Návody - Predajca - iKelp
Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 372
V tomto návode si opíšeme ako nastaviť FiskalPRO v aplikácií iKelp POS Manažér. Keď vyberiete typ zariadenia FiskalPRO , zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS... Viac...
V tomto návode si predstavíme import kontaktov do aplikácie iKelp Predajca od vytvorenia CSV súboru pre import, až po samotný import kontaktných údajov. Nájdete tu aj tabuľku s obsahom parametrov a ich umiestnením v aplikácii pomocou ktorých je možné importovať jednotlivé hodnoty. Súbor ktorý budeme... Viac...
V prípade, že potrebuje aby sa na dennej uzávierke tlačil rozpis platidiel, je potrebné to v aplikácii nastaviť. Toto nastavenie je potrebné vykonať v aplikácii iKelp POS Manažér, ktorá priamo zabezpečuje komunikáciu s fiskálnym zariadením. Aplikáciu iKelp POS Manažér spustíte priamo z pracovnej plochy,... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme situácie za akých dochádza v aplikácii iKelp Predajca k naskladneniu tovaru na kartu typu Receptúra . Popis situácie V princípe môžu nastať tieto situácie, za ktorých dochádza k naskladneniu tovaru na kartu typu Receptúra : Príjem z výroby - toto je najčastejšia situácia kedy... Viac...
V aplikácii iKelp POS Pokladňa a iKelp POS Mobile je možné nastaviť, aby sa aj na fiskálnej tlačiarni tlačili bony. Toto nastavenie je možné vykonať vtedy, ak napr. na bare potrebujete tlačiť bony na prípravu miešaných drinkov, zákuskov. Tiež v situácii kedy je bosluha rozdelená na barmana, ktorý pripravuje... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné realizovať predaj akciových poukazov alebo tzv. voucher priamo v aplikácii iKelp Predajca. Tento prípad opíšeme na vzorovom príklade s vysvetlením a popisom základných nastavení. Ako riešiť predaj akciových tzv. voucher poukazov? Riešenie je skutočne... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup, ako je možné v aplikáciach iKelp vykonať intervalovú uzávierku. Jednotlivé spôsoby vykonania intervalovej uzávierky sa môžu mierne líšiť od použitej aplikácie, preto si jednotlivé kroky na vykonanie uzávierok prejdeme podrobnejšie. Vykonanie uzávierky v aplikácii iKelp... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, ako je možné na POS tlačiarni nadefinovať logo, ktoré sa bude tlačiť na dokladoch. Vysvetlíme a predstavíme nastavenia, ktoré je potrebné vykonať na tlačiarni, ako aj tie, ktoré je potrebné vykonať priamo v aplikácii. Stiahnutie aplikácie k tlačiarni Na to, aby bolo možné... Viac...
V časti nastavení Sklady , je možné definovanie vyhodnocovania skladu, rovnako aj chovanie aplikácie pri vykónavaní jednotlivých operácií v časti Sklad aplikácie. V hornej časti je zobrazený zoznam definovaných skladov. Pri vytváraní ďalších skladov je potrebné vždy najprv zvážiť a rozvrhnúť ich využívanie.... Viac...
V tomto článku vám predstavíme, čo vlastný alebo kreditný účet v aplikácii iKelp Pokladňa znamená, ako ho využívať, ako nastavovať rôzne pravidlá pre nakupovanie kreditov, ale aj ako zákazníci môžu tento kredit čerpať, resp. využívať rôzne výhody ktoré im vlastný účet v aplikácii ponúka. Čo je Vlastný... Viac...
V tomto si opíšeme, ďalší spôsob evidencie vernostného účtu v aplikácii iKelp Pokladna. Nakoľko je možné v aplikácii evidovať tzv. Kreditný vlastný účet zákazníka predstavíme vám ďalší spôsob ako je možné túto možnosť v aplikácii využiť. tento spôsob je vhodný pre rôzne obchodné prevádzky, ale aj stravovacie... Viac...
V tomto návode si opíšeme vhodné nastavenia pre vernostný účet. Článok popisuje ako je možné v aplikácii evidovať výšku kreditu ktorý vaši zákazníci získavajú za nákup tovaru. Po dosiahnutí určitej vami stanovenej hodnoty kreditu, dostane zákazník preddefinovanú zľavu na určitý druh tovaru. Popis scenára... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako korektne postupovať, aby sme správne vykonali inventúru skladových zásov v aplikácii iKelp Pokladňa a Sklad a dorovnali zásoby na sklade v aplikácii podľa reálne inventovaných množstiev. r3rjdtyttbc Ďalšie informácie k inventúre v aplikácii iKelp Pokladňa a sklad... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, čo toto hlásenie znamená a ako takúto situáciu ak sa hlásenie zobrazí pri spustené aplikácie riešiť. Prečo sa mi hlásenie zobrazilo pri spustení aplikácie? Dôvodov, prečo sa toto hlásenie môže zobraziť je viacero. V databáze aplikácie je licencia viazaná na dané PC a jeho... Viac...
V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii nastaviť externý displej pre zákazníka a ktoré typy displejov je možné použiť. Podporované zariadenia Ako externý displej je možné použiť zariadenie, ktoré podporuje komunikačný protokol Bixolon, štandard CD 5220 alebo displeje VFD. (Napr.... Viac...
