Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Režim predaja na POS Pokladni

V tomto krátkom návode Vám predstavíme, kde je potrebné nastaviť režim práce s POS Pokladňou. V aplikácii je možné nastaviť "Reštauračný" alebo "Obchodný" režim predaja. Z jednotlivých režimov následne vyplývajú jednotlivé funkcie pri práci s POS Pokladňou. 

Nastavenie

  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte POS Predaj -> Tovar.
  3. V časti "Režim predaja" nastavte požadovaný režim.
  4. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Bližšie informácia a rozdiely medzi jednotlivými režimame práce na POS Pokladni Vám predstavia články POS Pokladňa - predstavenie obchodu a POS Pokladňa - predstavenie reštaurácie.
Viac informácií o nastaveniach POS Pokladne sa dočítate v návode Nastavenia - POS Predaj.
 
Nastavenie režimu práce s POS Pokladňou.
Zobrazenie nastavenia pre nastavenie režimu práce s POS Pokladňou.
Write by Author / Vytvorené by