Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - Rozdelenie otvoreného účtu

V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné rozdeliť otvorený účet na dva, prípadne viacero samostatných účtov.

Popis situácie

Potreba rozdelenia otvoreného účtu sa používa výnimočne a najčastejšie v prípade, že si osoba presadá na iný stôl a pokračuje v otvorenom účte. Pozor, nemýlte si presun položiek osoby z rozúčtovaného dokladu s presunom celého účtu na iný stôl. Jedná sa o odlišnú situáciu a postup je popísaný v návode Dotykový predaj - Presun účtu na iný stôl.

Ďaleko častejšia situácia ktorá v praxi nastáva je, že z otvoreného účtu chce platiť len jedna osoba. V tomto prípade nie je potrebné vytvárať nový doklad, ani presúvať doklad na iný stôl. Stačí ak sa účtované položky priradia danej osobe a vyúčtujú sa len tieto položky. (Jednoduché delenie položiek dokladu medzi osoby, popisuje článok Dotykový predaj - delenie položiek medzi osoby/miesta). Pri účtovaní už stačí danú osobu na lište označiť a položky vyúčtovať. 

Rozdelenie otvoreného účtu

Ak nastala situácia, že si osoba z otvoreného účtu presadla k inému stolu, situáciu vyriešite nasledovne.

  1. Ak ešte neboli položky priradené osobe, je potrebné ich priradiť.
  2. Označte na lište osobu, ktorej položky sa budú presúvať do nového dokladu.
  3. Kliknutím na tlačidlo "Osoba osamost." vytvoríte na danom stole nový doklad. (Tlačidlo sa na pokladni nachádza nad tlačidlom SHIFT a zobrazí sa po označení danej osoby na lište.)
  4. Po potvrdení vytvorenia nového dokladu sa automaticky otvorí tento doklad s položkami osoby, ktorú ste osamostatnili.

Takto vytvorený doklad je následne možné presunúť na iný stôl a túto situáciu popisuje článok Dotykový predaj - Presun účtu na iný stôl.

Write by Author / Vytvorené by