Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie stolov a miestností

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné si pre dotykové rozhranie predaja nadefinovať vlastné miestnosti, stoly a ich rozloženie v reštauračnom režime. 

 

Aby bolo možné si v aplikácii upravovať rozloženie miestností a stolov, je potrebné mať v aplikácii aktívne tieto nastavenia:

 • Reštauračný režim predaja - tento režim umožňuje pri účtovaní mať zobrazené miestnosti a stoly na obrazovke. (Nastavenie režimu je možné vykonať v nastaveniach aplikácie. Kliknite na ikonu Nastavenia v Menu aplikácie, následne vyberte možnosť Nastavenia. V ľavej časti v strome nastavení vyberte možnosť POS Predaj. režim je možné nastaviť v záložke Tovar. Ďalšie informácie o nastavení režimu predaja sa dozviete v návode Nastavenia - Režim predaja v iKelp Predajca - dotykový predaj.)
 • Práva užívateľa - rovnako je potrebné, aby na úpravu rozmiestnenia mal právo aj užívateľ. Dané nastavenie pre možnosť pridávania ale aj editovania miestností a stolov, nájdete rovnako v nastaveniach aplikácie, konkrétne v nastaveniach užívateľov. V prípade potreby je rovnako možné toto nastavenie užívateľom zakázať. (Kliknite na možnosť Užívatelia v strome nastavení, vyberte požadovaného užívateľa alebo skupinu ktorej chcete nastavenie zmeniť. Dané nastavenia nájdete v záložke Predaj - Možnosť úpravy rozmiestnenia stolov.Jednotlivé nastavenia sú následne bližšie popísané v návode Nastavenia - Užívatelia.)

Vytvorenie miestností a stolov

Pre konfiguráciu daných nastavení v aplikácii, si spustite dotykové rozhranie predaja v aplikácii. po inštalácii je vytvorená miestnosť s názvom Doklady. Tento názov odporúčame zmeniť, následne je možné si vytvoriť ďalšiu miestnosť, prípadne nadefinovať stoly v miestnostiach.

 1. Spustite si dotykové rozhranie predaja kliknutím na ikonu € na nástrojovej lište aplikácie. (Modrá ikona zo znakom € a obrazovkou.)
 2. Úpravu vykonáte kliknutím na tlačidlo Upraviť. miest.(Ak chcete upraviť konkrétnu miestnosť, alebo už vytvorený stôl, stačí sa len na daný objekt postaviť. V pravej časti sa vám zobrazí objekt pre editáciu aj s jeho názvom. Máte tak istotu, že upravujete ten ktorý potrebujete.)
 3. Následne sa v pravej časti zobrazí ponuka s možnosťami pre editáciu miestností.
  1. Vybrať farbu - pre lepšiu orientáciu pri predaji je možné si jednotlivé prvky od seba odlíšiť farbou. (Napr. miestnosť bar môže byť označená nejakou tmavšou farbou a terasa napr. zelenou.)
  2. Upraviť názov - kliknite na konkrétnu miestnosť alebo stôl v zozname a môžete upravovať názov. Neodporúčame dávať dlhé názvy, vždy je lepšie voliť nejaké skratky ale tak aby bolo jasné o ktorý stôl alebo miestnosť sa jedná.
  3. + stôl - kliknutím na tlačidlo vytvoríte nový stôl. Vyberte si miestnosť, v ktorej chcete stôl vytvoriť a následne kliknite na toto tlačidlo. (Vytvorené stoly je možné si následne na obrazovke graficky rozmistniť podľa potreby, prípadne je možné zmeniť ich veľkosť. kliknitím na tlačidlo Vybrať obráz. sa zobrazí preddefinovaná databáza obrázkov miestností rôznych tvarov a farieb, takže je možné si nadefinovať stôl aký potrebujete.)
  4. + miestnosť - tlačidlo pre pridanie miestnosti. Jednotlivé miestnosti sa zobrazujú v hornej časti obrazovky. 
  5. - miestnosť - kliknutím na tlačidlo je možné odobrať miestnosť z obrazovky. Aby bolo možné miestnosť odobrať, je potrebné najprv odobrať všetky stoly z miestnosti.
   • - stôl - podobné nastavenie ako - miestnosť. Pomocou tohto tlačidla je možné odoberanie stolov v miestnosti. Vyberte si daný stôl v miestnosti a následne sa v pravej časti zobrazí dané tlačidlo pre možnosť odobratia stola z miestnosti.
  6. Vybrať obráz. - kliknutím na tlačidlo je možné ako už bolo vyššie spomenuté obrázok miestnosti z preddefinovaj galérie rôznych tvarov a farieb stolov. Rovnako je možné si vytvoriť aj vlastný obrázok stolov, aby sa zobrazenie bližšie podobalo prevádzke a následne je možné si vyrať aj z týchto obrázkov.
 4. Kliknutím na tlačidlo Uložiť miest. sa všetky zmeny uložia. 

Úprava miestností a stolov

 1. Úpravu vykonáte opäť kliknutím na tlačidlo Upraviť miest.
 2. Ak už sú vytvorené stoly v miestnostiach, po kliknutí na tlačidlo sa na stole v pravej spodnej časti zobrazí šípka, pomocou ktorej je možné meniť veľkostť zobrazovaných stolov.
 3. kliknutím na tlačidlo Upraviť vlast. je možné upravovať vlastnosti stola, ako farbu, názov, prípadne je možné daný stôl odobrať a miestnosti.
 4. kliknutím na tlačidlo Uložiť miest. sa všetky zmeny uložia. 
Ďalšie informácie o Reštauračnom režime v aplikácii sa dozviete v návode iKelp Predajca a dotykový predaj - predstavenie reštaurácie.
Write by Author / Vytvorené by