Skladové karty - nová karta - iKelp
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s ich použitím. Viac informácií OK
Softvér
 

Skladové karty - nová karta

Skladové karty (alebo Zoznam skladových kariet) zobrazíte kliknutím na Sklad v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na Karty alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište. Zoznam skladových kariet je zároveň predstavený v návode Skladové karty - predstavenie. Ďalej bude popísaný postup vytvorenia novej skladovej karty.

Vytvorenie novej skladovej karty

  1. Zobrazte si okno Skladové karty a tu kliknite ľavým tlačidlom na úkon Nová.

   Zobrazí sa okno Skladová karta v záložke Údaje. Toto okno je rozdelené na niekoľko hlavných časti: Skladová karta, Množstvá, Skladová cena, Údaje pre pokladňu, Predajné ceny a Duálne predajné ceny, Nastavenia správania a Úkony.

Nova_skladova_karta

 1. V prvej fáze vytvárania novej skladovej karty je nutné prejsť tieto časti - Skladová karta, Skladová cena a Predajné ceny a vyplniť jednotlivé údaje:
  • Skladová karta:
   • Číslo karty - interné číslo karty, ktoré nie je možné nijako upraviť (nevypĺňame).
   • Kód - kód skladovej karty používaný v aplikácii napríklad pri vyhľadávaní tejto skladovej karty, na základe tohto kódu. Tento kód sa najčastejšie vyplní podľa Čísla karty, pretože tým je zaručená jedinečnosť tohto kódu. Tento kód je možné však zadať aj individuálne, pričom môže obsahovať aj iné ako číselné znaky ale jeho dĺžka je obmedzená na 25 znakov.
   • Názov- zadajte názov skladovej karty. Tento názov by mal daný tovar konkrétne špecifikovať.

    Napríklad: "Cukor 1kg", "Minerálna voda 1,5l".

   • Typ kar. - určte typ skladovej karty:
    • T - tovar, u ktorého sa evidujú pohyby na sklade a pokiaľ je na sklade akékoľvek nenulové množstvo tak má určenú aj skladovú cenu.
    • V - rovnaký typ ako tovar, ktorý však vyžaduje zadanie sériových čísiel.
    • P - služba (práca), pri ktorej sa neeviduje množstvo na sklade (vždy nulové) a preto je možné pri každom použití tejto skladovej karty zadať skladovú cenu. Evidujú sa však pohyby, na základe ktorých je možné získavať štatistiky obratov.
    • O - obal - evidovanie pohybu obalov je nutné zapnúť v nastaveniach. Potom je možné evidovať pohyb obalov na jednotlivých zákazníkov. (Ďalšie informácie o skladových kartách typu obal, sa dočítate v návode Skladové karty - obal.)
    • N - neskladová položka (texty v dokladoch) - neeviduje sa žiadny pohyb ani množstvo na sklade, ale je možné túto kartu vidieť na dokladoch.
    • R - receptúra - ak zvolíte tento typ karty, zobrazí sa v hornej časti tohto okna nová záložka Receptúra, v ktorej je možné určiť z ktorých skladových kariet sa vyskladá táto skladová karta.
   • MJ - vyberte mernú jednotku daného tovaru. Pozor! Pri skladovej karte napríklad "Cukor 1kg" sa predáva toto balenie na kusy, preto by merná jednotka tejto skladovej karty bola ks. Takisto to platí aj napríklad pri karte "Minerálna voda 1,5l".
   • Um - umiestnenie tovaru v sklade.
   • Zár.- záruka vypisovaná pri položke na dokladoch. Udáva sa v počte mesiacov.

    Napríklad: "Notebook, záruka 24 mesiacov".

   • Dátum p. poh. - informatívny dátum posledného pohybu.
  • Údaje pre pokladňu / databanku / tlač štítkov
   • Čiar. kód - čiarový kód danej skladovej karty. V prípade potreby vyplnenia viacerých čiarových kódov, je tieto možné vyplniť v záložke Rozšírenia. Jednotlivé čiarové kódy sa od seba odlišujú bodkočiarkou.
   • PLU - číslo PLU daného tovaru. Tovar je pri predaji možné vyhľadávať podľa názvu, kódu, čiarového kódu alebo PLU ktoré môže byť známe pre obsluhu zvlášť pri prechode z registračnej pokladnice na pokladničný systém.
  • Skladová cena:
   • DPH - nastavenia daňovej hladiny.
   • C.sklad. - informatívna skladová cena. Táto cena je však pri nulovom množstve tejto karty na sklade iba informačná a pri prvom príjme sa nastaví na konkrétnu hodnotu. Po zadaní tejto hodnoty sa automaticky prepočítajú a vyplnia okolité okienka cien.
  • Predajné ceny- Je možné nastaviť a definovať tri základné cenové hladiny, pričom pri každej tejto hladine je prepínacie tlačidlo, ktorým je možné prepínať medzi jednotlivými hladinami a tým určiť primárnu (hlavnú) cenovú hladinu, od ktorej sa budú odvádzať ostatné cenové hladiny.

   To znamená, že ak je nastavená prvá cenová hladina ako primárna a je zadaná predajná cena, je možné v ďalších cenových hladinách zadať maržu alebo percentuálnu zľavu vzhľadom na primárnu cenovú hladinu.

   Cenovú hladinu je taktiež možné uzamknúť kliknutím na zaškrtávacie okienko na začiatku cenovej hladiny, čím sa táto cena pre danú cenovú hladinu nebude dať dodatočne meniť pri predaji. Odomknúť cenovú hladinu je možné opätovným kliknutím na zaškrtávacie okienko.

   Tip: Pri zadávaní predajnej ceny je úplne jedno či zadáte cenu (s DPH, bez DPH, duálne ceny, ...), maržu alebo percentuálnu zľavu, pretože ostatne položky (ceny, marža, zľava) sa v danej cenovej kategórii automaticky prepočítajú.

Základné vytvorenie skladovej karty popisuje aj nasledovné video.

Skladové množstvo

V pravej hornej časti Množstvo okna Skladová karta je možné vidieť a zadať niektoré údaje ohľadom skladového množstva danej položky:

  • Mn. obj. - objednávané množstvo - zvyčajné objednávané množstvo, ktoré sa predvyplní pri objednávke.
  • Mn. min. - minimálne množstvo na sklade. Ak sa množstvo na sklade dostane pod túto hodnotu, aplikácia umožňuje pozerať tieto skutočnosti.
  • Mn. max. - maximálne množstvo na sklade. Ak sa množstvo na sklade dostane nad túto hodnotu, aplikácia umožňuje pozerať tieto skutočnosti.

Nasledujúce položky nie je možné upravovať v okne skladovej karty.

 • Mn. obj. - množstvo, ktoré je momentálne objednané.
 • Mn. - aktuálne množstvo na sklade.
 • Mn. odl. - odložené množstvo.
 • Mn. rez. - rezervované množstvo, ktoré je evidované v odberateľských objednávkach.
 • Mn. poč. - počiatočné množstvo na sklade. Najčastejšie býva 0, ale v prípade, že každý rok preklápate databázu na novú databázu, je tu uvedený počiatočný stav v novom roku.
 • Cena. poč. - počiatočná cena.

Základný popis skladového množstva skladovej karty popisuje aj nasledovné video.