Pokladňa a Sklad
 

Predaj váženého tovaru na miske, obale s odčítaním hmotnosti obalu

V tomto návode Vám predstavíme a popíšme možnosť predaja váženého tovaru v reštauračných a budefetových zariadeniach, kde je potrebné od hmotnosti váženého tovaru odpočítať obal.

Opis situácie

Príslušné nastavenia je možné využiť hlavne v bufetových a reštauračných zariadeniach, kde je potrebné od celkovej hmotnosti tovaru odpočítať obal. Ako napr. pri predaji šalátov, kde je potrebné odpočítať pri vážení hmotnosť misky alebo taniera. Toto je potrebné riešiť v prípade samoobslužného predaja, kedy si zákazník sám šalát naloží a nie je tak možné hneď pri naberaní odvážiť jeho čístú hmotnosť. Nie je tak potrebné vážiť samostatne prázdnu misku a jej hmotnosť pracne odčítavať. Obsluha tak nemusí rozmýšlať nad tým, akú hmotnosť má odčítať, alebo odvážiť prázdnu misku, váhu znulovať a položiť misku so šalátom.

Nastavenie

Aby bolo možné danú funkcionalitu v aplikácii využívať, je potrebné vykonať niekoľko základných nastavení:

 1. Vytvoriť skladové karty pre jednotlové druhy šalátov. (Každá skladová karta môže mať nastavenú len jednu hmotnosť obalu, ktorý sa bude od celkovej váhy odpočítavať. Ak sa používajú misky rôznych hmotností a veľkostí, je potrebné založiť viacero skladových kariet. Ak sú predávané šaláty v rovnakej cene, ale zákazník má na výber misku do ktorej si naberá, je možné založiť napr. 3 skladové karty - Šalát S, Šalát M, Šalát L.)
 2. V záložke Údaje v časti "Nastavenie správania", je potrebné skladovej karte nastaviť príznak "Vážený tovar". (Príznak je potrebné nastaviť aj v prípade, že nemáte pripojené Online váhy, s ručným zadávaním hmotnosti.)
 3. Zaradenie skladovej karty do kategórie.
  1. Po zaradení karty do kategórie sa v záložke Kategórie na skladovej karte zobrazí rozšírená vlastnosť "Váha obalu / misky, POS".
  2. Následne je potrebné túto hmosť na karte nastaviť. (Hmotnosť je udávaná v Kg.)

Scenár použitia

 1. Vyberte v predaji skladovú kartu z ponuky, alebo ju naúčtujte pomocou PLU.
 2. Počkajte na odčítanie hmotnosti z on-line váhy alebo zadajte celkovú hmotnosť ručne. (Nastavením príznaku "Vážený tovar" na skladovej karte aplikácia čaká na položenie tovaru na on-line váhu a následné odváženie tovaru. Ak príznak nastavený nie je, je možné zadať hmotnosť aj ručne.) 
 3. Z celkovej hmotnosti sa automaticky po naúčtovaní položky odčíta hmotnosť obalu / misky.
 4. Ak je celková hmotnosť nižšia, ako je hmotnosť obalu / misky, aplikácia na to upozorní hlásením.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by