V prípade, že pre vás zo zákona nevyplýva povinnosť používať na tlač dokladov fiskálnu registračnú pokladnicu alebo tlačiareň, je možné v aplikácii tlačiť potvrdenia o prijatej hotovosti aj na POS účtenkovej tlačiarni. Ak však aplikáciu už máte nainštalovanú a máte povytvárané a ostatné nastavenia, je... Viac...
V tomto krátkom článku Vám predstavíme postup, ktorý je potrebné vykonať v prípade, že aplikáciu iKelp Predajca nie je možné spustiť. Najčastejši dochádza k problémom zo spustením aplikácie ak bol počítač nekorektne vypnutý napr. pri výpadku prúdu, násilnom vypnutí a pod. Problém môže rovnako nastať... Viac...
V tejto videolekcii vysvetľujeme ako si v aplikácii iKelp Predajca v časti skladového hospodárstva zobrazíte štatistiku-rozbor predaných PLU položiek. Rozbor je možné vytlačiť, prípadne vyexportovať do excelu. Pokial vás zaujíma aj výška zisku a priemernej marže s ktorou predávate, kliknite dolu na tlačidlo... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné existujúcu skladovú kartu deaktivovať označením Zákaz predaja . Kartu, ktorá má v histórii akýkoľvek pohyb nie je možné z dôvodu zachovania histórie zmazať. Je možné ju len skryť pre predaj a predaj jej zakázať nastavením príznaku Zákaz predaja priamo na skladovej... Viac...
K aplikácii iKelp Predajca / POS Pokladňa je možné aj pripojenie váh. V tomto návode si predstavíme, aké váhy je možné k aplikácii pripojiť, resp. aké typy váh vieme s aplikáciou používať, ako tieto váhy v aplikácii nastaviť a ako je možné pracovať s ON-Line váhami v POS Pokladni. iKelp Predajca / POS... Viac...
Nastavenie uzávierky receptúr v aplikácii iKelp Pokladňa, ktoré popisuje zadefinovanie spoločnosti na doklady, ktorými bude vznikať skladové vysporiadenie surovín pri uzávierke receptúr. Uzávierku receptúr je možné v aplikácii vykonať aj bez vykonania nižšie spomenutých nastavení. Bolo by však potrebné... Viac...
Tento videonávod popisuje uzávierku (vysporiadanie) receptúr a nasledný odpis ingrediencií ( surovín) zo skladu. Uzávierku receptúr môžte vykonávať kedykoľvek potrebujete. Môže to byť raz denne, raz týždene, prípadne raz mesačne. Záleží od toho ako často potrebujete sledovať aktuálny stav ingrediencií... Viac...
V tomto návode si predstavíme postup vykonania prepočtu pohybov na skladových kartách. Kedy môže potreba prepočtu vzniknúť? Prepočet skladových pohybov odporúčame vykonať pred každou inventúrou, rovnako aj v prípade, že pracujete s vysokoobrátkovým tovarom akým sú napr. rohlíky a často sa stáva, že predávate... Viac...
V tomto návode Vám popíšeme postup ako vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca mesačný výkaz alkoholu. Skôr ako sa pustíte do tvorby výkazu, odporúčame Vám vykonať v aplikácii príslušné nastavenia, ktoré Vám pomôžu alkohol správne evidovať. Všetky potrebné sú popísané v návode Nastavenia potrebné pre evidenciu... Viac...
V tomto návode si vysvetlíme princíp evidencie alkoholu v SBL. V ďalšom texte tohto návodu sú popísané najdôležitejšie operácie, ktoré by ste mali pomocou aplikácie zvládnuť ľahšie, a aby vznikalo čo najmenej nezrovnalostí, ktoré by bolo potrebné dohľadávať a opravovať. Pozor návod sa nezaoberá evidenciou... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze pre iKelp Pokladňa a Sklad - Obchodná prevádzka Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút. Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Pokladňa a sklad (maloobchodná prevádzka). Je rozdelený do jednotlivých lekcií, ktoré... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze pre iKelp Pokladňa a Sklad - Reštauračná prevádzka Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút. Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Pokladňa a sklad (reštauračná prevádzka-reštauračný systém). Je rozdelený do jednotlivých... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné vytvoriť v aplikácii iKelp Predajca novú databázu. Kedy môže vniknúť potreba vytvorenia novej databázy Potreba mať vytvorených v aplikácii viacero databáz, možne vzniknúť z rôznych dôvodov. Na jednej strane to môže byť založenie napr. testovacej... Viac...
V tomto návode nájdete postup, pre vytvorenie nového obodbia databázy pre aplikáciu iKelp POS Pokladňa a Sklad (platí aj pre synchronizovanú pokladňu s Cloudom). Nástroj je určený pre: Prevádzky malých potravín - kde je vysoká kadencia predaja a rýchlo tak narastá databáza aj hardvérové nároky na samotné... Viac...
V tomto návode si ukážeme ako môžeme v aplikácii iKelp Predajca jednoducho vytvoriť odberateľskú faktúru. Faktúru je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Vytvárajú sa priamo v zozname dokladov. Formulár pre vytvorenie novej odberateľskej faktúry Odberateľská faktúra - postup vytvorenia tejto faktúry opíšeme... Viac...