Dochádzka
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 3
Formulár evidencie dochádzky je možné otvoriť kliknutím na tlačidlo D na nástrojovej lište aplikácie alebo v menu, v časti Spracovanie - Evidencia dochádzky. Formulár evidencie dochádzky Schválená dochádzka - jedná sa u funkcionalitu súvisiacu s exportom do systému SAP. Pri exporte sa prenáša parameter,... Viac...
V tomto návode vysvetlíme použitie knihy dochádzky. formulár Fyzické záznamy / Kniha dochádzky je možné otvoriť kliknutím na ikonu K (modrá ikona) na nástrojovej lište, alebo v menu aplikácie v časti Snímania - Globálne prehľady . Formulár Fyzické záznamy / Kniha dochádzky Dátumový rozsah Definuje rozsah... Viac...
V tomto návode Vám predstavíme, akým spôsobom je možné hromadne nadefinovať zamestnancom prítomnosť. Hromadné pridávanie prítomností je možné definovať v menu aplikácie v časti Nástroje - Hromadné pridávanie prítomností . Formulár hromadného pridávania prítomnosti. Potreba hromadného pridávania prítomností... Viac...