Dochádzka
 

iKelp Dochádzka - Zmeny

Chcete skončiť s prácnym plánovaním zmien?

ikelp_zmenyZmeny

 • Tvorba zmien
 • Pružná, pevná, pohyblivá a voľná zmena a ich varianty
 • Definícia alternatívnych zmien
 • Automatické rozlišovanie pracovných dní, sobôt, nedieľ či sviatkov
 • Vyhodnocovanie jadra – času, kedy zamestnanec musí byť povinne v práci
 • Časové rozsahy pre príchod, prácu či odchod
 • Rôzne typy prerušenia (strava, choroba, dovolenka OČR a mnoho ďalších)

iKelp Dochádzka sa môže pochváliť veľmi precíznym a komplexným riešením zmien. Počet zmien je ľubovoľný a možnosti nastavenia zmeny sú veľmi široké:
 • definícia rozsahu pre príchod a odchod zamestnanca – ak zamestnanec nepríde alebo neodíde v tomto rozsahu, budete na to upozornený
 • odstránenie umelého zvyšovania nadčasov – k nadčasom sa započíta len skutočne odpracovaný čas
 • vďaka alternatívnym zmenám nebudete zaťažený administráciou systému kvôli tomu, že zamestnanec si vymenil zmenu, či prišiel do práce aj v deň svojho voľna
 • nočný, poobedný a navyše špeciálny zmenný príplatok môžete kontrolovať jednoducho a rýchlo

iKelp Dochádzka

Dochádzkový systém