Pokladňa a Sklad
 

Predaj váženého tovaru s nastavením presnosti ceny a množstva

V tomto návode vám predstavíme možnosti nastavenia evidencie váženého čiarového kódu v aplikácii iKelp Predajca, pri ktorom je možné pomocou nastavenia upraviť presnosť čiarového kódu alebo prispôsobiť zaokrúhlovanie ceny.

Opis situácie

Príslušné nastavenie je možné využiť v prípade, že predávate tovar pomocou vážených čiarových kódov s veľmi nízkou hmotnosťou, pri ktorej je potrebná vyššia presnosť váženia. V opačnom prípade sa môže jednať napr. o predaj tovarov s množstvom vyšším ako 99. (Napr. pri predaji zlata a pod. kde je podmienka na vyššiu presnosť váženia ako na celé gramy, resp. pri tovaroch, kde zase naopak pri predaji tovaru ktorého hmotnosť dosahuje hodnotu 99 999.)

Vážený kód v skratke

 • Jedná sa o čiarový kód podľa štandartu EAN 13 (13 - znakový čiarový kód), ktorý je zložený z kódu položky (PLU), hmotnosti danej položky v gramoch (g) a kontrolnou sumou.
 • Položku označenú váhovým EAN kódom môžete dostať už odznačenú od dodávateľa na obale, alebo je možné ju vytlačiť z váhy, ktorá túto tlač umožňuje. Na trhu sú aj váhy, ktoré vedia priamo poslať kód položky s váhou do PC a nie je tak potreba tlače týchto kódov.
 • Formát váženého čiarového kódu
  • Prefix 25 - 29 (PLU + množstvo) vážený čiarový kód môže mať v sebe zakódované PLU a množstvo, pričom predajná cena sa nadefinuje priamo na skladovej karte.
  • Prefix  20 - 24 (PLU + cena) v tomto prípade sa pred oskenovaním EAN kódu zadá množstvo a z kódu sa použije PLU a cena za položku. 
 • Zloženie váženého čiarového kódu si vysvetlíme na príklade kódu 2700224002481:
  • 27 - hodnota definuje, že sa jedná o vážený tovar. (Aby aplikácia vedela správne rozpoznať, že sa jedná o vážený tovar, je potrebné tento kód nastaviť aj v aplikácii. Nastavenie je potrebné definovať v nastaveniach v časti Sklady -> Karty, aktivovať nastavenie "Tvoriť EAN z PLU formátom".)
  • 0022 - štvormiestny kód položky (PLU definované na skladovej karte.).
  • 4 - vnútorná kontrolná číslica hmotnosti (alebo tzv. kontrolná suma hmotnosti).
  • 00248 - hmotnosť v gramoch
  • 1 - kontrolná číslica EAN 13 (kontrolná suma kódu).

Nastavenie presnosti na skladovej karte

Aplikácia po inštalácii má nastavené, že v prípade:

 • EAN kódu v ktorom je PLU + množstvo ho aplikácia interpretuje ako množstvo s presnosťou na 3 desatinné miesta. Aplikácia ho interpretuje ako množstvo s hodnotou napr. 99,999 (teda s presnosťou na 3 desatinné miesta).
 • EAN kódu v ktorom je PLU + cena, aplikácia interpretuje cenu napr. 999,99 (teda s presnoťou na dve desatinné miesta).

Práve preto je v aplikácii na skladovej karte nastavenie, na základe ktorého po oskenovaní danej položky aplikácia upraví presnosť pri načítaní - posunie desatinnú čiarku podľa potreby.

 1. Nájdite požadovanú kartu v zozname kariet.
 2. Otvorte kartu na úpravu a prejdite do záložky Rozšírenia.
 3. V časti Presnosť vážený čiarový kód nastavte požadovaný koeficient prepočtu.
  • Daným číslom sa prenásobí hodnota z EAN kódu. (V prípade nastavenej hodnoty 0,1 a skenovaní EAN v ktorom je zakomponované množstvo, bude množstvo načítané ako 9999,9, teda s presnoťou na jedno desatinné miesto. Pri hodnote 1, bude množstvo brané ako celé číslo teda 99999.)
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by