Dochádzka
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 3
V tomto článku Vám prestavíme jednotlivé záložky nachádzajúce na zamestnancovi v aplikácii iKelp Dochádzka. Osobné údaje V tomto okne môžete vyplniť základné údaje o zamestnancovi. Informácie zadané do tohto okna ako titul, meno, priezvisko, titul II., rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP, Ulica, PSČ,... Viac...
Vytvorenie užívateľa na termináli Po zapnutí terminálu sa zobrazí úvodná obrazovka a kliknutím na tlačidlo M/ - spustíte menu terminálu. Zobrazí sa základné menu, vyberte možnosť Tabuľky - výber potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK . Zobrazia sa nastavenia pre prácu s užívateľskými účtami, vyberte z menu... Viac...
Pracovné skupiny sú užitočným nástrojom na sprehľadnenie jednotlivých oddelení organizácie. V aplikácií plnia viaceho funkcií, ktoré sú popísané v konkrétnych návodoch. Okno Skupinovanie zamestnancov nájdete v menu Evidencia - Skupiny zamestnancov . Formulár Skupinovanie zamestnancov Opis okna Skupinovanie... Viac...