Dochádzka
 

iKelp Dochádzka - Evidencia zamestnancov

Chcete mať poriadok v zamestnancoch?

ikelp_zamestnanciEvidencia zamestnancov

  • Osobné informácie zamestnanca
  • Fotky zamestnancov
  • Pridávanie viacerých identifikačných kariet alebo čipov
  • Stromové skupiny zamestnancov
  • Definovanie pracovných kalendárov
  • Definovanie zmien
  • Jednoduché vyhľadávanie zamestnancov

Mnohé systémy neponúkajú možnosť vytvoriť skupiny zamestnancov a povoliť prístup do tejto skupiny len zvoleným správcom. Pre prevádzky, kde je viacero oddelení a dochádzku si na jednotlivých oddeleniach riešia ich vedúci, je však táto požiadavka veľmi dôležitá. Práve preto iKelp Dochádzka túto možnosť prináša a nielen to.

Niektoré prevádzky potrebujú riešiť dochádzky jednotlivo pre každého zamestnanca, iné naproti tomu riešia dochádzku skupinovo a potrebujú systém, ktorý im to umožní. iKelp Dochádzka podporuje možnosť nastaviť pracovné kalendáre a zmeny na každého zamestnanca zvlášť, ako aj na celú skupinu.


 

iKelp Dochádzka

Dochádzkový systém