladové karty... Viac...
V tomto videonávode máme vystvetlené vytvorenie skladových kategórií, ktoré používame v dotykovej POS pokladni. Do skladových kategórií následne popridávame skladové karty. Skladové karty zaradené do skladových kategórí nám umožňujú v dotykovej POS pokladni pri predaji skladovú kartu rýchlejšie vyhľadať,... Viac...
V tejto lekcii máme vysvetlený príjem tovaru čiže nákup tovaru na sklad v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad. Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy len na tovarové karty, ciže na karty typu T (Tovar) . Príjem tovaru na sklad realizujeme vždy v našich nákupnych - skladových cenách. tij1kypp2hk Viac...
V tomto návode Vám predstavíme niekoľko základných nastavení a postup k tomu, aby bolo možné realizovať v aplikácii nákup tovaru v zahraničnej mene. Aplikácia automaticky prepočíta ceny podľa aktuálneho nastaveného kurzu. Nemusíte tak používať kalkulačku a všetky položky prepočítavať, ale aplikácia to... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp Predajca evidovať denné menu z pohľadu skladovej evidencie. Predstavíme Vám niekoľko spôsobov, ako je toto možné aj s výhodami a nevýhodami jednotlivých scenárov. Princíp evidencie V aplikácii je možné túto situáciu riešiť tromi... Viac...
Prihlásili ste sa do aplikácie iKelp Predajca a nevidíte po aplikovaní filtra Karty skladom skladové karty aj keď ostatní užívatelia karty skladom vidia? Problém vznikol pri vytváraní užívateľa v aplikácii, kedy mu neboli správne aplikované všetky potrebné nastavenia. Prihlásený užívateľ Administrátor... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vykonať výdaj tovaru na spotrebu, ktorý bol spotrebovaný interne, vo vlastnej organizácii. Pred začatím je potrebné sa prihlásiť do nedotykového rozhrania aplikácie iKelp Predajca. 0pzznthrfim Viac...
Chystáte sa v aplikácii iKelp Predajca ukončiť inventúru, ale pri kliknutí na tlačidlo Ukončenie aplikácia zobrazí hlásenie, Nepodaril sa zápis! Inventúra obsahuje položku s nulovou skladovou cenou, pre inventúrny príjem to nie je možné! Zobrazenie hlásenia aplikácie pri uzatváraní inventúry ak sa v... Viac...