Okrádajú telefonické objednávky váš personál o čas? Skúste to vyriešiť takto

Predstavte si čašníkov, ktorí doslova a do písmena lietajú po vyťaženej prevádzke, pričom musia za pochodu ešte aj zdvíhať telefóny a vybavovať objednávky. Tento obraz môžeme každodenne pozorovať v mnohých reštauračných zariadeniach. Ako teda donútiť zákazníkov, aby upustili od telefonického objednávania a uprednostnili práve online objednávanie?

Čašníci ako operátori

Kuchár je kuchárom a čašník by mal byť čašníkom. Bohužiaľ, nie vždy to tak aj reálne funguje. Keď raz zazvoní firemný telefón, ktorý je zvyčajne umiestnený za barom, musí prísť k odozve. V opačnom prípade si reštaurácia koleduje o stratený zisk či povestný čierny bod za neprofesionálne služby. Kto teda telefón zdvihne? Vo väčšine prípadov spadá prijímanie telefonických objednávok do pracovnej náplne čašníkov. Tým to však počas obsluhy zákazníkov prirodzene vytvára stres a časové straty – predovšetkým v čase obedovej špičky, kedy mnohé reštaurácie nechávajú čakať hostí pri bare, aby mohli zaplatiť. Následkom takýchto drobností a nedostatkov je potom logická nervozita zákazníkov, ktorí sú už prirodzene svojimi mysľami inde. Teda, minimálne by už chceli byť. Okrem toho, pod vplyvom neustáleho vyzváňania telefónu a vybavovania objednávok sa čašníci menia na akýchsi operátorov. Takéto naháňanie sa za viacerými činnosťami súčasne môže neskôr viesť k logickému poklesu ich nálady a k zabúdaniu, čo je spúšťačom reťazovej reakcie nežiadaných udalostí. Väčšinou to vyvrcholí nespokojnými zákazníkmi, ktorých nechce mať vo svojom zariadení snáď nikto.

nespokojný zákazník v reštaurácii

Ako motivovať zákazníkov k online objednávaniu?

Samozrejme, prvým krokom k online objednávaniu je spustenie online objednávkového systému. Ako ale donútiť zákazníkov k vvyužívaniu tejto služby, keď boli po celý čas zvyknutí na telefonické objednávanie? Účinným spôsobom môže byť upozorňovanie zákazníkov, že online objednávanie cez web je pre nich lacnejšie a výhodnejšie. Dokážete tak učiniť či už automatom, predhovorom v rámci telefonickej ústredne alebo zvyšovaním ich povedomia o danej problematike formou príspevkov na sociálnych sieťach. Dokonca, niekedy pomôže aj malý letáčik na stole. Ďalšie možnosti predstavujú metódy „trestania“, resp. odmeňovania zákazníkov. Zatiaľ, čo v prípade „trestania“ máme na mysli spoplatnenie telefonickej objednávky, tak pri odmeňovaní myslíme na ponúkanie drobných benefitov či darčekov, akými môže byť pri online objednaní napríklad zľava z ceny donášky, dresing alebo nápoj zadarmo. Vy však budete vedieť najlepšie, aký spôsob odmeňovania zákazníkov by bol pre vás v súvislosti s online objednávaním najvhodnejší.

Čo tým získate?

Zdá sa vám to ako netradičný a odvážny krok? Do istej miery aj skutočne je. Pokiaľ však podnikatelia v gastrobiznise nebudú skúšať a inovovať, stratia príležitosť odlíšiť sa od konkurencie a ich zariadenie môže začať stagnovať či postupne zapadať prachom. Nemožno opomenúť ani skutočnosť, že zavedením online objednávania a presvedčením zákazníkov, aby využívali túto službu, ušetríte čas vašich zamestnancov, čím zefektívnite aj celkový chod vašej prevádzky. No a v neposlednom rade konečne odbúrate papier a pero, po ktorých v drvivej väčšine siahajú čašníci práve pri vybavovaní telefonických objednávok. Okrem toho, online objednávanie ponúka aj možnosti, ako informovať zákazníkov o rôznych akciách či špeciálnych ponukách. Jednoducho všetko, na čo čašníci nemajú priestor.

spokojná zákazníčka, reštaurácia

Zamyslenie sa na záver

Keď si môžu rôzne spoločnosti účtovať vystavenie a dodanie papierového daňového dokladu, prečo by to nemohli robiť aj reštaurácie? Prečo by to mali robiť reštauračné zariadenia zadarmo? Zaujímavý príklad z praxe poskytujú aj banky. Zadanie platobného príkazu cez Internet banking poskytujú vo väčšine prípadov zadarmo, no za obdobný úkon je na pobočke účtovaný poplatok. V našom ponímaní by sme si to vedeli pretransformovať práve na online objednávanie vs objednávanie cez telefón. Keď sa nad tým teda zamyslíte, bolo by podľa vás v poriadku, keby si reštauračné zariadenia účtovali objednávanie cez telefón, zatiaľ čo online objednávanie by bolo zadarmo?

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard