Návody - Predajca - iKelp
Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s ich použitím. Viac informácií OK
Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 363
V tomto návode Vám popíšeme situácie za akých dochádza v aplikácii iKelp Predajca k naskladneniu tovaru na kartu typu Receptúra . Popis situácie V princípe môžu nastať tieto situácie, za ktorých dochádza k naskladneniu tovaru na kartu typu Receptúra : Príjem z výroby - toto je najčastejšia situácia kedy... Viac...
V tomto návode ukážeme, ako je možné vyúčtovať (ukončiť) v POS Pokladni predaj. Ukončenie predaja ukážeme na viacerých príkladoch: ukončenie hotovosťou ukončenie platobnou kartou ukončenie stravovacími lístkami ukončenie kombináciou platidiel Vo všeobecnosti sa predaj ukončuje platidlom (hotovosť, kredit,... Viac...
V tomto videonávode máme vysvetlené ako vytvoriť jednotlivých užívateľov ako vytvoriť skupiny užívateľov a užívateľov do skupín zaradiť. Zaradenie užívateľov do skupín výrazne zjednodušuje a urýchluje prácu pri definovaní práv užívateľov. Nakoľko práva užívateľov stačí nadefinovať na konktrétnu skupinu... Viac...
Vítejte v ONLINE videokurzu pro iKelp Pokladna - Restaurace Práve prebieha preklad nasledovných návodov, ďakujeme za pochopenie, zatiaľ sú dostupné v slovenskej verzii. Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút. Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou... Viac...
Vítejte v ONLINE videokurzu pro iKelp Pokladna - Prodejna Práve prebieha preklad nasledovných návodov, ďakujeme za pochopenie, zatiaľ sú dostupné v slovenskej verzii. Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút. Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou... Viac...
V tomto návode Vám vysvetlíme, ako je možné na skladových kartách zmeniť hromadne výšku DPH. Popis riešenia Zmena ju vhodné vykonať v prípade, že sa mení subjekt z platcu na neplatcu DPH, prípadne opačne, (s touto zmenou súvisia aj ďalšie nastavenia, bližšie sa o nich dočítate v článku Prechod z neplatcu... Viac...
Zařazení skladových karet do kategorií umožňuje jednoduché a rychlé vyhledávání skladových karet. Kategorie je možné tvořit do tzv. stromu. To znamená, že se nejdříve vytvoří hlavní kategorie, pod kterou se následně dají vytvořit podkategorie a pod nimi další a další podkategorie. Například bychom vytvořili... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné si do Vášho počítača nainštalovať aplikáciu TSPrint, ktorá Vám umožní vytváranie PDF dokumentov priamo z aplikácie iKelp Predajca, možnosť priameho posielanie dokladov emailom. Rovnako Vám táto aplikácia pomôže vyriešiť problém v prípade, že na Vašej tlačiarni... Viac...
Pokúšate sa registrovať aplikáciu iKelp POS Manažér Server pre spojenie s aplikáciou iKelp POS Mobile alebo iKelp Cloud, ale pri klinutí na tlačidlo Registrovať sa Vám zobrazí hlásenie: Na službu sa podarilo pripojiť (služba je zaneprázdnená). Hlásenie aplikácie iKelp POS Manažér po kliknutí na tlačidlo... Viac...
Videoukážka vysvetľujúca ako v dotykovej iKelp POS Pokladni zadáme zľavu na konktrétnu položku, alebo zľavu na celý doklad, prípadne položku, pomocou ktorej je možné z dokladu odpočítať hodnotovú zľavu z dokladu. Zľava na položku, zľava na celý doklad n04ja31gzzd Hodnotová zľava Zľavu v hodnote je vhodné... Viac...
Pre jednotlivé skladové karty je možné vytlačiť viacero podkladov (cenovky, etikety, ...). Vždy je však nutné najprv označiť tie skladové karty, pre ktoré chcete vytlačiť podklad. Následne kliknutím na tlačidlo Zoznam / S. sa zobrazia možnosti na tlač, prípadne aj možnosť exportu do Excel tabuľky. Tlač... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, akým spôsobom je možné realizovať predaj akciových poukazov alebo tzv. voucher priamo v aplikácii iKelp Predajca. Tento prípad opíšeme na vzorovom príklade s vysvetlením a popisom základných nastavení. Ako riešiť predaj akciových tzv. voucher poukazov? Riešenie je skutočne... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme, aké nastavenia je potrebné vykonať v aplikácii aby bol možný predaj pomocou variánt aj toto, ako takýto predaj realizovať. Tento scenár je možné použiť v prípade scenára predaja cez POS Pokladňu (je potrebná príslušná licencia pre evidenciu užívateľských vlastností) ale... Viac...
Tento návod je aplikovateľný len na zákazníka, ktorý už používa Predajca Cloud a následne sa pripája novy zriadený POS Mobile (vo variante s čistou databázou), alebo keď sa zákazníkovi zriaďuje POS Mobile a Predajca Cloud súčasne. V aplikácii Predajca Cloud vykonať nasledovné úkony: Pridanie licencie... Viac...
