Ako využiť analytické dáta z reštauračného systému v prospech prevádzky?

Moderné reštauračné systémy dnes disponujú širokou škálou najrôznejších funkcií. Svojim používateľom ponúkajú možnosti, o akých sa nám kedysi ani nesnívalo. Skvelým príkladom sú analytické nástroje. V súčasnosti predstavujú dôležitú súčasť každého moderného POS systému. Pomáhajú zbierať, spracovávať a vyhodnocovať dáta o celom biznise. Vďaka analytickým dátam sa dozviete užitočné informácie o svojich zákazníkoch, produktoch aj fungovaní prevádzky. Ako ich možno využiť vo svoj prospech?

3 tipy, ako využiť analytické dáta z reštauračného systému

Mnohí podnikatelia si to síce neuvedomujú, no analytické dáta z reštauračného systému sú skutočným pokladom každej ambicióznej prevádzky. V konečnom dôsledku môžu prispieť k lepšiemu plánovaniu, k väčšej spokojnosti zákazníkov či k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku. No je toho podstatne viac.

1. Sledujte tržby, náklady, zisky, marže atď.

Analytické nástroje vám poskytnú prehľadné a vždy aktuálne informácie o vašom podnikaní. Sledovaním tržieb, nákladov, ziskov, marží, návštevnosti, priemerných útrat zákazníkov a pod. dokážete identifikovať silné aj slabé stránky svojho podniku. Stanovíte si ciele aj stratégie do budúcna, optimalizujete ceny i zľavy a navyše si alokujete finančné prostriedky a investície v určitom časovom horizonte.

Benefit: Zlepšíte si rozhodovacie a plánovacie schopnosti.

2. Všímajte si preferencie zákazníkov

Zásluhou analytických nástrojov môžete lepšie spoznať svojich zákazníkov. Dozviete sa nielen ich preferencie, ale odsledujete si aj ich správanie, potreby či názory. Tieto informácie následne využijete na vytváranie personalizovaných ponúk a poskytovanie služieb takpovediac na mieru. Okrem toho môžete cieliť komunikáciu na určité skupinky, získavať nových zákazníkov a budovať dlhodobé vzťahy s tými vernými.

Benefit: Zvýšite spokojnosť a lojalitu svojich zákazníkov.

analytické dáta v reštauračnom systéme
Zdroj: iKelp

3. Zamerajte sa na trh, ponuku a dopyt

Keď zameriate svoju pozornosť na trh ako taký, budete len krôčik od úspechu. Základom je vyhodnocovať dopyt na základe požiadaviek zákazníkov a podľa toho prispôsobovať ponuku. Pomôže vám v tom sledovanie štatistík predaja – všímajte si najpredávanejšie položky, časy predaja, návštevnosť v konkrétnom čase či hodnotenia zákazníkov. Vďaka získaným údajom sa môžete lepšie prispôsobiť trhu a jeho meniacim sa podmienkam. Využite analytické dáta na to, aby ste včas identifikovali, či netreba prísť s novými jedlami alebo atraktívnymi službami. To vám pomôže aj v boji s konkurenciou.

Benefit: Prispejete k inovatívnosti a konkurencieschopnosti svojho podniku.

Ako nájsť ideálny analytický nástroj pre vaše potreby?

Analytické nástroje, ktoré využijete na zber dôležitých dát, by mali byť súčasťou vášho reštauračného systému. Aby bola práca s nimi čo najefektívnejšia, musia byť rýchle, spoľahlivé a hlavne jednoduché na nastavenie aj použitie. A okrem toho by mali byť integrovateľné s ďalšími aplikáciami alebo službami, ktoré môžete používať v rámci podnikania.

Toto všetko spĺňa riešenie iKelp POS Mobile. Ide o moderný, flexibilný reštauračný systém navrhnutý špeciálne pre gastroprevádzky. Okrem toho, že ponúka mnoho inovatívnych funkcionalít, ako sú napríklad Inteligentný stôl či Mobilný čašník, zahŕňa aj spomínané analytické nástroje. Vďaka nemu teda môžete plnohodnotne pracovať s dátami o vlastnom podnikaní, konkurencii aj zákazníkoch a produktoch. Ako to umožňuje?

  • Zberom dát, napríklad pomocou mobilných zariadení, webových stránok či sociálnych médií
  • Spracovávaním dát pomocou pokročilých algoritmov a metód
  • Vyhodnocovaním dát pomocou interaktívnych grafov, tabuliek a reportov
  • Analyzovaním dát zásluhou intuitívnych a používateľsky prívetivých rozhraní
  • Zdieľaním dát s vašimi kolegami, partnermi alebo zákazníkmi

Vedeli ste, že analytické nástroje, ktoré sú súčasťou reštauračného systému iKelp POS Mobile, umožňujú filtrovať, triediť, porovnávať a prepájať dáta podľa rôznych kritérií? Nehovoriac o tom, že vďaka nim sa dozviete kľúčové ukazovatele, ako napríklad dennú vyťaženosť vášho podniku, najpredávanejšie položky, obľúbené rozvozové oblasti a mnoho ďalšieho. Jednoducho povedané, obohatíte sa o také informácie, ktoré môžete skutočne využiť v prospech svojej prevádzky.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard