Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Režim predaja v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tomto krátkom návode Vám predstavíme, kde je potrebné nastaviť režim práce s dotykovým rozhraním predaja aplikácie iKelp Predajca. V aplikácii je možné nastaviť "Reštauračný" alebo "Obchodný" režim predaja. Z jednotlivých režimov následne vyplývajú jednotlivé funkcie pri práci v dotykovom rozhraní aplikácie. 

Nastavenie

  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte POS Predaj -> Tovar.
  3. V časti "Režim predaja" nastavte požadovaný režim.
  4. Zmenu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Bližšie informácia a rozdiely medzi jednotlivými režimame práce na POS Pokladni Vám predstavia články iKelp Predajca a dotykový predaj - predstavenie obchodu a iKelp Predajca a dotykový predaj - predstavenie reštaurácie
Viac informácií o nastaveniach dotykového režimu predaja sa dočítate v návode Nastavenia - POS Predaj.
 
Nastavenie režimu práce s dotykovým rozhraním predaja.
Zobrazenie nastavenia pre nastavenie režimu práce s POS Pokladňou.
Write by Author / Vytvorené by