V tomto návode vám vysvetlíme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca viesť evidenciu vystavených zálohových a vyúčtovacích faktúr voči dodaným tovarom, službám, alebo prijatej platbe. Popíšeme si na praktickom príklade, ako je možné vystaviť faktúru k prijatej platbe ak nie je možné tovar dodať v rámci... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme možnosť importu skladových zásob z CSV súboru v prípade, že na aplikáciu iKelp Predajca prechádzate z iného softvéru. Ak viete v pôvodnom softvéri vyexportovať skladové karty aj s ich stavom, ponúkame Vám návod na to, ako je možné tento tovar jednoducho prijať do aplikácie... Viac...
V časti nastavení Kontakty (Adresár) je možné definovať kontaktom pravidlá, ktoré budú aplikované pri ich zakladaní, prípadne ďalšej práce s nimi. Viete tu definovať pravidlá pri zakladaní kontaktov, spôsob účtovatovania na kontakty prípadne pravidlá, čo je potrebné mať vyplnené pri zakladaní nového... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme a popíšme možnosť predaja váženého tovaru v reštauračných a budefetových zariadeniach, kde je potrebné od hmotnosti váženého tovaru odpočítať obal. Opis situácie Príslušné nastavenia je možné využiť hlavne v bufetových a reštauračných zariadeniach, kde je potrebné od celkovej... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné existujúcu skladovú kartu deaktivovať označením Zákaz predaja . Takúto skladovú kartu z dôvodu zachovania histórie. Nastavenie skladovej karte príznak ZP . Ak na skladovej karte už boli robené pohyby, prípadne karta má nejaký stav, ale ďalej už zo skladovou... Viac...
V tomto návode vám v krátkosti predstavíme spôsob, aký je použitý pre výpočet Stavu zásob jednotlivých tlačových výstupov v aplikácii iKelp Predajca. Akým spôsobom je možné zistiť stav zásob? Pre výpočet stavu zásob v aplikácii sú dva spôsoby. Obidva je možné použiť v zozname skladových kariet, kliknutím... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, aké údaje na skladových kartách a dokladoch je potrebné mať vyplnené, aby bolo možné korektne z aplikácie iKelp Predajca vyexportovať podklady pre INTRASTAT. Čo INTRASTAT je, a ako vykonať všetky potrebné nastavenia je popísané v článku Vytvorenie hlásenia INTRASTAT -... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze pre iKelp Pokladňa a Sklad - Obchodná prevádzka Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút. Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Pokladňa a sklad (maloobchodná prevádzka). Je rozdelený do jednotlivých lekcií, ktoré... Viac...
Vitajte v ONLINE videokurze pre iKelp Pokladňa a Sklad - Reštauračná prevádzka Staňte sa expertom v používaní aplikácie už za 30 minút. Tento videokurz Vás prevedie všetkým čo budete potrebovať na prácu s aplikáciou iKelp Pokladňa a sklad (reštauračná prevádzka-reštauračný systém). Je rozdelený do jednotlivých... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme postup na získanie údajov o tovarových položkách z registračnej pokladnice a jeho úpravu tak, aby bolo možné tieto údaje naimportovať do aplikácie iKelp Predajca. Stiahnutie údajov z registračnej pokladnice pomocou aplikácie EURO2A V aplikácii EURO2A kliknite na tlačidlo... Viac...
V tomto návode si predstavíme import skladových kariet do aplikácie iKelp Predajca od vytvorenia CSV súboru pre import, až po samotný import položiek. Nájdete tu aj tabuľku s obsahom parametrov a ich umiestnením v aplikácii pomocou ktorých je možné importovať jednotlivé hodnoty. Súbor ktorý budeme importovať... Viac...
V tomto návode si opíšeme vhodné nastavenia pre kreditný vlastný účet. Článok je vhodný pre fitnescentrá, ktoré svojim zákazníkom umožňujú nakupovanie kreditu a jeho následné čerpanie za tovar alebo služby ktoré dané zariadenie ponúka. Popis scenára Máte podnik fitnescentrum, reštauráciu, alebo kaviareň,... Viac...
Prístup do aplikácie majú len užívatelia, ktorý majú v aplikácii priradené konto, teda majú prihlasovacie heslo do systému. Každému užívateľovi systému je ďalej možné upravovať prístup k jednotlivým funkciám aplikácie, prípadne upravovať správanie aplikácie. Užívatelia - Užívatelia Užívatelia - Užívatelia... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii vytvoriť užívateľa, resp. skupinu užívateľov a nastavenie prístupových údajov. Vytvorenie užívateľa Vyberte v menu Nastavenia - Nastavenia , zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení... Viac...
V tomto článku Vám predstavíme rozdiel medzi pojmami Marža a Nom. marža ktoré sú zobrazené vo formulári pri prijímaní tovaru na sklad. Marža - vyčíslená voči výslednej priemernej (ak ide o priemerovaný sklad) skladovej cene po príjme položky a jednotlivým predajným cenám v danej cenovej hladine 1, 2... Viac...
V tomto krátkom článku Vám predstavíme postup, ktorý je potrebné vykonať v prípade, že aplikáciu iKelp Predajca nie je možné spustiť. Najčastejši dochádza k problémom zo spustením aplikácie ak bol počítač nekorektne vypnutý napr. pri výpadku prúdu, násilnom vypnutí a pod. Problém môže rovnako nastať... Viac...